Nowy rok = nowe wyzwania? Co czeka nas w podatkach w 2024 roku?

Dorota Mariańska
3 stycznia 2024

Nowy rok często niesie ze sobą nowe wyzwania, także w sferze podatkowej. Planowane zmiany w prawie podatkowym mają zazwyczaj na celu dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, społecznej czy ekonomicznej. Zapoznanie się z tymi zmianami jest istotne, ponieważ wpływają one na finanse osobiste, finanse przedsiębiorstw oraz ogólną strukturę podatkową kraju. Czy nowy rok to zatem nowe wyzwania? Co nas czeka w podatkach w 2024 roku?

Nowy rok = nowe wyzwania?

Pojawia się zatem pytanie – dlaczego są wprowadzane zmiany w podatkach? Przede wszystkim, zmiany w podatkach mają na celu dostosowanie się do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i społecznej. Mogą one uwzględniać trendy rynkowe, nowe technologie czy też zmiany demograficzne. Po drugie, czasami zmiany są wprowadzane w celu zwiększenia efektywności systemu podatkowego, eliminacji luk podatkowych lub walki z uchylaniem się od płacenia podatków. Nowe regulacje mogą być także wprowadzane w celu wspierania określonych sektorów gospodarki, promowania innowacji czy też inwestowania w infrastrukturę. Wreszcie, zglobalizowanym świecie zmiany w podatkach mogą być reakcją na zmiany w polityce podatkowej innych krajów czy też unijne regulacje.

Co nas czeka w podatkach w 2024 roku?

Jako przykłady zmian, które czekają nas w podatkach od 2024 roku można wskazać to, iż zgodnie z zaproponowanymi zmianami rządowymi, od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a kolejna korekta płacy minimalnej przewidziana jest na połowę tego roku. Na tej podstawie, od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 4300 zł. Oznacza to, że w pierwszej połowie przyszłego roku koszty pracodawcy związane z jednym etatem wzrosną do 5110,76 zł, co stanowi wzrost o 773,48 zł. Po kolejnej podwyżce minimalnego wynagrodzenia od lipca 2024 roku, kwota ta sięgnie 5180,64 zł, co oznacza łączny wzrost o 843,36 zł.

Poza tym, w 2024 roku, przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą musieli zmierzyć się z wyższą miesięczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ze względu na wzrost przeciętnego wynagrodzenia, które stanowi podstawę do ustalenia tej składki. Od 1 stycznia 2024 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o ryczałt będą musiały zapłacić miesięcznie:

  1. do 60 000 zł – wzrost do 399,60 zł z 376,16 zł,
  2. do 300 000 zł – wzrost do 666 zł z 626,93 zł,
  3. powyżej 300 000 zł – wzrost do 1198,80 zł z 1128,48 zł.

Ponadto, od 1 stycznia 2024 roku wzrosną stawki miesięcznych składek ZUS na różne rodzaje ubezpieczeń: emerytalne (19,52 proc.), rentowe (8 proc.), chorobowe (2,45 proc.), wypadkowe (od 0,67 do 3,33 proc.) oraz na Fundusz Pracy (2,45 proc.). Nadto, przedsiębiorcy zostaną skonfrontowani z obniżeniem granic podatkowych, które umożliwiają kwalifikację do statusu małego podatnika. W rezultacie ograniczy się grupa osób prowadzących działalność, które będą mogły skorzystać z tego statusu oraz związanymi z nim korzyściami. Poza nimi, obecne są także oczywiście jeszcze inne zmiany takie jak m.in. podatek minimalny dla spółek, opłata za plastik, zmiany w podatku od nieruchomości, a także wiele innych.

Do tego, jedną z największych zmian, jakie czekają przedsiębiorców w połowie 2024 roku, jest konieczność korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) do wystawiania faktur elektronicznych. To nowe wymaganie ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce i jest kluczowym elementem rewolucji w sposobie fakturowania. Od 1 lipca 2024 roku obowiązek korzystania z KSeF będzie dotyczył czynnych podatników VAT. Warto już teraz rozpocząć przygotowania do tego procesu i przystosować się do rewolucji w sposobie wystawiania faktur, aby uniknąć problemów w przyszłości.

Z uwagi na to, pojawia się także pytanie dlaczego ważne jest zapoznanie się z planowanymi zmianami? Głównie dlatego, że zmiany w podatkach mogą znacząco wpłynąć na budżet osobisty czy naszą działalność biznesową. Zapoznanie się z nimi pozwala na lepsze przygotowanie się do ewentualnych konsekwencji. Nieświadomość zmian w podatkach może też prowadzić do popełnienia błędów podatkowych, co może skutkować konsekwencjami w postaci określonych kar finansowych. Do tego, zrozumienie zmian pozwala na lepsze planowanie finansów osobistych czy też strategii biznesowych, umożliwiając reakcję na ewentualne zmiany warunków podatkowych.

Podsumowując, rok 2024 może przynieść zmiany w podatkach, które będą wymagały uwagi i dostosowania się do nowych regulacji. Dlatego zrozumienie tych zmian i ich wpływ na nasze finanse osobiste czy prowadzone biznesy jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania w nowych warunkach gospodarczych i prawnych.

Szukasz informacji o podatkach? Zapraszam na bloga blog – podatki

Powiązane artykuły

Vinted na celu skarbówki!

Vinted to platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż, kupno i wymianę odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród młodych ludzi,...

Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem...