Państwo będzie miało pełny wgląd w tajemnice przedsiębiorstwa? – projekt zmian

W kontekście działań regulacyjnych i prawnych, istnieje wiele aspektów związanych z prywatnością, własnością intelektualną i tajemnicami przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie pojawiły się jednak głosy, że państwo w Polsce ma zamiar uzyskać dostęp do tajemnic przedsiębiorstw prywatnych. Propozycja, że państwo będzie miało pełny wgląd w tajemnice przedsiębiorstwa, budzi wiele kontrowersji i ma liczne implikacje, nad którymi warto się zastanowić.

Wgląd państwa w tajemnice przedsiębiorstwa?

Omawiany temat związany jest z propozycją, aby państwo mogło nakazać biegłym rewidentom, którzy badają duże firmy i organizacje pozarządowe, by dostarczali do centralnej bazy raporty z tych badań. W podtekście modernizacji administracji, rząd dąży do pozyskania od przedsiębiorców kompletnych informacji dotyczących ich działalności, wykorzystując do tego celu ekspertów rewidentów.

W efekcie, dane te miałyby trafić do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA), tworząc zbiór poufnych informacji, takich jak ceny, marże, warunki dostaw oraz plany inwestycyjne. W skrócie, wszelkie ściśle strzeżone tajemnice biznesowe, nie tylko obecne, ale także z ostatnich ośmiu lat, miałoby się znaleźć w instytucji rządowej. Ten proces miałby obejmować około 42 tysięcy firm i fundacji, które są zobowiązane do przeprowadzania audytów, jak również wiele innych podmiotów, które dobrowolnie poddają się badaniom rewizyjnym.

Projekt zmian w Polsce

Jednakże biegli rewidenci nie popierają tego pomysłu. Kamil Jesionowski, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zauważa, że nie zostali oni skonsultowani w kwestii tych propozycji. Wskazuje również, że sytuacje, w których firmy audytorskie nie przekazywały akt do PANA na żądanie, były zdarzeniami sporadycznymi. K. Jesionowski uważa, że obowiązek przekazywania dokumentacji po każdym badaniu jest nieuzasadniony.

Warto także wskazać, że wprowadzenie takiej regulacji oznaczałoby znaczące ograniczenie prywatności przedsiębiorstw. Firmy musiałyby ujawnić swoje wewnętrzne operacje, plany biznesowe, technologie i inne poufne informacje, co może prowadzić do utraty konkurencyjnej przewagi. Przedsiębiorstwa często opierają także swoje innowacje i rozwój na unikalnych rozwiązaniach i pomysłach. Pełny wgląd państwa w tajemnice przedsiębiorstwa mógłby hamować chęć inwestowania w badania i rozwój ze względu na obawy przed utratą konkurencyjnej przewagi.

Nadto, dostęp państwa do tajemnic przedsiębiorstwa może zwiększyć ryzyko nadużyć władzy lub niezamierzonych wycieków informacji, co może wpłynąć na reputację firm i naruszyć zaufanie inwestorów. Możliwość pełnego wglądu państwa w tajemnice przedsiębiorstwa może bowiem odstraszać inwestorów, którzy obawiają się, że ich wkład i poufne informacje mogą nie być odpowiednio chronione.

Wreszcie, firmy mogą być zmuszone działać w atmosferze niepewności, nie wiedząc, które informacje mogą być ujawnione lub przeanalizowane przez państwo. To może skomplikować procesy decyzyjne i planowanie strategiczne. Reasumując, pełny wgląd państwa w tajemnice przedsiębiorstwa może prowadzić do bardziej homogenicznego rynku, w którym firmy będą ograniczone w tworzeniu unikalnych produktów i rozwiązań.

Wobec tego, koncepcja, że państwo będzie miało pełny wgląd w tajemnice przedsiębiorstwa, jest tematem kontrowersyjnym i wymaga dokładnego zrównoważenia między potrzebą ochrony interesów państwa a zachowaniem prywatności i konkurencyjnej przewagi przedsiębiorstw. Znalezienie właściwej równowagi pomiędzy tymi czynnikami jest kluczowe dla wspierania innowacyjności, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie ważne jest uwzględnienie interesów wszystkich stron oraz przewidywanie potencjalnych konsekwencji.

Przepisy wciąż nie zostały uchwalone i obecnie są poddawane procesowi procedowania przez Radę Ministrów. Odpowiednie decyzje w tym przedmiocie powinny pojawić się w niedalekiej przyszłości. Być może warto zatem zastanowić się nad tym,  czy w miejsce pełnego wglądu państwa w tajemnice przedsiębiorstwa, regulacje nie mogą zostać opracowane w sposób, który chroni interesy państwa, ale jednocześnie respektuje prywatność i własność intelektualną przedsiębiorstw. Jak wskazują eksperci, państwo  powinno zaś skupić się na tworzeniu środowiska, które wspiera innowacje i rozwój poprzez ulgi podatkowe, granty badawcze i inne bodźce, zamiast na ingerowaniu w tajemnice przedsiębiorstw.

Bądź dobrze poinformowany i dołącz do nas – IKiDP – rejestracja

Powiązane artykuły