Instytucje finansowe będą raportować administracji podatkowej o płatnościach transgranicznych

W globalnej gospodarce coraz częściej dochodzi do transakcji finansowych pomiędzy podmiotami z różnych krajów. Płatności transgraniczne, czyli przekazy pieniężne dokonywane między różnymi jurysdykcjami, stają się coraz bardziej powszechne. Wiąże się to jednak także z wieloma ryzykami. W celu zwalczania unikania opodatkowania oraz zapewnienia większej przejrzystości w obszarze finansów, polskie instytucje finansowe w ostatnim czasie zostały zobowiązane do raportowania administracji podatkowej o płatnościach transgranicznych. Nowe przepisy mają na celu m.in. ułatwienie wymiany informacji między krajami w zakresie dochodów osiąganych przez podatników poza granicami Polski.

Płatności transgraniczne

Płatności transgraniczne odnoszą się do wszelkich przekazów pieniężnych, zarówno międzyfirmowych, jak i indywidualnych, które są dokonywane między podmiotami z różnych krajów. Mogą to być płatności za towary, usługi, transfer środków na rachunki zagraniczne, wypłaty wynagrodzeń dla pracowników zagranicznych itp. Płatności transgraniczne stoją przed pewnymi wyzwaniami, które mogą utrudniać ich przebieg i prowadzić do dodatkowych kosztów. Dotyczą one między innymi kosztów transakcyjnych, ryzyka walutowego czy też kwestii związanych ze zgodnością z przepisami prawnymi w różnych państwach.

Przelewy bankowe to najpopularniejszy sposób płatności transgranicznych. Polega na dokonaniu transferu środków pieniężnych z jednego banku na rachunek bankowy w innym kraju. Przelewy bankowe mogą być realizowane za pośrednictwem tradycyjnych instytucji finansowych lub platform cyfrowych. Poza nimi, kluczowymi rodzajami płatności mogą być także karty płatnicze, przelewy elektroniczne, płatności mobilne, przelewy walutowe czy też korzystanie z systemów takich jak PayPal czy też SWIFT.

Nowe obowiązki dla instytucji finansowych

W związku z upowszechnieniem płatności transgranicznych oraz szeregiem zagrożeń z tym związanych, został wprowadzony nowy obowiązek dla instytucji finansowych w Polsce dotyczący raportowania administracji podatkowej o tego typu płatnościach. Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, instytucje finansowe w Polsce, takie jak banki, mają obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji na temat płatności transgranicznych. Raportowanie odbywać się będzie za pośrednictwem specjalnego formularza, który zawiera szczegółowe dane dotyczące płatności, takie jak kwota, odbiorca, cel transakcji itp.

Wynika to z tego, iż wraz z końcem lutego 2023 roku przyjęto projekt ustawy, który wprowadza zmiany w ustawie o podatku VAT oraz w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Nowelizacje nakładają nowe obowiązki na instytucje płatnicze w zakresie raportowania płatności transgranicznych do KAS, a administracja podatkowa otrzymuje nowe uprawnienia w celu zwalczania nieprawidłowości występujących w handlu elektronicznym.

Nowy obowiązek dotyczy różnych rodzajów instytucji płatniczych, takich jak SKOK-i, banki i wiele innych. Instytucje płatnicze są definiowane jako podmioty zajmujące się obsługą płatności elektronicznych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Na mocy nowych przepisów określone instytucje płatnicze będą zobowiązane do prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych oraz ich odbiorców. Obowiązek ten dotyczy jedynie sytuacji, gdy dostawca usług płatniczych dokonuje więcej niż 25 płatności na rzecz tego samego odbiorcy w ciągu jednego kwartału. Zgodnie z nowymi regulacjami, głównie krajowe i zagraniczne banki, instytucje kredytowe oraz płatnicze oraz SKOK-i będą musiały prowadzić taką ewidencję.

Wprowadzenie tych zmian jest niezbędne w celu harmonizacji polskich przepisów z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą zwalczania oszustw podatkowych i mają one wejść w życie od początku 2024 roku. Raporty z instytucji finansowych będą po zmianach przekazywane do centralnego unijnego systemu CESOP (Centralny Elektroniczny System Informacji o Płatnościach), który będzie gromadził dane od organów podatkowych z państw członkowskich.

Nadto, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, organy administracji państwowej będą lepiej wyposażone w narzędzia do zwalczania różnych nieprawidłowości, w tym oszustw, w handlu elektronicznym, zwłaszcza w zakresie podatku VAT. Celem tych zmian jest zatem głównie poprawa wykrywania i zapobiegania oszustwom podatkowym.

Potrzebujesz więcej informacji związanych z rozliczeniami finansowymi? Sprawdź ważny wpis na blogu – Limity płatności gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami

Powiązane artykuły