Czy doradztwo przy zbyciu udziałów może stanowić koszty uzyskania przychodów?

Zbycie udziałów w firmie może być skomplikowanym procesem, który wymaga starannego planowania i odpowiedniego doradztwa. Doradztwo przy zbyciu udziałów w firmie obejmuje szereg działań mających na celu ułatwienie właścicielom sprzedaży ich udziałów w sposób efektywny i korzystny dla wszystkich stron. Problematyczne okazuje się jednak to, czy takie doradztwo przy zbyciu udziałów może stanowić także koszty uzyskania przychodów dla konkretnego podmiotu?

Doradztwo przy zbyciu udziałów

Proces zbycia udziałów w firmie często wiąże się z różnymi kosztami, w tym także kosztami doradztwa. Jednym z aspektów, które warto wziąć pod uwagę, jest to, że koszty doradztwa przy zbyciu udziałów mogą mieć wpływ na podatki. W tym przedmiocie zostało w ostatnim czasie wydane pismo z dnia 22 marca 2023 roku przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie o sygnaturze akt 0113-KDIPT2-3.4011.83.2023.1.GG. W tej sprawie w dniu 31 stycznia 2023 r. wpłynął do Dyrektora KIS wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stan faktyczny w tej sprawie kreował się w ten sposób, iż w 2015 roku wnioskodawca, będący jednym z założycieli, nabył udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Główną działalnością Spółki było tworzenie, wdrażanie i zarządzanie nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi dla sektora e-commerce. W 2022 roku wnioskodawca, wraz z innymi wspólnikami Spółki, zwrócił się do wyspecjalizowanej firmy pośrednictwa inwestycyjnego w celu uzyskania pomocy i doradztwa finansowego i prawnego w związku z transakcją sprzedaży udziałów w Spółce, ze względu na specyficzną naturę działalności operacyjnej Spółki. W ramach tego zlecenia wnioskodawca oczekiwał m.in. doradztwa dotyczącego rzeczywistej wartości rynkowej możliwej transakcji zbycia udziałów, pomocy w opracowaniu koncepcji transakcji, prowadzenia negocjacji warunków transakcji w celu osiągnięcia jak największych korzyści dla wnioskodawcy oraz innych czynności.

Z uwagi na te działania udało się osiągnąć akceptowalne warunki transakcji, a wszyscy wspólnicy zbyli posiadane udziały (100%) w kapitale Spółki. W tej sytuacji wnioskodawca, powołując się na przepis art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zamierza zaliczyć do kosztów odpłatnego zbycia udziałów w Spółce wartość wynikającą z faktury VAT wystawionej przez specjalistycznego pośrednika jako wynagrodzenie za bezpośrednie umożliwienie zbycia całości jego udziałów w Spółce oraz umożliwienie przekazania jej inwestorowi.

Doradztwo jako koszty uzyskania przychodów

Pytanie wnioskodawcy w tej sprawie brzmiało zaś, czy przy kalkulacji wysokości przychodu ze zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów odpłatnego zbycia wydatków na nabycie usług pośrednictwa oraz doradztwa prawnego i finansowego, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji? W ocenie wnioskodawcy będzie mógł on wskazane koszty związane z doradztwem przy zbyciu udziałów zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

W odpowiedzi dyrektor KIS wskazał, że stanowisko podatnika jest prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia prawnego. Wobec tego należy wskazać, że według tej interpretacji przy kalkulacji wysokości przychodu ze zbycia udziałów wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów zbycia wydatków na nabycie usług pośrednictwa oraz doradztwa prawnego i finansowego, niezbędnych do przeprowadzenia transakcji zbycia udziałów. W takim przypadku podstawą obliczenia podatku dochodowego, który obciąży wnioskodawcę w związku z otrzymaniem zapłaty za udziały, będzie jego dochód. Dochód ten będzie stanowił różnicę pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia udziałów a kosztami uzyskania przychodu ustalonymi zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo, w tym wypadku pod kosztami odpłatnego zbycia należy rozumieć wszystkie wydatki, jakie sprzedający musi ponieść, aby przeprowadzić transakcję. Chodzi tutaj o wydatki bezpośrednio związane z samym procesem zbycia, takie jak opłaty notarialne, opłaty sądowe, koszty pośredników (jeśli ich udział był niezbędny do dokonania transakcji) oraz koszty związane z ponoszeniem obciążeń publicznych.

Reasumując zatem, po sprzedaży udziałów w firmie, właściciele muszą rozliczyć dochód z tej transakcji. Możliwe jest jednakże zmniejszenie tego dochodu o koszty związane z usługami pośrednictwa i doradztwa prawnego oraz finansowego, które były niezbędne do przeprowadzenia transakcji.

Sprawdź aktualną propozycję naszych kursów Kursy – IKiDP

Powiązane artykuły