Jak wyglądają statystyki dotyczące interpretacji podatkowych w Polsce?

Statystyki dotyczące interpretacji podatkowych w Polsce stanowią istotny element funkcjonowania systemu podatkowego. Interpretacje podatkowe są wydawane przez organy podatkowe i pomagają przedsiębiorcom oraz obywatelom zrozumieć, jakie zasady podatkowe obowiązują w konkretnych sytuacjach. W ostatnim wydaniu ,,Podatkowego rollecoasteru”, tj. raportu zmian prawa podatkowego w I półroczu 2023 roku autorstwa Wolters Kluwers znalazły się informacje na temat tego, jak wyglądają statystyki dotyczące interpretacji podatkowych w Polsce.

Interpretacje podatkowe w Polsce – statystyki

Statystyki dotyczące interpretacji podatkowych w Polsce obejmują informacje na temat liczby wydanych interpretacji w określonym okresie. Organem właściwym do wydawania interpretacji podatkowych jest Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (w formie decyzji) Statystyki te pozwalają zrozumieć, jak często podatnicy korzystają z tego narzędzi. Statystyki mogą także zawierać informacje na temat rodzaju pytań, które są przedmiotem interpretacji oraz tematyki, do której się odnoszą. Mogą to być np. kwestie związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, podatkiem VAT, akcyzą, czy też innymi daninami publicznymi.

Jak wskazuje się w raporcie, w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku złożono 15 264 wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej. W tym samym okresie wydano 11 832 takie interpretacje. Interpretacje indywidualne stanowią zatem 72% wszystkich wydanych rozstrzygnięć w sprawach interpretacji indywidualnych.

W pierwszym półroczu 2023 roku wydano 4477 innych rozstrzygnięć niż interpretacje. Najwięcej z nich to postanowienia o pozostawieniu bez rozpatrzenia – 2728 (co stanowi 17% wszystkich rozstrzygnięć), oraz rozstrzygnięcia wynikające z ograniczeń proceduralnych wynikających z o.p. – 1259 (co stanowi 8% wszystkich rozstrzygnięć, na przykład odmowa wydania interpretacji z powodu zakresu WIS lub zastosowania ogólnych interpretacji) oraz postanowienia o umorzeniu postępowania, które zostały wydane na skutek wycofania wniosku przez wnioskodawcę – 490 (co stanowi 3% wszystkich rozstrzygnięć).

W I półroczu 2023 roku wystąpienia do Szefa KAS w sprawie nadużycia prawa stanowiły tylko 1,76% wszystkich złożonych wniosków. Natomiast postanowienia wydane zgodnie z art. 14b § 5b o.p. to jedynie 1,1% wszystkich rozstrzygnięć. To wskazuje na bardzo ostrożne i rzadkie stosowanie tej instytucji. W I półroczu 2023 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w zdecydowanej większości przypadków uznał stanowisko wnioskodawców za prawidłowe. Tylko w jednej czwartej wydanych interpretacji nie podzielił opinii podatnika (25%).

Jakie jeszcze dane zawiera raport?

Dodatkowo według raportu, w I półroczu 2023 roku zaskarżono tylko 731 interpretacji na ogólną liczbę 11 832 wydanych, co daje stopę zaskarżalności wynoszącą 6,18%. W pytaniach od wnioskodawców dominują dwa podatki: podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT, które stanowią razem 82% wszystkich wniosków o wydanie interpretacji. Pozostałe podatki cieszą się minimalnym zainteresowaniem podatników.

Średni czas oczekiwania na wydanie interpretacji indywidualnej, liczony od momentu złożenia wniosku, wyniósł w I półroczu 2023 roku 56 dni. Ten termin sukcesywnie się skraca – w poprzednim półroczu wynosił 66,8 dni. Pomimo zwiększenia liczby wniosków o wydanie interpretacji, okres czasu potrzebnego na ich rozpatrzenie uległ skróceniu w porównaniu do poprzedniego półrocza.

Mając to na uwadze warto także wspomnieć, że statystyki mogą także obejmować dane dotyczące czasu oczekiwania na wydanie interpretacji podatkowej. Długi okres oczekiwania na odpowiedź może być problemem dla przedsiębiorców, dlatego monitorowanie tego parametru jest istotne w przyszłości. Nadto, statystyki interpretacji podatkowych mogą uwzględniać informacje na temat rodzaju podatnika. Czy to przedsiębiorca indywidualny, mała firma, czy duże przedsiębiorstwo – analiza statystyk może pozwolić zrozumieć, kto najczęściej korzysta z interpretacji.

W kolejnych latach warto również analizować, czy zmiany w przepisach podatkowych prowadzą do wzrostu liczby interpretacji. Jeśli tak, może to sugerować, że przepisy są niejasne lub trudne do zrozumienia. Samo zaś porównanie statystyk dotyczących interpretacji podatkowych w Polsce z danymi z innych krajów może dostarczyć ciekawych perspektyw i wskazać ewentualne obszary do poprawy.

Dyrektor KIS wydaje interpretacje podatkowe, których wiele przykładów znajdziesz tutaj Podatki

Powiązane artykuły