Czy odsetki od kredytu zaciągniętego w celu wypłaty dywidendy zaliczymy do KUP?

Dorota Mariańska
26 czerwca 2024

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego w celu wypłaty dywidendy zaliczymy do KUP? 

Pytanie o zaliczenie odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodu stanowi istotny aspekt dla podatników, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Odsetki od kredytu to kwota, jaką kredytobiorca płaci kredytodawcy za korzystanie z pożyczonej kwoty pieniędzy. Czy można je jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, czyli wydatków, które obniżą nam podstawę opodatkowania? 

Na pytanie te odpowiedział w ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ramach interpretacji indywidualnej z dnia 17 kwietnia 2024 roku (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.110.2024.1.DW). W tej sprawie wnioskodawcą była spółka, która osiągnęła zysk finansowy z prowadzonej działalności gospodarczej w 2018 roku. W celu wypłaty części osiągniętego zysku w postaci dywidendy, spółka zaciągnęła pożyczkę w czerwcu 2019 roku, aby zachować płynność finansową. 

Środki z pożyczki zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, umożliwiając spółce wywiązanie się z zobowiązań wobec dostawców. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z zapytaniem, czy jej interpretacja zaliczenia odsetek od zaciągniętej pożyczki do kosztów uzyskania przychodów jest zgodna z prawem. 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że przedstawione stanowisko jest prawidłowe, a odsetki od zaciągniętej pożyczki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Potwierdzenie interpretacji przez organ podatkowy daje zatem spółce pewność prawą  co do zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów, natomiast warto pamiętać, że każdy taki przypadek trzeba traktować indywidualnie. 

Więcej informacji o kosztach uzyskania przychodu – https://ikidp.pl/category/blog/koszty-uzyskania-przychodu/

Powiązane artykuły

Nowe towary objęte akcyzą od 2025 roku!

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące opodatkowania akcyzą nowych kategorii wyrobów zawierających nikotynę. Nowe regulacje, oparte...