Czy każde szkolenie pracowników to koszt podatkowy firmy?

Dorota Mariańska
24 maja 2024

Szkolenia pracowników są kluczowym narzędziem rozwoju zawodowego w firmach, pozwalając na podnoszenie kwalifikacji, doskonalenie umiejętności i zwiększanie efektywności pracy. Jednak nie każde szkolenie automatycznie kwalifikuje się jako koszt podatkowy dla firmy, trzeba w tym zakresie spełnić bowiem odpowiednie warunki.

Aby szkolenie zostało uznane za koszt podatkowy, musi ono być związane z prowadzoną działalnością firmy. Oznacza to, że szkolenie powinno mieć bezpośredni związek z pracą wykonywaną przez pracownika w ramach firmy i przyczyniać się do jej rozwoju lub efektywności. Koszty szkolenia, takie jak opłaty za szkolenie, koszty podróży, zakwaterowania i materiały szkoleniowe, mogą być uznane za koszty podatkowe, pod warunkiem że są one rzeczywiste i niezbędne dla celów szkolenia.

Dodatkowo, gdy chodzi o zagraniczne wyjazdy szkoleniowe, kwestie podatkowe mogą być bardziej skomplikowane, szczególnie gdy skarbówka kwestionuje takie odliczenia. Fiskus bowiem często kwestionuje odliczenie kosztów zagranicznych wyjazdów szkoleniowych, argumentując, że takie szkolenia można przeprowadzić w kraju. Skarbówka wtedy zazwyczaj stwierdza, że wyjazd ten mógł być tylko pretekstem do korzystania z atrakcyjnej wycieczki.

To potwierdza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2024 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.1022.2023.8.AC), gdzie fiskus odrzucił możliwość odliczenia kosztów związanych z zagranicznym wyjazdem szkoleniowym, argumentując, że głównym celem tego wyjazdu nie było szkolenie, lecz rozrywka. Nadto, kluczowym elementem przy odliczaniu kosztów szkoleń, w tym zagranicznych wyjazdów, jest udokumentowanie ich związku z prowadzoną działalnością.

Więcej ważnych interpretacji podatkowych na blogu – https://ikidp.pl/category/blog/dyrektor-kis/

Powiązane artykuły