Aktualności

Czy rodzice naprzemiennie opiekujący się dzieckiem lub dziećmi mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania?

W ostatnim czasie doszło do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej, o której wnioskował ojciec korzystający z opieki naprzemiennej nad dwójką dzieci…   Więcej…

Bezpłatny webinar prof. Adama Mariańskiego ” Rola doradcy w procesie sukcesji biznesu z wykorzystaniem fundacji rodzinnej ” – 28 marca br., 19.00 – 20.00

  • Kiedy firma rodzinna powinna najbardziej liczyć na wsparcie doradcy?
  • Jak fundacja rodzinna zabezpiecza interes firmy i wspiera rodzinę?
  • Co zrobić, aby doradca zbudował swoją pozycję zaufanego partnera firmy i rodziny?

Dołącz do bezpłatnego webinaru.

Od 1 marca 2023 roku wyższe limity dorabiania do emerytury

Prawo do świadczenia emerytalnego mają osoby, które osiągnęły wiek emerytalny oraz te, które pobierają wcześniejszą emeryturę. Możliwe jest ,,dorobienie” sobie określonej kwoty do emerytury, tak aby nie stracić świadczenia emerytalnego. Od 1 marca 2023 roku doszło do zwiększenia omawianych limitów. Obecnie można „dorobić” do 4713,50zł brutto miesięcznie w marcu, kwietniu i maju 2023 r.

Pole dance, nauka tenisa i joga dla pracowników wliczone w koszty?

Jedna ze spółek wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Dotychczasowe wydatki dotyczyły organizacji nauki gry w tenisa ziemnego, związane z zatrudnieniem instruktora oraz wynajęciem kortu, a także zajęć rozciągających (stretchingu) oraz tańca pole dance…   Więcej…

Fundacja rodzinna. Prawdziwe historie.

Skuteczny proces budowy firmy wielopokoleniowej jest bardzo złożony. Wymaga odpowiedniego przygotowania i konsekwentnej realizacji. A także wiedzy. Niniejsze historie są autentyczne, a na ich przykładzie analizujemy nową ustawę o polskich fundacjach rodzinnych. Autor publikacji prof. Adam Mariański oraz radca prawny Monika Błońska ukazują, jak rozwiązania prawne wpływają na życie prywatne i biznes.   Więcej…

Fiskus otrzyma dane handlujących w Internecie

Urząd Skarbowy otrzymuje o płatnikach coraz większą liczbę informacji. Dotyczą one kwestii związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, małżeńskich ustrojów majątkowych, ale także mają ulec rozszerzeniu. Dane o użytkownikach platform cyfrowych oraz przeprowadzonych przez te osoby transakcjach od przyszłego roku będą trafiały do skarbówki.   Więcej…

Z jakich szkoleń dla księgowych warto skorzystać?

Przepisy prawne zmienią sią, a klienci oczekują od swoich księgowych stałego doszkalania się. Warto także pamiętać o wzmacnianiu kompetencji dotyczących komunikacji z klientem, obsługi klienta czy organizacji pracy.

Szkolenia powinny zapewniać wiele narzędzi – m.in. wideo, materiały pdf, wzory dokumentów. Sprawdź model piramidy uczenia, czyli 5 w 1 w naszych kursach   Kursy IKiDP

Estoński CIT a fundacja rodzinna

W dniu 1 marca br. została złożona w Komisji Finansów Publicznych poprawka dotycząca wspólników spółki rozliczającej się Estońskim CIT, którzy są fundatorami lub beneficjentami fundacji rodzinnej, poprawka ma pozytywną rekomendację Rady Ministrów.

Więcej…

Mały ZUS plus – kto skorzysta?

