Czego nie wiedziałeś o działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana, zwana również działalnością nieewidencjonowaną, jest jednym ze sposobów prowadzenia biznesu w Polsce. Nie wymaga ona zakładania spółki ani spełniania wielu formalności związanymi z rejestracją w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) czy też KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym). W dzisiejszym artykule skupimy się natomiast na tym, jakie są popularne mity oraz nieznane informacje dotyczące działalności nierejestrowanej w Polsce.

Działalność nierejestrowana

Przede wszystkim, zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, możesz prowadzić działalność nierejestrową jeżeli spełniasz łącznie dwa podstawowe warunki:

  • miesięczne przychody z Twojej działalności nie przekroczą (od 1 lipca 2023 roku) 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku (od lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 zł brutto),
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywałeś działalności gospodarczej.

Brak formalności rejestracyjnych wiąże się z niższymi kosztami początkowymi, co czyni tę formę działalności atrakcyjną dla początkujących przedsiębiorców. Często jest to także rodzaj firmy ,,na próbę”. Wokół tej działalności krąży jednak wiele mitów oraz niedopowiedzeń, z którymi warto się zapoznać przed wyborem rozpoczęcia tego typu działalności.

Czego nie wiedziałeś o działalności nierejestrowanej?

Po pierwsze, brak rejestracji nie oznacza braku obowiązków. Jednym z błędnych przekonań jest to, że działalność nierejestrowana jest całkowicie pozbawiona formalności. Choć procedury rejestracyjne są uproszczone w porównaniu do np. zakładania spółki, to wciąż istnieją pewne obowiązki, które przedsiębiorca musi spełnić. Należy do nich m.in. prawidłowe rozliczanie podatków czy też obowiązek posiadania kasy fiskalnej w określonych przypadkach.

W związku z tym, warto pamiętać, że zasadniczo zwolnienie z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej dotyczy więc osób, których obroty wobec klientów indywidualnych i rolników ryczałtowych nie przekroczyły 20 000 zł w poprzednim roku podatkowym. Istnieją jednak dziedziny działalności, gdzie posiadanie takiej kasy fiskalnej jest obowiązkowe, zwłaszcza w przypadku: warsztatów samochodowych, salonów fryzjerskich czy też w pewnym zakresie w branży gastronomicznej.

Dodatkowo, prowadzenie działalności nierejestrowanej nie oznacza, że jesteśmy zwolnieni z obowiązku opłacania podatków. Dochody uzyskane z działalności nierejestrowanej, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, traktowane są jak dochody z innych źródeł. W takim przypadku podlegamy ogólnym zasadom opodatkowania, co oznacza podatek według skali podatkowej – 12% lub 32%. W związku z tym wystarcza jedynie wypełnienie deklaracji PIT w celu rozliczenia podatkowego. Może się także okazać tak, że z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej wcale nie zapłacimy podatku z uwagi na kwotę wolną od podatku.

Po drugie, fakt, iż że nasza działalność nie jest zarejestrowana ani nie jest objęta ewidencją, oznacza tylko, że nie ma konieczności rejestracji w CEIDG czy też KRS. Jednak istotne jest w tym przypadku to, że mamy obowiązek prowadzenia rejestru, czyli ewidencji sprzedaży. W przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej, możemy stosować własne notatki, dokumenty, arkusze kalkulacyjne lub skorzystać z dostępnych w Internecie wzorów rachunków, ewidencji lub faktur. Na tej podstawie możemy tworzyć proste zestawienia przychodów i kosztów.

Po trzecie, dla wielu osób działalność nierejestrowana jest działalnością, z której korzysta się ,,obok” pracy na etacie, w celu dorobienia sobie określonej kwoty. W tym wypadku warto zwrócić uwagę, że należy sprawdzić, czy prowadzenie działalności nierejestrowanej nie będzie stanowiło konkurencji wobec naszego pracodawcy i pracy na etacie oraz czy nie wpłynie negatywnie na interesy pracodawcy. Istotne jest rozważenie ewentualnych umów i ustaleń z pracodawcą oraz upewnienie się, że prowadzenie własnej firmy nie wpłynie niekorzystnie na jakość naszej pracy na etacie.

Wreszcie, działalność nierejestrowana może mieć ograniczone możliwości pozyskiwania finansowania z zewnątrz. Banki mogą być mniej skłonne udzielać kredytów firmom nierejestrowanym, a inwestorzy mogą być mniej zainteresowani inwestowaniem w takie przedsięwzięcia ze względu na brak formalnej struktury prawnej. Szukasz aktualnych informacji podatkowych? Zapraszamy IKiDP – podatki

Powiązane artykuły