Nowelizacje ustawy o VAT – zmiany dotyczące ryczałtu od najmu

Podatek VAT w Polsce jest podatkiem powszechnym, który obejmuje większość towarów i usług. Podatek VAT jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów państwa, a jego wpływy stanowią znaczącą część budżetu. Kwestie związane z tym podatkiem uregulowane są w Polsce w ramach ustawy o podatku od towarów i usług. W ostatnim czasie zostały wprowadzone natomiast zmiany do nowelizacji ustawy o VAT dotyczące między innymi ryczałtu od najmu. Co w praktyce ulegnie zatem zmianie?

Nowelizacje w zakresie ryczałtu

Początkowo wskazane zmiany miały wejść w życie wraz z początkiem kwietnia 2023 roku, jednak uległy one opóźnieniu i termin ten przesunięto na lipiec 2023 roku. Taką decyzję podjęła Komisja Finansów Publicznych. Związane jest to z faktem, że w dniu 23 marca bieżącego roku, Komisja Finansów Publicznych przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT. Jedna z poprawek, które zostały uchwalone, dotyczy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i sposób opodatkowania przychodów z wynajmu.

Zmiany te dotyczą przede wszystkim nowelizacji w zakresie ryczałtu od najmu. Ryczałt od najmu to jedna z form opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości. W przypadku ryczałtu od najmu, podatnik nie ma obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. Według obowiązujących obecnie przepisów, stawka podatku ryczałtu od najmu wynosi 8,5% pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka wzrasta do 12,5%. Wobec tego, trzeba pamiętać, że:

  1. 8,5% stawka ryczałtu będzie miała zastosowanie dla osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku nie przekroczy 100 000 zł,
  2. 12,5% stawka ryczałtu skierowana będzie do osób, których przychód z tytułu najmu w ciągu roku przekroczył 100 000 zł.

Jak powszechnie wiadomo, od 2023 roku jedyną dostępną formą opodatkowania najmu prywatnego dla podatników jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiany dotyczące ryczałtu od najmu

Ryczałt, w przeciwieństwie do skali podatkowej, liczony jest od przychodu, nie zaś od dochodu, co oznacza, iż nie ma możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów. Przy tym jednak niższe są także stawki podatku dla ryczałtu.

Podstawowa zmiana, jaką wprowadzono w tym zakresie dotyczy tego, że w ramach nowelizacji zostało doprecyzowane, iż małżonkowie będą mogli skorzystać z podwyższonego limitu przychodów z najmu, po którego przekroczeniu trzeba płacić wyższą stawkę. W uzasadnieniu projektu wskazano, że obecnie jeśli małżonkowie uzyskują przychody z najmu, to limit 100 tys. zł dotyczy obojga z nich. Natomiast wprowadzana zmiana ma na celu zrównanie sytuacji małżeństw z innymi podatnikami. Jej podstawowym założeniem jest zatem zapewnienie, że każdy z małżonków będzie posiadał indywidualny limit w wysokości 100 tys. zł. Z uwagi na to, taka nowelizacja ma na celu zapewnienie równości w traktowaniu podatników (tak aby małżonkowie nie byli w tym przypadku traktowani mniej korzystnie aniżeli inne osoby).

Zmiana ma polegać na modyfikacji sposobu uwzględniania limitu – dotychczasowe 100 000 zł względem każdego z małżonków ma zostać zastąpione jednym, o wartości 200 000 zł. Ma to prowadzić do uniknięcia różnego rodzaju nieporozumień związanych z tym, po przekroczeniu jakiej kwoty małżonkowie mieliby płacić wyższą stawkę ryczałtu. Nie ma przy tym znaczenia czy małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia, czy też przychody z najmu prywatnego są uwzględniane indywidualnie.

Poza powyższymi zmianami, wśród poprawek znalazły się także nowelizacje dotyczące innych podatków – m.in. jest to poszerzenie o dziadków kręgu osób, które mogą korzystać z ulgi rehabilitacyjnej; zmiany dotyczące limitu łącznych dochodów rodziców dziecka niepełnosprawnego, poniżej którego mogą oni korzystać z ulgi na dziecko czy też zmiany dotyczące zasady rozliczenia dochodów z obligacji, które zostały zakupione na rynku wtórnym. Inne wprowadzane zmiany dotyczą np. umożliwienia składania zeznań podatkowych za pośrednictwem usługi Twój e-PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą czy też podwyższenia progów podatkowych przy podatku od spadków i darowizn.

Bądźmy w stałym kontakcie i dołącz do Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego – IKIDP-rejestracja

Powiązane artykuły