Przedsiębiorcy w Polsce przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej mogą korzystać z różnego rodzaju ulg, na początku możemy przez sześć miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a później przez kolejne dwa lata płacić składki w preferencyjnej wysokości (tzw. mały ZUS). Istnieje także tzw. mały ZUS plus – możliwość opłacania składek proporcjonalnie do naszego dochodu. Więcej…

Fundacja rodzinna – udział członków rodziny

Fundacja rodzinna jest nowym w polskim porządku prawnym podmiotem, że rozważenia wymagają także m.in. kwestie związane z udziałem członków rodziny w tym podmiocie. Rodzina jest bowiem kluczowym podmiotem, który ma wpływ na funkcjonowanie i dalsze działanie danego przedsiębiorstwa, którego kontynuacja następuje w formie fundacji rodzinnej.    Więcej…

Fundacja rodzinna – zasady zarządzania majątkiem

Fundacje rodzinne są nowym podmiotem, który ma poprawić otoczenie prawne sukcesji firm. Członkowie rodziny mogą utworzyć nowy podmiot do zarządzania rodzinnym majątkiem. Zadaniem fundacji jest także spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów. Posiadanie fundacji pozwala na dalszy rozwój podmiotu i realizację inwestycji nawet w przypadku śmierci jego założyciela.

Jak założyć fundację rodzinną i jakie korzyści to przyniesie dla biznesu i dla rodziny?

Wywiad prof. Adama Mariańskiego, współtwórcy ustawy o fundacjach rodzinnych oraz Przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego z mec. Anitą Pardej z Mariański Group  Więcej…

Cztery sposoby na marketing biura rachunkowego

Z marketingu korzysta praktycznie każda firma, natomiast jego forma i sposoby różnią się w zależności od tego, w jakiej branży działa dane przedsiębiorstwo. Także biura rachunkowe potrzebują podejmowania różnego rodzaju działań w zakresie marketingu, by móc docierać do nowych osób oraz maksymalizować uzyskiwane zyski.   Więcej…

Fundacja rodzinna – sposób na zabezpieczenie rodzinnego majątku

Podstawowym założeniem funkcjonowania i wprowadzenia fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie rodzinnego majątku. Osoby będące założycielami rodzinnego biznesu (fundatorzy) mogą wnieść do fundacji określony majątek (np. w postaci danego przedsiębiorstwa), a beneficjenci czerpią korzyści z tego tytułu.    Więcej…

KSeF przesunięty o pół roku

Krajowy System e-Faktur jest platformą służącą do wystawiania oraz otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Od stycznia 2022 roku możliwe jest korzystanie z KSeF dobrowolnie.

Po konsultacjach publicznych obowiązek wystawiania faktur elektronicznych pojawi się pół roku później, tj. 1 lipca 2024 roku, a dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – dopiero od 1 stycznia 2025 roku.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla komplementariusza w spółce

Zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń objęły wraz z początkiem 2023 roku także komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Wraz z 1 stycznia tego roku zostali oni bowiem objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, a także ubezpieczeniem zdrowotnym…     Więcej…

Automatyzacja procesów w biurze rachunkowym

Automatyzacja to proces, który polega na odciążeniu bądź całkowitemu ograniczeniu ludzkiej pracy fizycznej, jak również umysłowej przy użyciu maszyn i urządzeń, które wykonują powtarzające się czynności w sposób automatyczny. Automatyzacja pozwala na oszczędności w firmie, a także na przyspieszenie niektórych działań.  Więcej…

NOWOŚĆ. KURS FUNDACJA RODZINNA.

Rola księgowego i doradcy podatkowego. 

Księgowi i doradcy podatkowi uczestniczą w życiu tysięcy firm, pomagają w prowadzeniu finansów, rozliczeń podatkowych oraz często znają sytuację rodzinną swoich klientów, dostrzegają zagrożenia i pojawiające się szanse. Taką szansą są teraz przepisy o fundacji rodzinnej, która może stać się wiodącym rozwiązaniem dla zabezpieczenia i zarządzania majątkiem rodzinnym.

Zapraszamy – kurs Fundacja rodzinna

Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 lutego 2023 roku.
Oznacza to, że przepisy o pracy zdalnej zaczną obowiązywać od 6 kwietnia 2023 roku.
Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracownika.

SLIM VAT 3 – na czym polega?

