Podatek u źródła – jest porozumienie w sprawie dyrektywy FASTER

Dorota Mariańska
16 czerwca 2024

Ministrowie finansów krajów Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie nowej dyrektywy FASTER, która ma uregulować kwestie związane z podatkiem u źródła (WHT). Dyrektywa ta ma na celu przyspieszenie i uproszczenie procedur zwrotu nadpłaconego podatku dla podmiotów inwestujących w innym kraju członkowskim UE poprzez wprowadzenie elektronicznego certyfikatu rezydencji podatkowej. 

Podmioty inwestujące w innym kraju członkowskim UE są zobowiązane do płacenia podatku u źródła w kraju, w którym generowany jest dochód (np. dywidendy, odsetki). Równocześnie, dochód ten podlega opodatkowaniu w kraju rezydencji podatkowej inwestora. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania, inwestorzy muszą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku od organów podatkowych kraju źródła. 

Obecne procedury ubiegania się o zwrot podatku są zróżnicowane pomiędzy państwami członkowskimi, co prowadzi do znacznych trudności administracyjnych i finansowych dla inwestorów. W wielu przypadkach wnioski muszą być składane w formie papierowej, co dodatkowo komplikuje i wydłuża proces. Komisja Europejska oszacowała, że koszty związane z procedurami zwrotu podatku u źródła, utraconymi ulgami podatkowymi oraz kosztami alternatywnymi wynoszą około 8,4 miliarda euro rocznie. 

Dyrektywa FASTER ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur zwrotu podatku u źródła poprzez wprowadzenie elektronicznego certyfikatu rezydencji podatkowej. Ministrowie finansów zgłosili również pewne wyjątki i dodatkowe propozycje dotyczące dyrektywy FASTER. Mogą one obejmować szczególne przypadki, w których standardowe procedury elektroniczne mogą być modyfikowane lub dostosowywane do specyficznych wymagań krajowych. 

Dołącz do nas i korzystaj z wiedzy ekspertów Instytutu – https://ikidp.pl/rejestracja  

Tagi:

Powiązane artykuły

Nowe towary objęte akcyzą od 2025 roku!

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące opodatkowania akcyzą nowych kategorii wyrobów zawierających nikotynę. Nowe regulacje, oparte...