Nowe propozycje dotyczące składki zdrowotnej?

Składka zdrowotna stanowi w Polsce rodzaj składki, który ma na celu finansowanie systemu opieki zdrowotnej. Opłacanie obowiązkowej składki zdrowotnej jest gwarancją bezpłatnego korzystania z usług medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli uprawnia do przebywania w szpitalach czy też np. uzdrowiskach. W ostatnim czasie jednak ten temat powoduje wiele kontrowersji i proponowane jest przez niektóre organizacje wprowadzenie odpowiednich zmian w tym zakresie.

Składka zdrowotna w Polsce

Składka zdrowotna pozwala na korzystanie z tzw. ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpieczenie zdrowotne pozwala nam na korzystanie z bezpłatnej opieki medycznej, zarówno ambulatoryjnej, jak i szpitalnej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobiera ZUS i przekazuje je do Narodowego Funduszu Zdrowia. Składka zdrowotna wynosi 9% wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Przy czym nie może ona być niższa od 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na pierwszy dzień danego roku składkowego.

Głównym celem składki zdrowotnej jest zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli Polski. Składka zdrowotna finansuje wiele rodzajów usług i świadczeń w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wokół tego tematu oraz po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład istnieje jednak wiele kontrowersji i możliwe jest wprowadzenie w najbliższym czasie zmian w tej kwestii.

Nowe propozycje dotyczące składki zdrowotnej od Lewiatana

Swoje propozycje w tym zakresie w ostatnim czasie przedstawiła także Konfederacja Lewiatan. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych organizacji pozarządowych w Polsce, która została utworzona w styczniu 1999 roku. Organizacja jest niezależna od rządu i działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki, a także promuje interesy biznesu w Polsce i za granicą. Głównym celem Konfederacji Lewiatan jest promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, konkurencyjności i innowacyjności w Polsce. Organizacja działa na rzecz przedsiębiorców i pracodawców, reprezentując ich interesy w dialogu z rządem, związkami zawodowymi i innymi organizacjami społecznymi.

Organizacja działa na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym, współpracując z innymi organizacjami biznesowymi i instytucjami. Konfederacja Lewiatan prowadzi wiele inicjatyw i projektów mających na celu poprawę warunków działalności gospodarczej w Polsce. Nadto, Konfederacja Lewiatan aktywnie uczestniczy w procesach legislacyjnych i podejmuje inicjatywy zmierzające do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Podobnie ma to miejsce w omawianym przypadku, bowiem w ostatnim czasie Lewiatan zaproponował nowe rozwiązania dotyczące modyfikacji w zakresie składki zdrowotnej w Polsce. Wraz z nową kadencją parlamentu Lewiatan proponuje radykalne uproszczenie sposobu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców poprzez wprowadzenie tzw. zryczałtowanej składki.

Jak wskazuje Przemysław Pruszyński, dyrektor departamentu prawnego Lewiatana: ,,Naliczenie składki zdrowotnej jako procent dochodu podatkowego jest skrajnie niesprawiedliwe społecznie. W niektórych przypadkach przedsiębiorcy zobowiązani są płacić na ubezpieczenie zdrowotne dziesiątki albo setki tysięcy złotych. Jednocześnie w zamian otrzymują standardowe świadczenia o jakości, jaką oferuje polska służba zdrowia. Ponadto obliczenie i opłacenie składki zdrowotnej w prawidłowej wysokości powoduje niezliczone trudności, co jest związane z koniecznością właściwego ustalenia przychodów i kosztów związanych z rozliczeniem podatkowym. Generuje to bardzo duże obciążenie przedsiębiorców oraz ryzyko kar i sporów przedsiębiorców z ZUS. Postulujemy wprowadzenie stałej, kwotowej, zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców”.

Obecnie tylko przedsiębiorcy opodatkowani jako ryczałtowcy ewidencjonowani lub korzystający z karty podatkowej mają możliwość płacenia stałej, zryczałtowanej składki zdrowotnej, która została także dla nich podwyższona. Wysokość tej składki zdrowotnej wynosi 9% lub 4,9% dochodu podatkowego, w zależności od wybranej formy opodatkowania. Po wprowadzeniu zmian zgodnie z postulatami Lewiatana, wszyscy przedsiębiorcy mogliby skorzystać z takiej możliwości.

Takie rozwiązanie mogłoby spowodować wiele ułatwień dla przedsiębiorców w zakresie odprowadzanej składki zdrowotnej, niższy wymiar tej składki dla wielu z nich, a także być bardziej adekwatne do usług oferowanych w ramach publicznej służby zdrowia.

Bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami, dołącz do Instytutu IKiDP – rejestracja

Powiązane artykuły