Od 1 stycznia 2025 wyższy limit zwolnienia z VAT?

Dorota Mariańska
13 maja 2024

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce planowane jest wprowadzenie wyższego limitu zwolnienia z VAT dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie obowiązujący limit wynosi 200 000 zł, natomiast nowe przepisy zakładają zwiększenie go do 240 000 zł. Jest to istotna zmiana, która ma wpływ na przedsiębiorców, szczególnie tych prowadzących mniejsze przedsiębiorstwa lub mikrofirmy.

Wprowadzenie wyższego limitu zwolnienia z VAT ma na celu ułatwienie funkcjonowania małych przedsiębiorców oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Poprzez zwiększenie progu zwolnienia, firmy o niższych obrotach będą mogły uniknąć konieczności rejestracji jako podatnicy VAT, co przyczyni się do uproszczenia procedur podatkowych i obniżenia kosztów administracyjnych.

Przedsiębiorcy będą musieli zatem dostosować swoje systemy rachunkowości do zmiany limitu zwolnienia z VAT, aby właściwie monitorować swoje obroty i unikać naruszeń przepisów podatkowych. Na ten moment nie zostały jednak wprowadzone odpowiednie przepisy mające na celu realizację wskazanej zmiany.

Planowane wprowadzenie wyższego limitu zwolnienia z VAT od 1 stycznia 2025 roku stanowi istotny krok w kierunku ułatwienia działalności gospodarczej dla mniejszych przedsiębiorstw. Jednakże przedsiębiorcy powinni świadomie monitorować swoje obroty i dostosować się do nowych przepisów, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji podatkowych.

Dołącz do Instytutu i korzystaj ze sprawdzonej wiedzy ekspertów – IKIDP Rejestracja

Powiązane artykuły