Ministerstwo Finansów opublikowało projekt dot. KseF. Infolinia od lipca?

Zespół Programu KSeF PRO
13 maja 2024

Ministerstwo Finansów w Polsce ogłosiło nowy projekt dotyczący Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który ma na celu ułatwienie procesu wystawiania i przetwarzania faktur elektronicznych. Projekt ten ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki oraz przedsiębiorców, zmierzając do usprawnienia i zmodernizowania systemu podatkowego. Jednocześnie, od lipca 2024 roku planowane jest wprowadzenie nowej infolinii podatkowej, która ma służyć jako wsparcie dla podatników w zakresie e-faktur oraz ogólnie w kwestiach podatkowych.

Nowy projekt KSeF od MF

Jak wspominaliśmy w poprzednich artykułach, w ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ujawniło, iż dotychczasowy audyt systemu wykazał kilkaset błędów, w związku z czym MF zdecydowało się na przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF na 2026 rok. Prawdopodobnie też tworzony będzie zupełnie nowy system, który z uwagi na liczne błędy tworzony będzie od podstaw według innych wzorców.

Mimo tego, poza kwestiami technicznymi, jednocześnie Ministerstwo musi pracować także nad odpowiednimi przepisami oraz regulacjami prawnymi dotyczącymi KSeF. W związku z tym, w kwietniu 2024 roku (jeszcze przed podaniem nowego terminu obowiązkowego KSeF), Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Projekt ten powstał na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych, które miały na celu uwzględnienie potrzeb i propozycji przedsiębiorców oraz innych zainteresowanych stron.

Projekt zakłada odroczenie wprowadzenia niektórych rozwiązań, takich jak wymóg podawania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury oraz kary za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF. Projekt proponuje wprowadzenie tzw. trybu offline, który będzie możliwy do stosowania przez wszystkich podatników w okresie przejściowym. Jest to istotne ułatwienie dla przedsiębiorców, szczególnie dla tych, którzy nie dysponują stałym dostępem do Internetu. Projekt proponuje uregulowanie możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF oraz wprowadzenie tzw. samoidentyfikacji nabywcy dla potrzeb wystawienia e-faktury przez dostawcę. W projekcie przewidziane są też zmiany w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF. Ma to zapewnić równowagę w obowiązkach po stronie wystawcy i nabywcy faktury.

Poza tym, projekt przewiduje też wprowadzenie załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, co umożliwi rozszerzenie zakresu informacji dostępnych na fakturze. Przed planowanym wprowadzeniem obowiązkowego e-fakturowania w KSeF, resort finansów zapewni możliwość wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur, co będzie niezbędne do generowania kodów QR. W okresie przejściowym, podatnicy tzw. „wykluczeni cyfrowo” będą mieli możliwość wystawiania faktur w dotychczasowej formie, jeśli skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka.

Infolinia podatkowa od lipca

Oprócz tego, MF zapowiedziało także start infolinii związanej z KSeF. Infolinia podatkowa, planowana do uruchomienia od lipca 2024 roku, ma służyć jako wsparcie dla podatników w kwestiach związanych z e-fakturami oraz ogólnie w zakresie podatkowym. W ramach infolinii podatkowej będą udzielane porady i konsultacje dotyczące procesu wystawiania, przetwarzania i przechowywania e-faktur, a także rozwiązywane będą wszelkie wątpliwości związane z przepisami podatkowymi. Infolinia będzie dostępna dla wszystkich podatników, zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw, a obsługa będzie odbywała się w sposób przyjazny i profesjonalny.

Nadto, w lutym 2024 r. KAS rozpoczął intensywne prace nad przygotowaniem szkoleń dla przedsiębiorców, które zostaną przeprowadzone w 400 urzędach skarbowych i zostaną skierowane przede wszystkim do mikroprzedsiębiorców. Szkolenia będą prowadzone także po południu i w weekendy w zależności od potrzeb. Będą dotyczyć m.in. funkcjonowania darmowego narzędzia e-fakturowania oraz aplikacji mobilnej KSeF.

Podsumowując, projekt Krajowego Systemu e-Faktur w 2026 roku oraz wprowadzenie infolinii podatkowej od lipca 2024 roku stanowią istotny krok w modernizacji systemu podatkowego w Polsce. Przejście na e-faktury przyniesie wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu i kosztów związanych z tradycyjnymi fakturami papierowymi, a infolinia podatkowa będzie stanowiła cenne wsparcie dla wszystkich podatników, dbając o ich potrzeby i zapewniając profesjonalną obsługę w kwestiach podatkowych. Niemniej jednak, należy na bieżąco śledzić informacje i nowości dotyczące KSeF, bowiem te mogą ulegać ciągłym zmianom w przeciągu najbliższych miesięcy.

Szukasz sprawdzonych informacji o KSeF? Korzystaj z regularnie zamieszczanych artykułów w Przewodniku KSeF

Powiązane artykuły

Kiedy projekt nowych przepisów o KseF?

Nowe przepisy dotyczące KSeF – już po konsultacjach Krajowy System e-Faktur (KSeF) to inicjatywa mająca na celu usprawnienie obiegu faktur elektronicznych w Polsce. Ma...