Fiskus otrzyma dane handlujących w Internecie

W dzisiejszych czasach Urząd Skarbowy otrzymuje o płatnikach coraz większą liczbę informacji. Dotyczą one nie tylko kwestii związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą czy też małżeńskich ustrojów majątkowych, ale także mają ulec rozszerzeniu o kolejne dane. Związane jest to z faktem, że dane o użytkownikach platform cyfrowych oraz przeprowadzonych przez te osoby transakcjach od przyszłego roku będą trafiały do skarbówki.

Nowe obowiązki dla sprzedawców

W ostatnim czasie został już opublikowany projekt ustawy dostosowujący polskie regulacje do unijnego obowiązku raportowania informacji o użytkownikach przez platformy cyfrowe. Jest to efekt regulacji i wymogów wprowadzanych przez prawo unijne. Ustawa ma dostosować polskie przepisy do regulacji unijnej dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, czyli DAC7.

Wobec tego, urzędy skarbowe mają otrzymywać także dane sprzedawców, którzy decydują się na wystawianie na sprzedaż swoich produktów na różnego rodzajach e-platform, takich jak np. Allegro czy też OLX. Pytanie brzmi jednak – dane których osób będą trafiały do fiskusa i czy będą to wszyscy sprzedawcy internetowi? Odpowiedź brzmi – do Urzędu Skarbowego będą trafiały informacje o tych sprzedawcach, którzy w ciągu roku dokonają minimum trzydziestu transakcji, a ich łączna kwota przekroczy wysokość 2.000 euro.

Według szacunków, obowiązek przekazywania takich informacji może w Polsce dotknąć nawet siedemnastu milionów obywateli dokonujących transakcji w Internecie, w Polsce oraz w UE. Warto jednak pamiętać, że wskazana liczba trzydziestu transakcji musi być zawarta w ramach jednego portalu sprzedażowego. Jeżeli zatem część rzeczy zostanie sprzedana np. na Allegro, a pozostała część na OLX i wskazane limity nie zostaną przekroczone w odniesieniu do żadnej z tych platform, to nie powstanie obowiązek przekazania danych o takim sprzedawcy do fiskusa.

Nowe regulacje jeszcze nie obowiązują i mają wejść w życie dopiero z początkiem przyszłego, 2024 roku.

Kogo jeszcze obejmie obowiązek sprawozdawczy?

Implementowana do polskiego systemu regulacja unijna ma na celu przede wszystkim ukrócenie unikania opodatkowania i ograniczenie tzw. szarej strefy za pomocą platform cyfrowych. W założeniu do Urzędu Skarbowego będą trafiać dane nie tylko użytkowników pochodzących z Unii Europejskiej, ale również tych którzy handlują na tych platformach, a pochodzą np. ze Stanów Zjednoczonych, Japonii czy też innych państw.

Poza tym, obowiązek sprawozdawczy może dotyczyć nie tylko sprzedaży rzeczy ruchomych, ale dane mogą dotyczyć także osób oferujących np. najem nieruchomości, wynajem środków transportowych różnego rodzaju, świadczone osobiście usługi przez takie osoby, a także inne drobne usługi życia codziennego. Realizacja tego obowiązku sprawozdawczego może odnosić się zatem nie tylko do sprzedawców, ale także do osób zajmujących się np. pośrednictwem w wynajmie nieruchomości czy też osób wykonujących zawód fryzjera albo hydraulika.

W polskim systemie prawnym definicja usług świadczonych osobiście jest bardzo niejasna, co w praktyce może rodzić także wiele problemów. Dodatkowo, w tym wypadku nie obowiązują limity – obowiązek może powstać już przy jednej usłudze zrealizowanej z użyciem portalu internetowego.

Istotnym jest jednak, by pamiętać, że z obowiązku raportowania będą wyłączeni m.in.:

  1. operatorzy hotelowi, którzy zawarli ponad 2000 czynności najmu nieruchomości w ciągu roku;
  2. sprzedawca, któremu operator platformy umożliwił w okresie sprawozdawczym, tj. w roku wykonania mniej niż 30 czynności dotyczących sprzedaży towarów, jeżeli łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w tym okresie na jego rzecz nie przekroczyło 2000 euro.

Obowiązek sprawozdawczy związany jest także z ewentualnymi karami nakładanymi na podmioty, które nie spełnią tego obowiązku. Platformy, które nie przekazują wskazanych danych, mogą liczyć nawet na kilka milionów kary finansowej. Natomiast sprzedawcy oraz użytkownicy portalu, którzy nie podadzą wymaganych danych, mogą spotkać się z blokadą ich konta na platformie oraz brakiem wypłaty otrzymanego wynagrodzenia.

Jeżeli widzisz, że temat może pomóc Ci w pracy i chcesz być na bieżąco z innym zagadnieniami to zarejestruj się bezpłatnie w platformie Rejestracja – kursy IKiDP

Powiązane artykuły