Czym jest ulga na ekspansję i kto z niej skorzysta?

Dorota Mariańska
13 maja 2024

Ulga na ekspansję to jeden z instrumentów polskiego prawa podatkowego, który ma na celu zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w rozwój swoich działalności gospodarczych. Jest to istotny mechanizm wsparcia, który może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej uldze na ekspansję, jej definicji, zastosowaniu oraz temu, kto może z niej skorzystać.

Ulga na ekspansję – warunki

Na wstępie warto wskazać, że ulga na ekspansję to forma ulgi podatkowej przewidziana w polskim prawie podatkowym, która umożliwia przedsiębiorcom obniżenie podstawy opodatkowania w związku z poniesieniem nakładów na inwestycje rozwojowe lub ekspansywne. Umożliwia to przedsiębiorstwom zwiększenie swobody finansowej i zachęca do podejmowania działań zmierzających do poszerzenia swojej działalności.

Warto pamiętać, że dopiero od 1 stycznia 2022 roku w życie weszła ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, popularnie nazywana ulgą na ekspansję. Jest to jedno z narzędzi ulg podatkowych wprowadzonych przez ustawę z dnia 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowych przepisów jest stymulacja rozwoju gospodarczego kraju poprzez wsparcie dla przedsiębiorców w zwiększaniu przychodów ze sprzedaży produktów.

Ulga na ekspansję może być stosowana w przypadku poniesienia nakładów na inwestycje związane z rozwojem działalności, takie jak zakup nowych technologii, modernizacja infrastruktury czy rozbudowa zakładów produkcyjnych. Przedsiębiorstwa prowadzące badania i rozwój mogą również skorzystać z ulgi na ekspansję, jeśli ich inwestycje przyczynią się do rozwoju nowych technologii lub produktów. W praktyce odliczysz koszty poniesione na np. uczestnictwo w targach (organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla ciebie i twoich pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie dla ciebie i twoich pracowników), działania promocyjno-informacyjne (m.in. zakup przestrzeni reklamowych, przygotowanie strony internetowej, publikacje prasowe, broszury, katalogi informacyjne i ulotek, dotyczące produktów), dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów, przygotowanie dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Kto skorzysta i w jaki sposób?

Ulga na ekspansję jest przeznaczona przede wszystkim dla przedsiębiorstw działających na terenie Polski, zarówno dla firm małych i średnich, jak i dla dużych korporacji. Ulga na ekspansję jest dostępna zarówno dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Mogą z niej skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, jak również podatnicy opodatkowani klasycznym CIT. Warto zaznaczyć, że w przypadku wyboru estońskiego CIT jako formy opodatkowania ryczałtu od dochodów spółek, korzystanie z innych ulg podatkowych, w tym ulgi na ekspansję, jest wykluczone.

Ulga na ekspansję polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów bezpośrednio wytworzonych przez podatnika i zbywanych na rzecz podmiotów niepowiązanych. Podatnik może skorzystać z podwójnego odliczenia wydatków: najpierw zaliczając je do kosztów uzyskania przychodów, a następnie w ramach ulgi, jednak nie więcej niż do wysokości dochodu uzyskanego z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, przy czym limit ten wynosi 1 000 000 zł. Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 200% poniesionych kosztów, czyli:

  • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
  • 100% jako odliczenie w ramach ulgi.

Reasumując, ulga na ekspansję stanowi istotny instrument polskiego prawa podatkowego, który wspiera przedsiębiorców w inwestowaniu w rozwój swojej działalności gospodarczej. Poprzez obniżenie podstawy opodatkowania, ulga zachęca do podejmowania inwestycji oraz stymuluje wzrost gospodarczy. Korzystać mogą z niej różnorodne podmioty, od małych firm po duże korporacje, które podejmują działania mające na celu ekspansję i innowacyjność. Jest to również istotny krok w kierunku zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym

Szukasz informacji o podatkach? Zapraszam na bloga Blog – Podatki

Powiązane artykuły