Coraz więcej kontroli podatkowych z Urzędu Skarbowego?

Dorota Mariańska
29 kwietnia 2024

Według raportów za 2023 rok, obserwujemy trend postępującej marginalizacji kontroli podatkowych, które zasadniczo koncentrują się na weryfikacji aktualnych rozliczeń oraz korekt dokonywanych przez podatników. Wzrasta natomiast znaczenie kontroli celno-skarbowych, prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki.

Liczba zakończonych kontroli celno-skarbowych w okresie od stycznia do września 2023 roku wyniosła 7396. W porównaniu, w całym roku 2021 było ich 2966, a w roku 2022 – 4033. Jednocześnie, obserwuje się spadek zarówno liczby, jak i znaczenia kontroli podatkowych, które zazwyczaj dotyczą bieżących rozliczeń podatników oraz mniejszych nieprawidłowości.

W roku 2022 urzędy skarbowe przeprowadziły 18,1 tysiąca kontroli podatkowych, podczas gdy w 2021 roku było ich 15,7 tysiąca. Natomiast w okresie od stycznia do września 2023 roku liczba przeprowadzonych kontroli wyniosła ponad 12,8 tysiąca. Najczęstszymi obiektami kontroli organów podatkowych są między innymi: podatek pobierany u źródła, kwestie związane z cenami transferowymi czy też środki wsparcia udzielane w ramach pomocy covidowej.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, zauważa się jednak spadek liczby postępowań w zakresie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania (GAAR), która została włączona do polskiego prawa podatkowego 15 lipca 2016 roku. Klauzula ta pozwala na pominięcie skutków podatkowych transakcji przeprowadzonych głównie w celu osiągnięcia korzyści podatkowych.

Sprawdź nasze artykuły przygotowane z myślą o biurach rachunkowych –Blog – biuro rachunkowe

Powiązane artykuły