Wraz z początkiem kwietnia 2023 roku ma wejść w życie nowelizacja dotycząca tzw. pakietu SLIM VAT 3. Jest to projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw, który przygotowała Rada Ministrów. Jego podstawowym założeniem jest uproszczenie rozliczania VAT w Polsce. Proces ten z uwagi na zmiany ma być także mniej czasochłonny i zawiera on w sobie postanowienia zgłaszane Ministerstwu przez przedsiębiorców. Więcej…

Bezrobotni złożą wniosek o ubezpieczenie zdrowotne w ZUS co 180 dni

Zgodnie z najnowszymi poprawkami do projektu u stawy o aktywności zawodowej, część osób bezrobotnych może obecnie stracić prawo do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że musieliby płacić za leczenie z własnych pieniędzy.

Bezrobotni mają składać co 180 dni wniosek o ubezpieczenie zdrowotne w ZUS. Będzie to musiało nastąpić w okresie 30 dni od zakończenia dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

W razie spóźnienia ze złożeniem wniosku, osoba bezrobotna może stracić prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2023 roku

Wraz z coraz większą liczbą cudzoziemców w Polsce (zwłaszcza obywatelstwa ukraińskiego) oraz problemami dotyczącymi ich zatrudnienia, zaczęła pojawiać się konieczność dotycząca nowelizacji przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w RP. W związku z tym powstał projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców z 13 września 2022 roku. Więcej…

Alkohol w kosztach uzyskania przychodu? 

W interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2022 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygał w sprawie wydatków na zakup alkoholu jako kosztu podatkowego.

Wnioskodawca prowadzi działalność księgowo-rachunkową i chce organizować spotkania, podczas których przekazywałby klientom wiedzę dotyczącą podatków. Część wydatków miała dotyczyła zakupu rekwizytów – konkretnie zakupu piwa.

Pytanie dotyczyło tego, czy wydatki takie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Dyrektor KIS stwierdził, że zakup piwa przez wnioskodawcę nie służy reklamie jego usług ani nie zwiększa popytu na nie. Nie może zatem stanowić dla niego kosztów uzyskania przychodu.

Zmiany PIT 2023

1. Zmiany w PIT-2 – od stycznia 2023 r. możliwe jest podzielenie kwoty zmniejszającej podatek
2. Kwota zmniejszająca podatek do umów zlecenie i o dzieło
3. Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok
4. Brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
5. Wydłużenie terminów dla zeznań rocznych
6. Opodatkowanie najmu prywatnego tylko ryczałtem
7. Większy procent dla OPP – 1,5%
Więcej…

Pięć sposobów podnoszących efektywność biura rachunkowego

Osoby pracujące w branży księgowo-rachunkowej bardzo często borykają się z problemami dotyczącymi efektywności swojej działalności. Warto zatem zadać sobie pytanie w jaki sposób najlepiej zorganizować pracę w biurze rachunkowym i jak wyróżnić się na rynku? Przedstawiamy pięć sposobów podnoszących efektywność Twojego biznesu. Więcej…

Opodatkowanie najmu prywatnego tylko ryczałtem

Od początku 2023 roku jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt. Nie ma już możliwości wyboru  – rozliczenia podatku z tego tytułu na zasadach ogólnych (skala podatkowa) albo ryczałtem.

Ryczałt, inaczej niż skala podatkowa, jest liczony od przychodu, nie zaś od dochodu. Wobec tego nie ma możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów. Podstawowa stawka ryczałtu w przypadku najmu prywatnego wyniesie 8,5%. Po przekroczeniu rocznego przychodu 100 tys. zł, od nadwyżki należy zaś zapłacić ryczałt według stawki 12,5%.

Ponowny automatyczny zapis do PPK – nowe uprawnienia PIP.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, a więc uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Natomiast w dniu 01 styczniu 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PPK, z której wynika, że podmiot zatrudniający musi dokonywać automatycznego zapisu osób zatrudnionych do PPK co cztery lata. Więcej…

Jak pozyskać nowych klientów do biura rachunkowego?

