Podatki płacone przez influencerów – nowy ważny wyrok WSA

Dorota Mariańska
23 października 2023

W ciągu ostatnich kilku lat marketing influencerów stał się niezwykle popularnym narzędziem w promocji produktów i usług. Jednak popularność influencerów i ich zarobki przyciągnęły uwagę organów skarbowych na całym świecie, w tym w Polsce. Fiskus w Polsce coraz częściej analizuje dochody i działalność influencerów, aby upewnić się, że opodatkowują swoje przychody zgodnie z obowiązującymi przepisami. W ostatnim czasie w tym zakresie zapadł także ważny wyrok WSA.

Stan faktyczny sprawy

Wobec ciągle rosnącego zainteresowania usługami influencerów, przed sądy trafia coraz więcej spraw z tego zakresu, zwłaszcza, że bardzo często przepisy podatkowe nie nadążają za stale zmieniającą się rzeczywistością. W kwestii opodatkowania influencerów w ostatnim czasie zapadł także wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt I SA/Rz 240/23. Dotyczyła ona przede wszystkim kwestii związanych z opodatkowaniem umów barterowych.

Sprawa dotyczyła firmy, która specjalizuje się w sprzedaży markowego obuwia i nawiązuje współpracę z influencerami w celach promocyjnych. W zamian za dostarczone obuwie influencer zobowiązuje się do świadczenia równoważnej usługi promocyjnej, na przykład poprzez publikacje w mediach społecznościowych. Firma zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie konsekwencji podatkowych takiej umowy, a odpowiedź udzielił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Firma dążyła do potwierdzenia, że zawarta umowa nie spowoduje wzrostu jej przychodów. W tym aspekcie dyrektor KIS nie zgodził się z argumentacją firmy. Wyjaśnił, że w takiej sytuacji nie zachodzi darmowe przekazanie produktów influencerom, ale jest to umowa barterowa, w której influencer dostaje obuwie w zamian za świadczenie promocyjne, co oznacza, że umowa ta generuje przychód. Zdaniem fiskusa, przepisy podatkowe nie ograniczają formy wynagrodzenia, dlatego wynagrodzenie nie musi być w postaci płatności pieniężnej, może to być także świadczenie rzeczowe. Z tym nie zgodziła się spółka, która wniosła skargę do WSA na tę decyzję.

Wyrok WSA – podatki płacone przez influencerów od współprac

W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), dyrektor KIS właściwie zaklasyfikował umowę z influencerem jako umowę barterową, co oznacza, że firma odnotowuje przychód. W przypadku współpracy z influencerami, w której produkt jest przekazywany w zamian za promocję w mediach społecznościowych, mamy zatem do czynienia z umową barterową. Firma (reklamodawca) może jednak przy tym odliczyć koszty dostarczonych produktów, ale wartość usługi reklamowej świadczonej przez influencera stanowi dla niej przychód.

Najważniejsza z tez wspomnianego wyroku wskazuje, że w ocenie Sądu umowa barterowa jest umową konsensualną i wzajemną, a istota wzajemności polega na tym, że między świadczeniami stron zachodzi stosunek ekwiwalentności. Wobec tego, wymieniane towary lub usługi powinny mieć równą wartość, ale nie w dosłownym sensie wartości rynkowej, ale w sensie celu danej umowy. Sama umowa barterowa jest zaś umową nienazwaną, która swoim charakterem jest zbliżona do umowy zamiany. Jej realizacja może prowadzić do powstawania przychodu wobec obydwu stron tej umowy.

Z uwagi na to, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 sierpnia 2023 r. sprawy ze skargi spółki na interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 1 marca 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.1.2023.2.AN w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, oddalił wniesiona skargę.

Warto przy tym także pamiętać, że wartość dostarczonych przez spółkę towarów może zostać uznana (zaliczona) za koszty związane z generowaniem przychodów przez spółkę. Ważną, równie znaczącą kwestią w tym przedmiocie jest rozliczenie twórcy internetowego, czy to influencera, czy też youtubera. W umowach barterowych zawieranych przez te osoby wartość towarów otrzymanych od spółki stanowi przychód dla twórców online, analogicznie do innych rodzajów wynagrodzenia, co jest aspektem często pomijanym.

 Świadczenia otrzymywane przez twórców internetowych podlegają zasadniczo opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to darowizna, co podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W związku z różnorodnością orzecznictwa warto byłoby wystąpić o indywidualną interpretację podatkową. Rozliczenie podatkowe influencera będzie również zależało od jego statusu i sposobu działania, czy to jako jednoosobowa działalność gospodarcza, czy też w inny sposób.

Bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami podatkowymi, dołącz do Instytutu IKiDP – Rejestracja

Powiązane artykuły