Sprzedaż i zamiana walut wirtualnych oraz NFT – czy podlegają zwolnieniu z PCC?

Dorota Mariańska
29 kwietnia 2024

Waluty wirtualne to forma cyfrowego pieniądza, który nie jest emitowany ani kontrolowany przez żadną konkretną instytucję finansową ani rząd. Ich wartość i zabezpieczenie opierają się głównie na zaufaniu społeczności użytkowników oraz technologii blockchain. NFT, czyli tokeny niezamiennialne, to zaś unikalne cyfrowe aktywa, które są reprezentowane na blockchain. Wraz z rozwojem technologii, coraz częściej dochodzi do ich wymiany czy też sprzedaży. Jak wpływa to na obowiązki podatkowe przy takich transakcjach?

Waluty wirtualne oraz NFT

Waluty wirtualne, takie jak Bitcoin czy Ethereum, bazują na technologii blockchain, która umożliwia bezpieczne i przejrzyste transakcje bez potrzeby pośredników. Większość walut wirtualnych operuje bez centralnego organu kontrolującego, co oznacza, że ​​nie podlegają one konwencjonalnym regulacjom bankowym. Technologia blockchain zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa, dzięki czemu transakcje są trudne do sfałszowania lub manipulowania. Waluty wirtualne zyskały ogromną popularność w ostatnich latach, zarówno jako forma inwestycji, jak i płatności. Jednakże ich wartość jest często podatna na gwałtowne wahania, co prowadzi do spekulacji na rynku.

Poza tym, istotne w kontekście tych rozważań są także NFT – każdy NFT jest unikalny i niepowtarzalny, co sprawia, że ​​są one idealne do reprezentowania cyfrowych dzieł sztuki, kolekcji wirtualnych przedmiotów czy nawet nieruchomości. NFT mają szeroki zakres zastosowań, od sztuki cyfrowej, muzyki, aż po gry wideo i wirtualne światy. Mogą one także służyć jako sposób na zarabianie pieniędzy dla twórców, którzy otrzymują udziały w zyskach ze sprzedaży swoich NFT na rynku wtórnym. Pomimo rosnącej popularności, NFT spotykają się także z krytyką, szczególnie ze względu możliwość łatwego plagiatowania cyfrowych dzieł.

Głównym miejscem, gdzie odbywa się sprzedaż walut wirtualnych, są giełdy kryptowalut, takie jak Binance czy Coinbase. Użytkownicy mogą tam handlować różnymi kryptowalutami, kupować je za tradycyjne waluty fiat lub inne kryptowaluty oraz sprzedawać je w celu zysku lub inwestowania. Podobnie jak w przypadku walut wirtualnych, istnieją specjalne platformy, na których można kupować i sprzedawać NFT. Sprzedaż i wymiana walut wirtualnych oraz NFT to dynamiczne procesy, które odgrywają coraz większą rolę w światowej gospodarce cyfrowej. Jako, iż podlegają one sprzedaży czy też wymianie w oparciu o ceny wynikające z odpowiednich walut (określonych np. w euro czy też dolarach), to mogą one nieść ze sobą także określone obowiązki podatkowe.

PCC i zwolnienie z podatku

Podatek od czynności cywilnoprawnych w Polsce (PCC) jest zaś opodatkowaniem transakcji takich jak np. sprzedaż. Jednakże zakres jego zastosowania w przypadku walut wirtualnych i NFT jest bardziej skomplikowany i wymaga uwzględnienia wielu czynników. W tej sprawie w ostatnim czasie wydał wyrok Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2024 roku (sygn. I SA/Wr 13/23).  W tym orzeczeniu WSA wskazał, iż w jego ocenie zwolnienie z opodatkowania od czynności cywilnoprawnych obejmuje wyłącznie transakcje sprzedaży i wymiany walut wirtualnych. Token NFT nie jest uznawany za walutę wirtualną, dlatego też jego wymiana na takie waluty nie korzysta z tych preferencji podatkowych.

Podobne stanowisko zaprezentował także np. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ramach pisma z dnia 28 października 2022 roku (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.224.2022.2.PB). W tej sprawie wnioskodawca zadał pytanie dotyczące tego, czy transakcje zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? W ocenie wnioskodawcy takie transakcje powinny podlegać zwolnieniu z PCC, natomiast organ wskazał, iż stanowisko wnioskodawcy było nieprawidłowe. Według organu, transakcja zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną i odwrotnie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dla ustalenia podstawy opodatkowania przy umowie zamiany tokenów NFT na walutę wirtualną, zastosowanie znajduje art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek. Natomiast stawka podatku, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy wynosi 1%.

Szukasz informacji o podatkach? Zapraszam na bloga – Blog – podatki

Powiązane artykuły