Właściciele biur rachunkowych zastanawiają się często nad tym, w jaki sposób mogąpozyskać nowych klientów dla swojej działalności.

Istnieje w tym zakresie kilka sprawdzonych sposobów, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zwiększenia liczby klientów dla Twojego biura rachunkowego, oto kilka z nich.

Zmiany w estońskim CIT w 2023 roku

W 2023 roku w polskim prawie podatkowym zachodzi szereg różnego rodzaju zmian oraz nowelizacji. Wiele z nich dotyczy także nowelizacji w zakresie estońskiego CIT-u. Przedsiębiorcy korzystający z tego sposobu opodatkowania powinni pamiętać o najnowszych zmianach, które wchodzą w życie wraz z początkiem stycznia tego roku… Więcej…

Reklama czy reprezentacja? KUP czy NKUP?

Jakie skutki podatkowe powodują wydatki związane z reprezentacją na gruncie podatków dochodowych? W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma definicji kosztów ponoszonych z tytułu reprezentacji i reklamy. Istnieją natomiast liczne interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądów administracyjnych, które często idą w różnych kierunkach… Więcej…

Dlaczego księgowe są jak lekarze?

Klienci biura rachunkowego są jak pacjenci, którzy przychodzą do księgowej po pomoc. Często drżącymi rękami przekazują w jej ręce swoje ciężko zarobione pieniądze. Niczym pacjent, który oddaje swoje zdrowie i życie w ręce lekarza. Ludzie powierzają swoje złotówki, dolary czy euro w nadziei, że będąc reprezentantem zawodu zaufania publicznego, dobrze się tymi pieniędzmi…

. Więcej…

Wydatki na psa w biurze rachunkowym jako KUP

Koszty uzyskania przychodów pomniejszają naszą podstawę opodatkowania, a co za tym idzie – podatek do zapłaty. W niektórych przypadkach wydatki poniesione na zakup i utrzymanie psa obronnego także mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, na co wskazał dyrektor KIS) w interpretacji podatkowej o nr 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL…

. Więcej…

Jak przygotować się do rocznego rozliczenia CIT?

Podatnicy CIT mają obowiązek złożenia rocznego sprawozdania, które składane jest w ramach formularza CIT-8. Konieczne jest odpowiednie ówczesne przygotowanie do złożenia takiego zeznania. Działania te obejmują…

. Więcej…

Jakie wydatki reklamowe mogą być zakwestionowane przez urząd skarbowy?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych próżno szukać rozdzielenia kosztów na reprezentacyjne i reklamowe, nie ma też definicji tego rodzaju kosztów. W VAT… Więcej…

Zmiany CIT w Polskim Nie(ładzie), czyli ciąg dalszy pomysłów na utrudnianie życia przedsiębiorcy i księgowej

Mija już prawie rok odkąd Polski Ład skomplikował życie każdemu przedsiębiorcy i każdej księgowej. Wprowadzali, zmieniali, psuli, poprawiali, i tak dalej i tak dalej… był to dla nas trudny czas…. Więcej…

Czy warto urzędnika skarbowego traktować jak dobrego klienta i co ma wspólnego księgowy z agentem FBI?

Wiedza merytoryczna to podstawa sukcesu księgowej na rynku, ale wiele zadań to także kontakty z innymi ludźmi – m.in. z reprezentantami organów skarbowych i administracji… Więcej…

Dlaczego od 1 stycznia 2023 roku Pracownicze Plany Kapitałowe znowu dotyczą każdego pracownika?

Rząd znowu próbuje namówić firmy i pracowników do większego zainteresowania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Tym razem wprowadza automatyczny zapis… Więcej…

1    2

Aktualności

Czy rodzice naprzemiennie opiekujący się dzieckiem lub dziećmi mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania?

