Czy zbiórki charytatywne będą opodatkowane?

Zbiórki charytatywne to forma pozyskiwania środków finansowych na cele dobroczynne, które są organizowane przez różnego rodzaju organizacje, w tym przez fundacje, stowarzyszenia, kościoły czy też szpitale. Zwykle celem zbiórek charytatywnych jest pomoc osobom potrzebującym, zwierzętom, wsparcie edukacji i kultury, czy też walka z chorobami. W Polsce, zbiórki charytatywne są regulowane przez odpowiednie przepisy prawne, jednak w ostatnim czasie pojawiły się kontrowersje w tym zakresie.

 

Zbiórki charytatywne

Zbiórki charytatywne w Polsce mogą być organizowane w różny sposób, np. przez kwestowanie na ulicy, sprzedaż gadżetów, organizowanie imprez, aukcji czy też licytacji (także online). Często organizowane są także akcje społeczne, w których każdy może wziąć udział, np. bieg charytatywny.

Zbiórki charytatywne są często organizowane przez organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, zwykle z celem pozyskania środków na cele dobroczynne, takie jak pomoc potrzebującym, zwierzętom czy też wsparcie edukacji i nauki. W Polsce, zbiórki charytatywne są regulowane przez specjalne przepisy prawne, a ich opodatkowanie zależy od konkretnych okoliczności. Czy w najbliższym czasie jednak dojdzie do zmian w tym zakresie?

 

Opodatkowanie zbiórek charytatywnych w Polsce?

Zasadą do tej pory było to, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), organizacje charytatywne zwykle są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, o ile środki, które zbierają, są przeznaczone na cele charytatywne.

Jednakże, aby uzyskać zwolnienie z podatku, organizacje charytatywne muszą spełnić określone warunki. Przede wszystkim, muszą posiadać status organizacji pożytku publicznego, który jest nadawany przez właściwego ministra. Organizacja musi też działać zgodnie z określonymi w ustawie celami pożytku publicznego, a zebrane środki muszą być wykorzystane tylko na te cele.

Wraz z początkiem lutego 2023 roku pojawiły się jednak głosy, że mają w polskim ustawodawstwie zostać wprowadzone zmiany zakresie opodatkowania zbiórek charytatywnych. Wówczas doszło bowiem do prac na doprecyzowaniem przepisów polskiej ustawy o podatku od spadków i darowizn. W dniu 26 stycznia 2023 roku Sejm uchwalił bowiem ustawę o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W ramach zmian przewidziano spore podniesienie kwot wolnych przy podatku od spadków i darowizn od 1 lipca 2023 roku. Ustawodawca wprowadził w nowelizacji także limity darowizn od określonych osób, co spowodowało obawy, iż wszystkie darowizny (w tym także na zbiórki charytatywne np. w formie zrzutek internetowych)  spowodują konieczność zapłaty podatku w sytuacji przekroczenia tych limitów.

Wedle tych zmian, jeżeli wartość zbiórki przekazana przez kilku darczyńców jednemu organizatorowi przekroczy razem kwotę 54.180,00 zł, to wtedy beneficjent zapłaci z tego tytułu podatek. W aktualnym stanie prawnym konieczność zapłaty podatku wystąpi tylko od pojedynczych wpłat powyżej 5.308,00 zł, które pochodzą od osób, które nie są spokrewnione z  beneficjentem zbiórki.

Wskazane propozycje zmian doprowadziły do dyskusji publicznej oraz pojawianiu się wielu informacji w mediach dotyczących tego, że obecnie także podmioty organizujące zbiórki charytatywne będą musiały odprowadzać podatek z tego tytułu. Informacje te zostały szybko sprostowane przez Ministerstwo Finansów, wskazując, iż nowe przepisy nie wpływają w żaden sposób na zbiórki środków na cele charytatywne. Także Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki, wskazał, że proponowane zmiany w żaden sposób nie wprowadzą dodatkowych podatków wobec osób organizujących zbiórki o charakterze charytatywnym, a Ministerstwo już pracuje nad doprecyzowaniem wspomnianych regulacji. Oświadczył on także: ,,Wydałem już dyspozycję Ministerstwu Finansów, żeby niezwłocznie uściślili te kwestie. Organizacje pomocowe mogą być spokojne, że te rozwiązania w żaden sposób nie wpłyną na ich bardzo ważną aktywność”.

Natomiast w dniu 7 marca 2023 roku Senat odrzucił w całości tzw. ustawę deregulacyjną, która wprowadzić miała zmiany w podatku od spadków i darowizn. Największe kontrowersje budziły w tym przypadku zapisy, które umożliwiały opodatkowanie zbiórek charytatywnych. Z uwagi na to projekt ustawy wraca do Sejmu, który w tej sytuacji może odrzucić przepisy w całości lub przyjąć bez poprawek, a następnie projekt ustawy może trafić do Prezydenta RP do podpisu.

Powiązane artykuły

Rewolucja w spadkobraniu dzięki Fundacji Rodzinnej

Dzięki przepisom u fundacjach rodzinnych przedsiębiorcy otrzymali cały arsenał nowych możliwości dotyczących transferu pokoleniowego w ich firmach, ale także spadkobrania. Fundacja daje więcej możliwości niż testament i pozwala uniknąć problemów związanych z dziedziczeniem ustawowym takimi jak np. zachowek. Dlatego fundacje rodzinne stanowią rewolucję w spadkobraniu.