Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Dorota Mariańska
23 maja 2024

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem w interesie beneficjentów i po trzecie spełnianie świadczeń. Należy poważnie podejść do tych celów fundacji rodzinnej i tak określić plan kont, aby realizacja tych celów była pod kontrolą, zapewniła odpowiednie informacje (istotne z punktu widzenia podatków) i aby informacja ta pozwalała na ocenę realizacji działalności inwestycyjnej (pod kątem finansowym).

Plan kont fundacji rodzinnej jest strukturalnym zestawieniem kont, które są używane do rejestrowania transakcji finansowych i operacji księgowych w fundacji. Jest to kluczowy element systemu rachunkowości, który umożliwia prawidłowe dokumentowanie i monitorowanie aktywności finansowej organizacji.

Plan kont fundacji rodzinnej

Można sobie wyobrazić, że do fundacji rodzinnej wprowadzony będzie cały majątek inwestycyjny (akcje, udziały spółek notowanych na giełdzie itd.), a inwestycje te muszą odpowiednio procentować. Istotne jest, aby zarząd w takiej fundacji posiadał taki plan inwestycyjny, posiadał jakąś wizję inwestycyjną, plan realizacji dochodów, tak aby te księgowane dane można było porównać z jakimś wzorcem stworzonym do tego, aby we właściwy sposób pilnować określonych celów gospodarczych (rentowności fundacji).

Pierwszy z celów fundacji związany jest z gromadzeniem mienia. Fundator może wprowadzać bowiem mienie do fundacji dwoma metodami – przede wszystkim następuje to przez utworzenie i zwiększanie funduszu założycielskiego. Ma to niezwykle ważne znaczenie, bowiem lista tego mienia to podstawowy dokument, na podstawie którego jaki fundator wprowadził jaki majątek do fundacji. Analityka tego konta funduszu założycielskiego musi zakładać również to, że będziemy mieli podział na wartość wniesionego mienia przez poszczególnych fundatorów. Mało tego, ta lista mienia wprowadzonego do fundacji rodzinnej musi być na bieżąco aktualizowana w momencie, gdy każdy z fundatorów zdecyduje się wprowadzić kolejne składniki majątku do fundacji rodzinnej (określamy % całość mienia wprowadzonego przez danego fundatora, co jest istotne dla rozliczenia podatku PIT). Gromadzenie mienia odnosi się w aspekcie rachunkowym do zespołu ,,0”, ,,3” i ,,6”.

Drugi ze wskazanych celów to zarządzenie mieniem w interesie beneficjentów. W aspekcie rachunkowym odnosi się to do zespołu ,,4”, ,,5” oraz ,,7”, które to będą wskazywać na to, jaką rentowność mamy na poszczególnych rodzajach działalności (bieżąca informacja, którą powinien otrzymać zarząd, zwłaszcza tam, gdzie mamy mieszaną działalność gospodarczą i musimy pamiętać o amortyzacji).

Trzecim i ostatnim celem jest zaś spełnianie świadczeń. W aspekcie rachunkowym związane jest to z zespołem ,,2” i ,,8”. Realizacja świadczeń może następować np. dopiero, gdy fundacja rodzinna osiąga dochody i finansuje te świadczenia zyskami. Zarówno w zespole ,,2” jak i zespole ,,8” powinniśmy sobie dokładnie przemyśleć to, jakiego rodzaju konta tam wprowadzamy.

Założenia i elementy planu kont

Taki omawiany plan kont fundacji rodzinnej powinien zapewniać odpowiednie elementy takie jak:

  1. Dostosowanie rachunkowości do specyfiki działalności fundacji rodzinnej.
  2. Zgodność z prawem i standardami wynikającymi z przepisów oraz dobrych praktyk.
  3. Jasność i zrozumiałość.
  4. Spójność danych finansowych.
  5. Przejrzystość informacji.
  6. Elastyczność realizowanych zapisów księgowych.
  7. Kompleksowość raportowania.
  8. Wsparcie dla sprawozdawczości finansowej.
  9. Analizę i minimalizowanie ryzyka.
  10. Poprawność rozliczeń podatkowych.

Plan kont fundacji rodzinnej powinien także działać w oparciu o odpowiednie założenia, w zależności od zakresu działalności prowadzonej przez daną fundację. Fundacja rodzinna wymaga odpowiedniego podejścia do konstruowania planu kont i polityki rachunkowości. Dzięki temu organy fundacji rodzinnej otrzymują dobrze sformatowaną informację finansową oraz odpowiednie odzwierciedlenie relacji pomiędzy fundatorami i beneficjentami.

Wobec tego, plan kont fundacji rodzinnej w Polsce stanowi kluczowy element systemu rachunkowości, który umożliwia prawidłowe dokumentowanie i monitorowanie aktywności finansowej organizacji. Jego założenia obejmują zapewnienie transparentności finansowej, zgodność z przepisami prawa oraz monitorowanie efektywności działalności. Dzięki właściwemu zastosowaniu planu kont, fundacje rodzinne mogą skutecznie zarządzać swoimi zasobami i realizować swoje cele statutowe.

Praktyczne informacje znajdziesz w naszych kursie dotyczącym fundacji rodzinnej – https://platforma.ikidp.pl/courses/jak-prowadzic-fundacje-rodzinna-podatki-rachunkowosc-dokumenty/

Powiązane artykuły