W ostatnim czasie doszło do wydania indywidualnej interpretacji podatkowej, o której wnioskował ojciec korzystający z opieki naprzemiennej nad dwójką dzieci…   Więcej…

Bezpłatny webinar prof. Adama Mariańskiego ” Rola doradcy w procesie sukcesji biznesu z wykorzystaniem fundacji rodzinnej ” – 28 marca br., 19.00 – 20.00

  • Kiedy firma rodzinna powinna najbardziej liczyć na wsparcie doradcy?
  • Jak fundacja rodzinna zabezpiecza interes firmy i wspiera rodzinę?
  • Co zrobić, aby doradca zbudował swoją pozycję zaufanego partnera firmy i rodziny?

Dołącz do bezpłatnego webinaru.

Od 1 marca 2023 roku wyższe limity dorabiania do emerytury

Prawo do świadczenia emerytalnego mają osoby, które osiągnęły wiek emerytalny oraz te, które pobierają wcześniejszą emeryturę. Możliwe jest ,,dorobienie” sobie określonej kwoty do emerytury, tak aby nie stracić świadczenia emerytalnego. Od 1 marca 2023 roku doszło do zwiększenia omawianych limitów. Obecnie można „dorobić” do 4713,50zł brutto miesięcznie w marcu, kwietniu i maju 2023 r.

Pole dance, nauka tenisa i joga dla pracowników wliczone w koszty?

Jedna ze spółek wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Dotychczasowe wydatki dotyczyły organizacji nauki gry w tenisa ziemnego, związane z zatrudnieniem instruktora oraz wynajęciem kortu, a także zajęć rozciągających (stretchingu) oraz tańca pole dance…   Więcej…

Fundacja rodzinna. Prawdziwe historie.

Skuteczny proces budowy firmy wielopokoleniowej jest bardzo złożony. Wymaga odpowiedniego przygotowania i konsekwentnej realizacji. A także wiedzy. Niniejsze historie są autentyczne, a na ich przykładzie analizujemy nową ustawę o polskich fundacjach rodzinnych. Autor publikacji prof. Adam Mariański oraz radca prawny Monika Błońska ukazują, jak rozwiązania prawne wpływają na życie prywatne i biznes.   Więcej…

Fiskus otrzyma dane handlujących w Internecie

Urząd Skarbowy otrzymuje o płatnikach coraz większą liczbę informacji. Dotyczą one kwestii związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, małżeńskich ustrojów majątkowych, ale także mają ulec rozszerzeniu. Dane o użytkownikach platform cyfrowych oraz przeprowadzonych przez te osoby transakcjach od przyszłego roku będą trafiały do skarbówki.   Więcej…

Z jakich szkoleń dla księgowych warto skorzystać?

Przepisy prawne zmienią sią, a klienci oczekują od swoich księgowych stałego doszkalania się. Warto także pamiętać o wzmacnianiu kompetencji dotyczących komunikacji z klientem, obsługi klienta czy organizacji pracy.

Szkolenia powinny zapewniać wiele narzędzi – m.in. wideo, materiały pdf, wzory dokumentów. Sprawdź model piramidy uczenia, czyli 5 w 1 w naszych kursach   Kursy IKiDP

Estoński CIT a fundacja rodzinna

W dniu 1 marca br. została złożona w Komisji Finansów Publicznych poprawka dotycząca wspólników spółki rozliczającej się Estońskim CIT, którzy są fundatorami lub beneficjentami fundacji rodzinnej, poprawka ma pozytywną rekomendację Rady Ministrów.

Więcej…

Mały ZUS plus – kto skorzysta?

Przedsiębiorcy w Polsce przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej mogą korzystać z różnego rodzaju ulg, na początku możemy przez sześć miesięcy nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, a później przez kolejne dwa lata płacić składki w preferencyjnej wysokości (tzw. mały ZUS). Istnieje także tzw. mały ZUS plus – możliwość opłacania składek proporcjonalnie do naszego dochodu. Więcej…

Fundacja rodzinna – udział członków rodziny

Fundacja rodzinna jest nowym w polskim porządku prawnym podmiotem, że rozważenia wymagają także m.in. kwestie związane z udziałem członków rodziny w tym podmiocie. Rodzina jest bowiem kluczowym podmiotem, który ma wpływ na funkcjonowanie i dalsze działanie danego przedsiębiorstwa, którego kontynuacja następuje w formie fundacji rodzinnej.    Więcej…

