Szkolenie dla freelancera w kosztach podatkowych

Dorota Mariańska
24 września 2023

Praca jako freelancer (osoba samozatrudniona) w dzisiejszych czasach staje się coraz bardziej popularnym zajęciem. Rozwiązanie takie niesie za sobą szereg korzyści, w tym także niezależność. Bardzo często takie osoby współpracują jednak z różnego rodzaju firmami, które to firmy decydują się na wydatki związane z wysyłaniem takich osób na dodatkowe szkolenia. Pytanie brzmi zatem – jeśli firma współpracująca z freelancerami finansuje lub organizuje szkolenia dla tych freelancerów, to czy wydatki związane z tymi szkoleniami mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów firmy?

Kurs dla freelancera w kosztach

W ostatnim czasie w podobnej kwestii została wydana interpretacja indywidualna dyrektora KIS (nr 0114-KDIP2-2.4010.228.2023.2.PK). W tej sprawie spółka z o. o. (wnioskodawca), jest spółką z branży informatycznej, działa z zakresu doradztwa IT. Spółka prowadzi działalność w zakresie rozwoju oprogramowania, zarządzania infrastrukturą IT, testowania, usług wsparcia (service desk), szkoleniowych i inżynieryjnych. Ponadto, Spółka realizuje kompleksowe usługi informatyczne dotyczące projektów technologicznych, integracyjnych, utrzymaniowych, rozwoju oprogramowania oraz outsourcingu systemów informatycznych. Odbiorcami usług świadczonych przez Spółkę są zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne. Spółka realizuje także projekty wewnętrzne, prowadzone na potrzeby własne, polegające m.in. na tworzeniu i rozwoju oprogramowania, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i konkurencyjności Spółki. Efekty Projektów Wewnętrznych mogą zostać wykorzystane w przyszłości w działalności operacyjnej Spółki oraz w zakresie świadczenia Usług na rzecz Klientów.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zatrudnia pracowników w oparciu o umowy o pracę, jak również współpracuje z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Współpraca z Freelancerami opiera się zazwyczaj na długoterminowych umowach o stałą współpracę. Freelancerzy są zaangażowani w realizację Usług na rzecz Klientów Spółki lub w realizację Projektów Wewnętrznych.  W związku z bardzo różnorodnymi Projektami realizowanymi przez Spółkę, a także w celu zapewnienia jak najwyższych standardów świadczonych Usług i realizowanych Projektów Wewnętrznych, Spółka chce zapewniać Freelancerom odpowiednie szkolenia specjalistyczne. Niektóre z tych szkoleń mają ścisły związek z aktualnie realizowanym Projektem lub Projektem, który ma się wkrótce rozpocząć, a niektóre mogą dotyczyć umiejętności lub kompetencji, które nie mają związku z aktualnie realizowanymi Projektami przez danego Freelancera. W tej kategorii mieszczą się np. kursy z programowania, kursy zawodowe, szkolenia z konkretnych języków programowania, kursy certyfikacyjne.

Szkolenie dla freelancera w kosztach firmy?

Pytanie spółki w tej sprawie brzmiało – czy w świetle art. 15 ust. 1 ustawy CIT koszty szkoleń będą stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodów? Spółka stała na stanowisku, że wydatki na szkolenia, przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego stanowią koszty uzyskania przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. W ocenie dyrektora KIS stanowisko, które przedstawił wnioskodawca jest prawidłowe.

Z uwagi na to, firmy, które finansują lub organizują szkolenia dla freelancerów, mogą zaliczać te wydatki do swoich kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, aby wydatki te były dokumentowane i związane z celami biznesowymi firmy. Szkolenia muszą mieć bowiem związek z działalnością firmy i jej celami biznesowymi. Firmy powinny być w stanie wykazać, że szkolenia przyczyniają się do rozwoju i poprawy umiejętności freelancerów, co z kolei może korzystnie wpłynąć na jakość usług świadczonych dla firmy.

Bardzo często takie szkolenia powodują, iż kursy takie przynoszą wartość dodaną dla firmy i wspierają ej cele biznesowe. Nadto, przedsiębiorstwa powinny zachować odpowiednią dokumentację dotyczącą organizacji i kosztów szkoleń, taką jak faktury, umowy z firmami szkoleniowymi, programy szkoleń, listy obecności itp.

Reasumując, jeśli firma współpracująca z freelancerami finansuje lub organizuje szkolenia dla tych freelancerów, to wydatki związane z tymi szkoleniami mogą być zasadniczo zaliczane do kosztów uzyskania przychodów firmy, jeśli spełniają określone warunki i jest to zgodne z przepisami podatkowymi. Dobra dokumentacja oraz przejrzystość w działaniach są kluczowe w tym kontekście. Wobec tego, zawsze warto skonsultować się z ekspertami podatkowymi lub księgowymi, aby upewnić się, że firma działa zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi i optymalizuje swoje koszty.

Szukasz informacji o kosztach uzyskania przychodu? Sprawdź Koszty uzyskania przychodu.

Powiązane artykuły

Nowe towary objęte akcyzą od 2025 roku!

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące opodatkowania akcyzą nowych kategorii wyrobów zawierających nikotynę. Nowe regulacje, oparte...