Zmiany PIT 2023

  1. Zmiany w PIT-2

Od stycznia 2023 r. możliwe jest podzielenie kwoty zmniejszającej podatek na:

1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), lub

1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), lub

1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).

pomiędzy maksymalnie trzech płatników.

Aby płatnik podatku (np. pracodawca) stosował kwotę zmniejszającą podatek w odpowiedniej wysokości należy złożyć mu oświadczenie np. formularz PIT-2 w najnowszej 9 wersji.

Najnowszy PIT-2 można złożyć pracodawcy, zleceniodawcy, zlecającemu dzieło czy ZUSowi.

Jeśli mamy kilka umów, PIT-2 składamy każdemu pracodawcy (max. 3) zaznaczając w jakiej wysokości mają uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek.

Art. 31b ustawy o PIT

  1. Kwota zmniejszająca podatek do umów zlecenie i o dzieło

Od 2023 r. kwota zmniejszająca podatek może być stosowana również w stosunku do zaliczek na podatek z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Dotychczas zleceniobiorcy i wykonawcy dzieł nie mieli możliwości korzystać z kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku, a dopiero w zeznaniu rocznym.

PIT-2 składamy każdemu zleceniodawcy czy zlecającemu dzieło (max. 3) zaznaczając w jakiej wysokości mają uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek.

Art. 41 ustawy o PIT

  1. Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok

Dla opodatkowanych ryczałtem i podatkiem liniowym istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 rok.

Ryczałt podatek liniowy na zasady ogólne

Jak to zrobić?

Wystarczy złożyć deklarację PIT-36 zamiast PIT-28 lub PIT-36L. Zapłacony dotychczas ryczałt lub zaliczki na podatek liniowy uwzględniamy w deklaracji.

Zmieniając formę opodatkowania zmienia się również stawka i wielkość składki zdrowotnej. Należy ją ponownie przeliczyć i dopłacić lub zawnioskować o jej zwrot.

Art. 16 Nowelizacji Polskiego Ładu

  1. Brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych

2022 był ostatnim rokiem, w którym można było naliczać odpisy amortyzacyjne od mieszkań i domów nabytych lub wybudowanych do końca 2021 r. W 2023 roku nie jest możliwa amortyzacja mieszkań, również tych, które były wykorzystywane jako lokale, w których prowadzona jest działalność.

Amortyzacja nieruchomości użytkowych pozostaje bez zmian.

Brak amortyzacji nie oznacza braku możliwości uwzględniania wszelkich kosztów związanych z lokalem mieszkalnym, w którym prowadzona jest działalność (czynsz, wyposażenie).

Art. 71 ustawy Polski Ład

  1. Wydłużenie terminów dla zeznań rocznych

Od 2023 r. wydłużono terminy na złożenie zeznań rocznych za 2022 rok.

Do 30 kwietnia zeznanie roczne składają opodatkowani:

– ryczałtem

– skalą podatkową

– podatkiem liniowym

Termin na złożenie zeznania rocznego za 2022 rok mija 2.05.2023 r.

Do końca lutego opodatkowani:

– kartą podatkową

Art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym pod. doch.

 

  1. Opodatkowanie najmu prywatnego tylko ryczałtem

Do końca 2022 r. najem prywatny mógł być rozliczany na zasadach ogólnych lub ryczałtem.

Od stycznia 2023 r. wynajmujący mieszkania nie będą już mogli rozliczać swojego dochodu

z tytułu najmu według skali podatkowej.

Z najmu prywatnego rozliczać się będzie można tylko ryczałtem od przychodów.

 

Stawki ryczałtu dla najmu prywatnego wynoszą:

8,5% – dla przychodów poniżej 100 000 zł

12,5% – dla nadwyżki przychodów powyżej 100 000 zł

Art. 9a ust. 6 ustawy o PIT

 

  1. Większy procent dla OPP

Procent przekazywany dla organizacji pożytku publicznego (OPP) został podwyższony z 1% na 1,5%. Zmiana będzie obowiązywać dla zeznań składanych już za 2022 r.

Art. 45 ust. 3 ustawy o PIT

Powiązane artykuły

Twój e-PIT już działa!

Krajowa Administracja Skarbowa udostępniła już przedsiębiorcom wstępne zeznania za rok 2023 – są one już dostępne do dnia 15 lutego 2024 roku, aby umożliwić ich ewentualne uzupełnienie (np. o przychody i koszty uzyskania przychodów za poprzedni rok oraz o inne przysługujące przedsiębiorcy ulgi podatkowe, które nie zostały automatycznie uwzględnione), a także w celu ich zatwierdzenia i przesłania ich do systemu.