Fundacja rodzinna – zasady zarządzania majątkiem

Fundacje rodzinne są nowym podmiotem, który ma poprawić otoczenie prawne sukcesji firm. Członkowie rodziny mogą utworzyć nowy podmiot do zarządzania rodzinnym majątkiem. Zadaniem fundacji jest także spełnianie świadczeń na rzecz beneficjentów. Posiadanie fundacji pozwala na dalszy rozwój podmiotu i realizację inwestycji nawet w przypadku śmierci jego założyciela.

Jak założyć fundację rodzinną i jakie korzyści to przyniesie dla biznesu i dla rodziny?

Wywiad prof. Adama Mariańskiego, współtwórcy ustawy o fundacjach rodzinnych oraz Przewodniczącego Rady Programowej Instytutu Księgowości i Doradztwa Podatkowego z mec. Anitą Pardej z Mariański Group  Więcej…

Cztery sposoby na marketing biura rachunkowego

Z marketingu korzysta praktycznie każda firma, natomiast jego forma i sposoby różnią się w zależności od tego, w jakiej branży działa dane przedsiębiorstwo. Także biura rachunkowe potrzebują podejmowania różnego rodzaju działań w zakresie marketingu, by móc docierać do nowych osób oraz maksymalizować uzyskiwane zyski.   Więcej…

Fundacja rodzinna – sposób na zabezpieczenie rodzinnego majątku

Podstawowym założeniem funkcjonowania i wprowadzenia fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie rodzinnego majątku. Osoby będące założycielami rodzinnego biznesu (fundatorzy) mogą wnieść do fundacji określony majątek (np. w postaci danego przedsiębiorstwa), a beneficjenci czerpią korzyści z tego tytułu.    Więcej…

KSeF przesunięty o pół roku

Krajowy System e-Faktur jest platformą służącą do wystawiania oraz otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Od stycznia 2022 roku możliwe jest korzystanie z KSeF dobrowolnie.

Po konsultacjach publicznych obowiązek wystawiania faktur elektronicznych pojawi się pół roku później, tj. 1 lipca 2024 roku, a dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – dopiero od 1 stycznia 2025 roku.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dla komplementariusza w spółce

Zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń objęły wraz z początkiem 2023 roku także komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Wraz z 1 stycznia tego roku zostali oni bowiem objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi, a także ubezpieczeniem zdrowotnym. W zakresie tych ubezpieczeń komplementariusze są traktowani jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

 Więcej…

Automatyzacja procesów w biurze rachunkowym

Automatyzacja to proces, który polega na odciążeniu bądź całkowitemu ograniczeniu ludzkiej pracy fizycznej, jak również umysłowej przy użyciu maszyn i urządzeń, które wykonują powtarzające się czynności w sposób automatyczny. Automatyzacja może zachodzić w szeregu różnego rodzaju przedsiębiorstw, także w biurach rachunkowych. Pozwala ono na oszczędności w firmie, a także na przyspieszenie niektórych działań.  Więcej…

NOWOŚĆ. KURS FUNDACJA RODZINNA.

Rola księgowego i doradcy podatkowego. 

Księgowi i doradcy podatkowi uczestniczą w życiu tysięcy firm, pomagają w prowadzeniu finansów, rozliczeń podatkowych oraz często znają sytuację rodzinną swoich klientów, dostrzegają zagrożenia i pojawiające się szanse. Taką szansą są teraz przepisy o fundacji rodzinnej, która może stać się wiodącym rozwiązaniem dla zabezpieczenia i zarządzania majątkiem rodzinnym.

Zapraszamy – kurs Fundacja rodzinna

Praca zdalna – zmiany w Kodeksie pracy

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 6 lutego 2023 roku.
Oznacza to, że przepisy o pracy zdalnej zaczną obowiązywać od 6 kwietnia 2023 roku.
Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracownika.

SLIM VAT 3 – na czym polega?

