Propozycja wprowadzenia nowej ulgi od doradców podatkowych – czyli ulga na bezpieczeństwo

Dorota Mariańska
31 maja 2024

Doradcy podatkowi w ostatnim czasie zaczęli dyskusję na temat wprowadzenia nowej ulgi w podatkach dochodowych, która ma związek z bezpieczeństwem. Ulga ta ma być przeznaczona zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jej podstawowym założeniem jest zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa obywateli, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, takich jak obecna sytuacja geopolityczna. 

Ulga ta na celu zachęcenie do inwestowania w poprawę swojego bezpieczeństwa w różnych obszarach życia, zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Zakres ulgi obejmuje koszty kwalifikowanych działań związanych z bezpieczeństwem, takich jak szkolenia z pierwszej pomocy, przysposobienia obronnego, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, komunikacji kryzysowej oraz zakup specjalistycznego sprzętu. 

W ramach tej inicjatywy, Krajowa Izba Doradców Podatkowych wystąpiła z nową propozycją mającą na celu wprowadzenie ulgi w podatkach dochodowych (PIT i CIT), która obejmowałaby odliczenie kosztów związanych z poprawą szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Wprowadzenie ulgi podatkowej przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa oraz promowania odpowiedzialności obywatelskiej w tym obszarze. 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa jednostek przyczyni się również do wzmocnienia ogólnej odporności społeczeństwa na różnego rodzaju zagrożenia, w tym kryzysy geopolityczne. Realizacja ulgi podatkowej będzie wymagała udokumentowania poniesionych kosztów oraz spełnienia określonych warunków, co zapewni transparentność i rzetelność w korzystaniu z ulgi przez podatników. 

Zapoznaj się z omówieniem wybranych ulg podatkowych https://ikidp.pl/category/blog/ulgi-podatkowe/

Powiązane artykuły

Nowe towary objęte akcyzą od 2025 roku!

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące opodatkowania akcyzą nowych kategorii wyrobów zawierających nikotynę. Nowe regulacje, oparte...