Program KSeF PRO dla działów księgowych i biur rachunkowych

Kurs video

Program KSeF PRO prowadzi księgowych i współpracujące z nimi osoby w organizacjach przez wdrożenie KSeF.

W 7 modułach i 50 odcinkach video eksperci prezentują tematykę KSeF i praktyczne rozwiązania.

 Poznaj szczegółowy zakres tematyczny Programu KSeF PRO w podziale na moduły i odcinki:

Moduł 1. Faktury i korekty faktur

Ekspert – dr Andrzej Pałys

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy

2. Faktury korygujące

3. Identyfikatory płatności

Moduł 2. Uprawnienia i autoryzacja

Ekspert – Adrian Lapierre

1. Uprawnienia – firma średniej wielkości

2. Uprawnienia – biuro rachunkowe i jego klienci

3. Uwierzytelnianie w KSeF

4. Rodzaje uprawnień w KSeF

5. Kluczowe procesy w kontekście uprawnień

Moduł 3. Rozwiązania informatyczne i techniczne

Ekspert – Adrian Lapierre

1. Integracja z perspektywy biura rachunkowego

2. Integracja z perspektywy firmy średniej wielkości

3. Integracja z KSeF – z czym się mierzymy

4. Kluczowe pojęcia techniczne związane z KSeF

5. Bezpieczeństwo w kontekście integracji z KSeF

6. Awarie w KSeF

7. Case study integracji systemów z KSeF

8. Testowanie systemu IT

Moduł 4. Współpraca na linii biznes – księgowość

Ekspert – dr Andrzej Pałys

1. Faktury sprzedażowe

2. Faktury sprzedażowe – komunikacja z biurem księgowym

3. Faktury sprzedażowe – archiwizacja

4. Faktury zakupowe

5. Faktury zakupowe – weryfikacja techniczna i merytoryczna

6. Faktury zakupowe – dodatkowe adnotacje

7. Faktury zakupowe – raportowanie i archiwizacja

Moduł 5. Procesy, procedury, organizacja pracy

Ekspert – Katarzyna Stawowa

1. Wyzwania procesowe związane z funkcjonowaniem KSeF – od czego zacząć?

2. Przygotowanie merytoryczne i techniczne

3. Walidacja e-faktur przed wysyłką

4. Tryb przesyłania faktur do KSeF

5. Przesyłanie wizualizacji lub wydruku faktury

6. Postępowanie w przypadku niedostępności KSeF

7. Pobór i alokacja faktur zakupowych z KSeF

8. Rozliczanie płatności za faktury ustrukturyzowane

9. Współpraca pomiędzy księgowością a biznesem

10. Procesy i procedury w biurze rachunkowym

Moduł 6. Podatki i kontrole podatkowe – Iwona Biernat-Baran

Ekspert – Iwona Biernat-Baran

1. KSeF a konsekwencje podatkowe

2. E-kontrola

3. Faktury ustrukturyzowane

4. Zadania Krajowej Administracji Skarbowej

5. Czynności sprawdzające

6. Kontrola krzyżowa

7. Kontrola podatkowa

8. Kontrola podatkowa – kontrolujący

9. Kontrola podatkowa – kontrolowany

10. Kontrola celno-skarbowa – zakres

11. Kontrola celno-skarbowa – uprawnienia i obowiązki

12. Kontrola celno-skarbowa – wyłączenia

Moduł 7. KSeF a JPK_FA i JPK_VAT

Ekspert – Katarzyna Stawowa

1. Kluczowe podobieństwa i różnice pomiędzy JPK a KSeF

2. KSeF a JPK_VAT

3. KSeF a JPK_FA

4. Zgodność danych KSeF a JPK_VAT

5. Zgodność danych – data wystawienia i numer faktury

Skorzystaj ze wsparcia naszych ekspertów oraz wielu przygotowanych elementów Programu KSeF PRO.

Razem z nami wdrażaj KSeF w swojej firmie!

GWARANCJA!

Każdy uczestnik Programu KSeF PRO ma zagwarantowany udział w Programie od momentu przystąpienia do 31 grudnia 2024 r., dostęp do wszystkich materiałów i wydarzeń organizowanych w Programie KSeF PRO!

Będziemy razem z uczestnikami Programu podczas wdrożenia KSeF oraz po 1 lipca 2024 r., czyli obowiązkowym rozpoczęciu działania KSeF w Polsce, tak aby na bieżąco rozwiązywać pojawiające się problemy.

Skontaktuj się z nami

T: +48 729 056 562
E: bok@ikidp.pl
www.ikidp.pl

Skontaktuj się z nami

T: +48 729 056 562
E: bok@ikidp.pl
www.ikidp.pl