Wraz z początkiem kwietnia 2023 roku ma wejść w życie nowelizacja dotycząca tzw. pakietu SLIM VAT 3. Jest to projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw, który przygotowała Rada Ministrów. Jego podstawowym założeniem jest uproszczenie rozliczania VAT w Polsce. Proces ten z uwagi na zmiany ma być także mniej czasochłonny i zawiera on w sobie postanowienia zgłaszane Ministerstwu przez przedsiębiorców. Więcej…

Bezrobotni złożą wniosek o ubezpieczenie zdrowotne w ZUS co 180 dni

Zgodnie z najnowszymi poprawkami do projektu u stawy o aktywności zawodowej, część osób bezrobotnych może obecnie stracić prawo do bezpłatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Oznacza to, że musieliby płacić za leczenie z własnych pieniędzy.

Bezrobotni mają składać co 180 dni wniosek o ubezpieczenie zdrowotne w ZUS. Będzie to musiało nastąpić w okresie 30 dni od zakończenia dotychczasowego okresu ubezpieczenia.

W razie spóźnienia ze złożeniem wniosku, osoba bezrobotna może stracić prawo do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zatrudnianie cudzoziemców – zmiany w 2023 roku

Wraz z coraz większą liczbą cudzoziemców w Polsce (zwłaszcza obywatelstwa ukraińskiego) oraz problemami dotyczącymi ich zatrudnienia, zaczęła pojawiać się konieczność dotycząca nowelizacji przepisów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców w RP. W związku z tym powstał projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców z 13 września 2022 roku. Więcej…

Alkohol w kosztach uzyskania przychodu? 

W interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2022 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygał w sprawie wydatków na zakup alkoholu jako kosztu podatkowego.

Wnioskodawca prowadzi działalność księgowo-rachunkową i chce organizować spotkania, podczas których przekazywałby klientom wiedzę dotyczącą podatków. Część wydatków miała dotyczyła zakupu rekwizytów – konkretnie zakupu piwa.

Pytanie dotyczyło tego, czy wydatki takie będą stanowiły koszty uzyskania przychodu. Dyrektor KIS stwierdził, że zakup piwa przez wnioskodawcę nie służy reklamie jego usług ani nie zwiększa popytu na nie. Nie może zatem stanowić dla niego kosztów uzyskania przychodu.

Zmiany PIT 2023

1. Zmiany w PIT-2 – od stycznia 2023 r. możliwe jest podzielenie kwoty zmniejszającej podatek
2. Kwota zmniejszająca podatek do umów zlecenie i o dzieło
3. Zmiana formy opodatkowania za 2022 rok
4. Brak amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
5. Wydłużenie terminów dla zeznań rocznych
6. Opodatkowanie najmu prywatnego tylko ryczałtem
7. Większy procent dla OPP – 1,5%
Więcej…

Pięć sposobów podnoszących efektywność biura rachunkowego

Osoby pracujące w branży księgowo-rachunkowej bardzo często borykają się z problemami dotyczącymi efektywności swojej działalności. Warto zatem zadać sobie pytanie w jaki sposób najlepiej zorganizować pracę w biurze rachunkowym i jak wyróżnić się na rynku? Przedstawiamy pięć sposobów podnoszących efektywność Twojego biznesu. Więcej…

Opodatkowanie najmu prywatnego tylko ryczałtem

Od początku 2023 roku jedyną dopuszczalną formą opodatkowania najmu prywatnego jest ryczałt. Nie ma już możliwości wyboru  – rozliczenia podatku z tego tytułu na zasadach ogólnych (skala podatkowa) albo ryczałtem.

Ryczałt, inaczej niż skala podatkowa, jest liczony od przychodu, nie zaś od dochodu. Wobec tego nie ma możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów. Podstawowa stawka ryczałtu w przypadku najmu prywatnego wyniesie 8,5%. Po przekroczeniu rocznego przychodu 100 tys. zł, od nadwyżki należy zaś zapłacić ryczałt według stawki 12,5%.

