Polityka prywatności i plików cookies

Co znajdziesz w tym dokumencie? 

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach. 

Politykę prywatności podzieliliśmy na trzy części: 

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach, 
 1. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie, 
 1. informacje o plikach cookies. 

Część I – Postanowienia ogólne 

§ 1 

Administrator 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest INSTYTUT KSIĘGOWOŚCI I DORADZTWA PODATKOWEGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Łodzi (90-348), ul. Tylna nr 4C lok. 1. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”. 
 1. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000571883, NIP: 7252091365, REGON: 362284528. 

3. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe. 

4. Możesz skontaktować się z nami: 

1. listownie: ul. ul. Tylna nr 4C lok. 1, 

2. e-mailem na adres: bok@ikidp.pl 

3. telefonicznie pod numerem: +48 729 056 562. 

§ 2 

Pojęcia używane w Polityce prywatności 

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami: 

 1. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem: www.ikidp.pl 
 1. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności i plików cookies, którą czytasz, 
 1. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj
 1. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, tj. z dnia 6 lutego 2020 r.), 
 1. „Ustawa Prawo telekomunikacyjne” – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1648, tj. z dnia 23 czerwca 2022 r.). 

§ 3 

Zabezpieczenie danych osobowych 

 1. W Serwisie pozyskujemy informacje o użytkownikach i ich zachowaniu z dobrowolnie wprowadzanych w formularzach informacji, jak również z zapisywanych w urządzeniach końcowych plików cookie, o których przeczytasz w dalszej części Polityki. 
 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. 
 1. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu. 
 1. Chcesz uzyskać informację o stosowanych przez nas zabezpieczeniach? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. 

§ 4 

Twoje prawa dotyczące danych osobowych 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego: 
 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 1. możesz żądać ich sprostowania, 
 1. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO, 
 1. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO, 
 1. masz prawo do przenoszenia swoich danych, 
 1. jeśli przetwarzamy Twoje dane na podstawie wcześniejszej zgody, masz prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy przed cofnięciem tej zgody. 
 1. W drugiej części polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy  
       niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości. 
 1. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się 
       z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. 

§ 5 

Prawo sprzeciwu 

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach – gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe: 
 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać; 
 1. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych. 
 1. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki. 

§ 6 

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa. 

§ 7 

Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania 

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać. 
 1. Polityka znajduje się na stronie www.ikidp.pl/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie. 

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach  
i w trakcie kontaktu z nami 

§ 8 

Kontakt z nami 

Jeżeli korzystasz z tej możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy: 

 1. W jakim zakresie i w jaki sposób zbieramy Twoje dane? 
 1. w przypadku rejestracji konta w Serwisie: imię i adres e-mail; podczas rejestracji konta w Serwisie  samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta; 
 1. w przypadku składania zamówienia w Serwisie:  
 • adres e-mail, 
 • dane adresowe: 
 • kod pocztowy i miejscowość; 
 • kraj (państwo); 
 • ulica wraz z numerem domu/mieszkania; 
 • imię i nazwisko; 
 • numer telefonu; 
 • stanowisko. 
 1. w przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o: 
 • firmę przedsiębiorcy; 
 • numer NIP; 
 • stanowisko. 
 1. w przypadku skorzystania z usługi Newsletter lub pobrania bezpłatnych materiałów: adres e-mail oraz imię i nazwisko, stanowisko 
 1. w przypadku konsultacji telefonicznych: imię, nazwisko i adres e-mail, stanowisko 
 1. w przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, imię i nazwisko oraz adres e-mail, stanowisko. 

Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy? 
 1. w celu realizacji zamówienia, 
 1. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy, 
 1. w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Ci komunikatów marketingowych dot. nas lub naszych usług w drodze połączeń głosowych lub e-maili, a także na zbieraniu opinii nt. naszych usług.  
 1. Jakie masz prawa? 

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie odpowiedzieć na Twoją wiadomość lub rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy lub zrealizować zamówienia. 

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 
 1. rejestracja konta w Serwisie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi; 
 1. składanie zamówienia, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży; 
 1. subskrypcji Newslettera oraz pobranie bezpłatnych materiałów, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit.  

a RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter; 

 1. korzystanie z konsultacji online, w tym z  formularza kontaktowego w Serwisie  
  w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego; 
 1. otrzymywanie komunikatów marketingowych lub bezpłatnych materiałów  
  na Twój adres e-mail lub numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a także art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. 
 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem? 

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy, odpowiedź na Twoją wiadomość oraz prowadzenie naszego marketingu, który opisaliśmy w ust. 2 lit. b powyżej, w tym zbieranie opinii nt. naszych usług.  

 1. Komu przekażemy Twoje dane? 
 1. dostawcom narzędzi do analityki ruchu oraz prowadzenia marketingu na naszej stronie, 
 1. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas. 

Jeśli masz pytania na temat odbiorców  Twoich danych, skontaktuj się z nami. 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas: 

 1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń; 
 1. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych lub cofnięcie przez Ciebie zgody wyrażonej w związku z wolą przekazywania Ci komunikatów marketingowych w formie e-mail lub w postaci połączeń głosowych lub sms, 
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy? 

Tak, do Stanów Zjednoczonych ze względu na wykorzystywanie narzędzi do analizy statystyk serwisów WWW (Google Analytics). Przekazanie odbywa się wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia, i wyłącznie pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.  

 1. Czy będziemy podejmować zautomatyzowane decyzje w odniesieniu do Twoich 
          danych i czy będą one podlegały profilowaniu? 

W ten sposób będą przetwarzane jedynie informacje z plików cookies. Więcej na ten temat przeczytasz w ostatniej części tej Polityki. 

Część III – informacje o plikach cookies 

§ 9 

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy 

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link. 
 1. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach: 
 1. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego, co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją usługi, której opis czytałeś w naszym Serwisie, 
 1. obsługi liczników odwiedzin, korzystania z sond, zapamiętywania wybranej wersji językowej, 
 1. utrzymania sesji po zalogowaniu się przez Ciebie w Serwisie, 
 1. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu. 

§ 10 

Rodzaje plików cookies 

W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies: 

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia, 
 1. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz, 
 1. zewnętrzne, które pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym serwisie oraz właścicieli portali społecznościowych. 

§ 11 

Jak usunąć pliki cookies 

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. 
 1. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego. 
 1. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 
 1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
 1. Opera: https://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html
 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
 1. Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
 1. Safari: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL 

§ 12 

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu 

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zalogować się w Serwisie. 

§ 13 

Zewnętrzne pliki cookies 

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. 
 1. Korzystamy z usług Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu. 
 1. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl