Księgowy a doradca podatkowy – różnice

Zawód księgowego w Polsce jest jednym z najważniejszych i najbardziej wymagających zawodów w dzisiejszych czasach. Księgowi są odpowiedzialni za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dla przedsiębiorstw i innych organizacji. Doradca podatkowy zaś to zawód, który zajmuje się doradztwem podatkowym dla firm i klientów indywidualnych. Doradca podatkowy w Polsce musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby móc wykonywać swoją pracę. Pomiędzy tymi dwoma zawodami istnieją jednak odpowiednie podobieństwa oraz różnice.

Zawód księgowego w Polsce

Zawód księgowego nie jest jednak w pełni uregulowany w polskim porządku prawnym. Aby założyć działalność prowadzącą księgowość, nie trzeba mieć wykształcenia wyższego. Bardzo często wystarczy ukończyć kursy lub szkolenia z zakresu księgowości. Podstawową wiedzę można również zdobyć w liceum lub technikum o profilu ekonomicznym. Jednakże dyplomowany księgowy to osoba, która jest absolwentem studiów o profilu rachunkowym i mogą to być takie kierunki jak ekonomia, zarządzanie lub finanse i rachunkowość. Osoby posiadające wyższe wykształcenie i prowadzące własną działalność często robią także lepsze wrażenie na potencjalnych klientach.

Księgowi w Polsce mają do wykonania wiele zadań związanych z rachunkowością, takich jak przede wszystkim: sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat, rozliczanie różnego rodzaju podatków, przygotowywanie sprawozdań finansowych, ewidencjonowanie faktur, rozliczanie VAT, a także niekiedy tworzenie analiz finansowych.

Dodatkowo księgowi posiadający certyfikat księgowy są uprawnieni do świadczenia w ramach działalności gospodarczej usługi takich jak prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego czy też sporządzanie sprawozdań finansowych.

Doradca podatkowy – kim jest?

W Polsce doradca podatkowy jest jednym z zawodów regulowanych, co oznacza, że musi spełnić określone wymagania w celu rozpoczęcia wykonywania zawodu. Wymagania te obejmują ukończenie studiów magisterskich, odbycie praktyki w dziedzinie podatków oraz zdanie egzaminu państwowego składającego się z części ustnej oraz pisemnej.

Doradcy podatkowi w Polsce zajmują się szerokim zakresem usług, w tym doradztwem podatkowym, planowaniem podatkowym, sporządzaniem deklaracji podatkowych, reprezentowaniem klientów przed organami podatkowymi oraz doradztwem w zakresie podatku VAT i akcyzy. Doradcy podatkowi są również odpowiedzialni za śledzenie zmian w prawie podatkowym i informowanie swoich klientów o ich wpływie na ich biznes. Doradcy podatkowi mają również obowiązek przestrzegania Kodeksu Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych, który określa standardy etyczne, jakie powinni przestrzegać podczas wykonywania swojej pracy. W ramach Kodeksu Etyki, doradcy podatkowi są zobowiązani do zachowania poufności wobec informacji o kliencie, do zapewnienia rzetelnego i profesjonalnego wykonania swoich obowiązków oraz do przestrzegania zasad konkurencji.

Różnice pomiędzy zawodami

Jeżeli chodzi zatem o podstawowe różnice pomiędzy tymi zawodami, to księgowi skupiają się na dokładnym wypełnianiu obowiązków podatkowych i rachunkowych zgodnie z przepisami prawa. Z kolei doradcy podatkowi zajmują się maksymalizowaniem zysków naszej firmy w zakresie np. optymalizacji podatkowej oraz dbają o interesy naszego przedsiębiorstwa. Nadto doradcy podatkowi częściej niż księgowi są na bieżąco z wydawanymi opiniami i wyrokami w sprawach interpretacji przepisów podatkowych.

Podsumowując, zarówno zawód księgowego, jak i doradcy podatkowego w Polsce jest ważnym i wymagającym zawodem, który odgrywa kluczową rolę w prowadzeniu biznesu i finansów. Wymaga on od pracowników posiadania odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i znajomości przepisów podatkowych i rachunkowych. Doradca podatkowy posiada jednak szerszy zakres kompetencji, gdyż jest to prawnik, który specjalizuje się w prawie podatkowym. Sprawdź szczegóły prowadzonych przez nas kursów i szkoleń Kursy- IKiDP

Powiązane artykuły