Ponowny automatyczny zapis do PPK – nowe uprawnienia PIP.

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, a więc uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Natomiast w dniu 01 styczniu 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o PPK, z której wynika, że podmiot zatrudniający musi dokonywać automatycznego zapisu osób zatrudnionych do PPK co cztery lata. Więcej…

Jak pozyskać nowych klientów do biura rachunkowego?

Właściciele biur rachunkowych zastanawiają się często nad tym, w jaki sposób mogąpozyskać nowych klientów dla swojej działalności.

Istnieje w tym zakresie kilka sprawdzonych sposobów, które w znacznym stopniu mogą przyczynić się do zwiększenia liczby klientów dla Twojego biura rachunkowego, oto kilka z nich.

Zmiany w estońskim CIT w 2023 roku

W 2023 roku w polskim prawie podatkowym zachodzi szereg różnego rodzaju zmian oraz nowelizacji. Wiele z nich dotyczy także nowelizacji w zakresie estońskiego CIT-u. Przedsiębiorcy korzystający z tego sposobu opodatkowania powinni pamiętać o najnowszych zmianach, które wchodzą w życie wraz z początkiem stycznia tego roku… Więcej…

Reklama czy reprezentacja? KUP czy NKUP?

Jakie skutki podatkowe powodują wydatki związane z reprezentacją na gruncie podatków dochodowych? W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma definicji kosztów ponoszonych z tytułu reprezentacji i reklamy. Istnieją natomiast liczne interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądów administracyjnych, które często idą w różnych kierunkach… Więcej…

Dlaczego księgowe są jak lekarze?

Klienci biura rachunkowego są jak pacjenci, którzy przychodzą do księgowej po pomoc. Często drżącymi rękami przekazują w jej ręce swoje ciężko zarobione pieniądze. Niczym pacjent, który oddaje swoje zdrowie i życie w ręce lekarza. Ludzie powierzają swoje złotówki, dolary czy euro w nadziei, że będąc reprezentantem zawodu zaufania publicznego, dobrze się tymi pieniędzmi…

. Więcej…

Wydatki na psa w biurze rachunkowym jako KUP

Koszty uzyskania przychodów pomniejszają naszą podstawę opodatkowania, a co za tym idzie – podatek do zapłaty. W niektórych przypadkach wydatki poniesione na zakup i utrzymanie psa obronnego także mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, na co wskazał dyrektor KIS) w interpretacji podatkowej o nr 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL…

. Więcej…

Jak przygotować się do rocznego rozliczenia CIT?

Podatnicy CIT mają obowiązek złożenia rocznego sprawozdania, które składane jest w ramach formularza CIT-8. Konieczne jest odpowiednie ówczesne przygotowanie do złożenia takiego zeznania. Działania te obejmują… Więcej…

Jakie wydatki reklamowe mogą być zakwestionowane przez urząd skarbowy?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych próżno szukać rozdzielenia kosztów na reprezentacyjne i reklamowe, nie ma też definicji tego rodzaju kosztów. W VAT… Więcej…

Zmiany CIT w Polskim Nie(ładzie), czyli ciąg dalszy pomysłów na utrudnianie życia przedsiębiorcy i księgowej

Mija już prawie rok odkąd Polski Ład skomplikował życie każdemu przedsiębiorcy i każdej księgowej. Wprowadzali, zmieniali, psuli, poprawiali, i tak dalej i tak dalej… był to dla nas trudny czas…. Więcej…

Czy warto urzędnika skarbowego traktować jak dobrego klienta i co ma wspólnego księgowy z agentem FBI?

Wiedza merytoryczna to podstawa sukcesu księgowej na rynku, ale wiele zadań to także kontakty z innymi ludźmi – m.in. z reprezentantami organów skarbowych i administracji… Więcej…

Dlaczego od 1 stycznia 2023 roku Pracownicze Plany Kapitałowe znowu dotyczą każdego pracownika?

Rząd znowu próbuje namówić firmy i pracowników do większego zainteresowania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Tym razem wprowadza automatyczny zapis… Więcej…

1    2