Niższe limity podatkowe w VAT w 2024 roku?

Dorota Mariańska
30 października 2023

Polski system podatkowy ulega ciągłym nowelizacjom, zwłaszcza w kontekście zmieniającej się władzy. Także zmiany w zakresie podatku VAT oraz limitach obrotu podlegają aktualizacjom i modyfikacjom na przestrzeni czasu, zależnie od decyzji rządu czy też np. konieczności dostosowania się do przepisów unijnych. Jak kształtują się jednak obecnie przewidywane limity podatkowe w VAT na nadchodzący 2024 rok?

Limity podatkowe w VAT – mały podatnik

Przewidywane na 2024 rok limity podatkowe mają być niższe aniżeli te w 2023 roku. Skutkuje to tym, że mniejsza liczba przedsiębiorców będzie mogła uzyskać status tzw. małego podatnika. Według ustawy VAT małym podatnikiem jest taka osoba, u której wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł. 

W przepisach podatkowych ustalono zatem limity przychodu wyrażone w euro. Aby dokonać przeliczenia na polskie złote, konieczne jest skorzystanie z odpowiedniego kursu Narodowego Banku Polskiego na pierwszy dzień roboczy października. Po uwzględnieniu kursu z pierwszego dnia roboczego października 2023 roku, limit małego podatnika w PIT i CIT wyniesie zatem 9 218 000 zł. Przedsiębiorcy planujący kontynuację swojej działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku także nie będą mogli przekroczyć limitu rocznego przychodu w wysokości 2 mln euro. Warto przy tym pamiętać, że nowych przedsiębiorców nie będzie obowiązywał limit przychodowy dla ryczałtu. Ma on bowiem zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców kontynuujących działalność.

Nadto, dla przedsiębiorców płacących podatki kwartalnie w ramach ryczałtu ewidencjonowanego, limit przychodu na rok 2024 wynosi 200 tysięcy euro. To oznacza, że mogą oni kontynuować kwartalne rozliczenia podatkowe, o ile ich roczny przychód za 2023 rok nie przekroczy 921 820 zł.

Niższe limity VAT w 2024 roku? – amortyzacja i księgi podatkowe

Warto również zaznaczyć, że podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w danym roku i podmioty, które kwalifikują się jako mali podatnicy, będą mogli dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych do kwoty 50 tysięcy euro. Ta forma jednorazowej amortyzacji będzie dotyczyć środków trwałych należących do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Przeliczając tę kwotę na złote, limit jednorazowej amortyzacji wyniesie 230 tysięcy złotych w 2024 roku.

Nadto, po przekroczeniu rocznego przychodu w wysokości 2 milionów euro, osoby prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z uproszczonej księgowości są zobligowane do przejścia na pełną księgowość. Ten przepis obowiązuje nie tylko dla wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych i partnerskich, ale również dla osób fizycznych, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze. Dotyczy to sytuacji, w której przychód firmy w roku 2023 pozostaje powyżej kwoty 9 218 200 złotych – wtedy przedsiębiorca nie może już kontynuować prowadzenia uproszczonej księgowości w 2024 roku.

Reasumując zatem, w 2024 roku obowiązywać będą niższe limity, które determinują status małego podatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT). Po przeliczeniach te limity zostaną obniżone o ponad 400 tysięcy złotych. Poza tym, zmiany dotyczą także kwestii związanych z amortyzacją oraz limitem przychodu, po którego przekroczeniu wymagane będzie prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, również ulegnie zmianie. Jeśli jednak przychód przedsiębiorstwa w 2023 roku nie przekroczy kwoty 9 218 200 zł, to w 2024 roku przedsiębiorca nadal może prowadzić księgowość uproszczoną.

Warto pamiętać, że limity te mogą ulec zmianie w wyniku uchwalenia nowych przepisów lub decyzji rządu, dlatego przedsiębiorcy powinni śledzić informacje podatkowe na bieżąco i konsultować się z doradcami podatkowymi, aby być pewnymi, że przestrzegają obowiązujących przepisów.

Bądź na bieżąco z najważniejszymi zmianami podatkowymi, dołącz do Instytutu IKiDP – Rejestracja

Powiązane artykuły