Wspólne rozliczenie podatkowe małżonków – jakie daje to korzyści?

Dorota Mariańska
18 marca 2024

Wspólne podatkowe rozliczenie małżonków to specyficzna forma rozliczenia podatków dostępna dla małżeństw w Polsce. Pozwala ona na złożenie jednego wspólnego zeznania podatkowego przez oboje małżonków, co może przynieść pewne korzyści finansowe oraz ułatwić proces rozliczeń. Jakie to daje w praktyce korzyści? Odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Wspólne rozliczenie małżonków

Jedną z najskuteczniejszych metod obniżania wysokości podatku dochodowego jest zastosowanie wspólnego rozliczenia podatkowego z małżonkiem. Ta strategia pozwala na obniżenie obciążenia podatkowego poprzez zsumowanie dochodów obojga małżonków i podzielenie ich przez dwa. Dzięki temu dochody są równomiernie opodatkowane, co zapobiega przekroczeniu wyższego progu podatkowego przez żadnego z małżonków. Dodatkowo, korzystniejsze może być uwzględnienie kwoty zmniejszającej podatek.

Z uwagi na wykorzystanie korzystniejszych progów podatkowych, wspólne rozliczenie może skutkować zmniejszeniem obciążenia podatkowego dla małżonków. Wspólne rozliczenie umożliwia wykorzystanie większej liczby potencjalnych odliczeń podatkowych, co daje dodatkowe oszczędności podatkowe. Zamiast składania osobnych zeznań podatkowych przez oboje małżonków, wspólne rozliczenie pozwala na złożenie jednego wspólnego zeznania, co może być bardziej wygodne i pozwalać na oszczędność czasu.

Konieczne jest jednak spełnienie w tym zakresie odpowiednich warunków:

  • małżonkowie zawarli związek małżeński w trakcie 2023 r. (lub związek ten został zawarty w latach wcześniejszych i trwa nadal),
  • istnieje między nimi w 2023 r. ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej,
  • żaden z małżonków nie opłaca podatku liniowego (PIT-36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z pewnymi wyjątkami,
  • małżonkowie pozostają polskimi rezydentami podatkowymi,
  • złożą oni wniosek o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej, albo poprzez korektę wcześniej złożonej deklaracji lub wniosek ten znajdzie się w deklaracji PIT złożonej przez nich po terminie ustawowym.

Korzyści z takiego rozwiązania

Kiedy warto skorzystać z wspólnego podatkowego rozliczenia małżonków? Po pierwsze, gdy różnica w dochodach jest znacząca. Jeśli jeden z małżonków osiąga znacznie wyższe dochody niż drugi, wspólne rozliczenie może pomóc w wykorzystaniu niższych progów podatkowych i zmniejszeniu całkowitej kwoty podatku do zapłacenia. Po drugie, gdy jedno z małżonków nie osiąga dochodów lub osiąga niskie dochody. Wspólne rozliczenie może być korzystne, gdy jeden z małżonków nie pracuje lub osiąga niskie dochody, ponieważ pozwala wykorzystać niezużyte progi podatkowe dla wspólnych dochodów.

Po trzecie, gdy chce się zredukować obciążenie podatkowe. Jeśli celem jest zredukowanie całkowitego obciążenia podatkowego dla małżonków, warto rozważyć wspólne rozliczenie, szczególnie jeśli istnieją możliwości korzystania z różnych odliczeń podatkowych. Po czwarte, gdy chce się uprościć proces rozliczeń. Dla wielu małżeństw wspólne rozliczenie może być bardziej wygodne i prostsze w realizacji niż osobiste rozliczenia podatkowe każdego z małżonków.

W zeznaniu podatkowym składanym wspólnie z małżonkiem należy złożyć wniosek o łączne opodatkowanie. Zgodnie z instrukcjami zawartymi na formularzach PIT-37 oraz PIT-36, zaznaczenie odpowiednich pól i umieszczenie podpisów traktuje się na równi z wnioskiem o zastosowanie wspólnego rozliczenia PIT. Dokument ten jest podpisywany wyłącznie przez małżonka, który występuje jako pierwszy na zeznaniu, co jest równoznaczne z upoważnieniem go przez drugiego małżonka do składania wniosku o łączne opodatkowanie ich dochodów. Przedstawienie fałszywych informacji w zeznaniu podlega odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W przypadku, gdy małżonkowie mają różne miejsca zamieszkania i są związani z różnymi urzędami skarbowymi, wspólne zeznanie podatkowe składane jest w urzędzie właściwym dla jednego z małżonków. Nie ma obowiązku informowania urzędu skarbowego, który jest właściwy dla drugiego małżonka, o miejscu składania wspólnego zeznania.

Warto jednak zauważyć, że korzyści związane z wspólnym podatkowym rozliczeniem małżonków mogą być różne w zależności od indywidualnych okoliczności i sytuacji finansowej danej pary małżeńskiej. Dlatego też zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub ekspertem ds. finansowych, aby ustalić, czy wspólne rozliczenie jest korzystną opcją w danym przypadku.

Więcej na temat podatku dochodowego PIT Blog – PIT

Powiązane artykuły

Vinted na celu skarbówki!

Vinted to platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż, kupno i wymianę odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród młodych ludzi,...

Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem...