Do 20 lutego jeszcze zmienisz formę opodatkowania!

Dorota Mariańska
28 stycznia 2024

Zmiana formy opodatkowania to proces, w którym przedsiębiorstwo decyduje się na modyfikację swojej struktury podatkowej. Zmiana ta może wynikać z różnych czynników, takich jak zmiana sytuacji finansowej, strategii biznesowej czy też zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego. Do kiedy w Polsce można zatem zmienić jeszcze swoją formę opodatkowania na przyszły rok?

Zmiana formy opodatkowania

Zasadą jest, że przedsiębiorstwa mogą zmieniać formę opodatkowania w celu optymalizacji obciążeń podatkowych. Wybór odpowiedniej struktury podatkowej może przyczynić się do zmniejszenia kwoty podatku, jaką firma musi zapłacić. Istotne może być także dostosowanie do zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego. Zmiana formy opodatkowania może być odpowiedzią na zmiany w przepisach podatkowych lub strukturze prawa korporacyjnego. Firmy starają się dostosować do nowych regulacji, aby uniknąć niekorzystnych skutków podatkowych. Zmiana formy opodatkowania może także służyć minimalizacji ryzyka podatkowego, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw operujących na międzynarodowych rynkach, gdzie występują różnice w systemach podatkowych.

Jeśli chodzi o korzyści z zmiany formy opodatkowania, to głównie jest to zmniejszenie obciążeń podatkowych. Wybór bardziej efektywnej struktury podatkowej może prowadzić do znacznego zmniejszenia obciążeń podatkowych, co z kolei zwiększa zyskowność przedsiębiorstwa. Kolejną zaletę może stanowić poprawa elastyczności – zmiana formy opodatkowania może zwiększyć elastyczność firmy w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych i ekonomicznych. Wreszcie, może to być także zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów. Pewne struktury podatkowe mogą sprawić, że przedsiębiorstwo stanie się bardziej atrakcyjne dla inwestorów, co może wpłynąć pozytywnie na pozyskiwanie kapitału.

Procedury związane ze zmianą formy opodatkowania obejmują kilka kroków – po pierwsze jest to analiza i ocena sytuacji finansowej. Przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania, przedsiębiorstwo musi dokładnie zbadać swoją sytuację finansową, cele strategiczne i prognozy rozwoju. Ważne mogą być także konsultacje z ekspertami prawnymi i podatkowymi – przedsiębiorstwo powinno skonsultować się z prawnikami oraz doradcami podatkowymi, aby uzyskać fachową ocenę i poradę dotyczącą najkorzystniejszej formy opodatkowania. Zmiana formy opodatkowania wiąże się często także z koniecznością przeprowadzenia zmian w dokumentacji prawnej i księgowej przedsiębiorstwa, a także zgłoszenia odpowiednich zmian w instytucjach podatkowych.

Czas tylko do 20 lutego!

W Polsce przedsiębiorstwa mają możliwość dokonywania zmiany formy opodatkowania, a ten proces może być przeprowadzony do 20 lutego każdego roku. Choć nie ma obowiązku zmiany formy opodatkowania w tym okresie, przedsiębiorstwa często korzystają z tej możliwości z uwagi na korzyści podatkowe oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków biznesowych.

Aby zmienić formę opodatkowania na nowy rok, należy to zgłosić w terminie do 20. dnia następującego po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód w nowym roku podatkowym. Zwykle osoby prowadzące działalność otrzymują pierwszy przychód już w styczniu 2024 roku (jeśli działalność ma ciągły charakter), wobec czego termin ten dla wielu przedsiębiorstw na ewentualną zmianę opodatkowania wypada już na 20 lutego.

Wobec tego, większość obecnych przedsiębiorców, którzy regularnie generują dochody z prowadzenia swojej działalności gospodarczej, będzie miała możliwość zmiany sposobu opodatkowania na nadchodzący rok, pod warunkiem złożenia wniosku elektronicznego do CEIDG lub pisemnego oświadczenia u właściwego naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 lutego 2024 roku. To dwie właściwe ścieżki umożliwiające przeprowadzenie zmiany formy opodatkowania.

Z uwagi na to, zmiana formy opodatkowania jest procesem wymagającym starannej analizy, odpowiednich konsultacji oraz przemyślanego podejścia. Optymalizacja podatkowa, dostosowanie do zmieniającego się otoczenia prawno-podatkowego oraz zarządzanie ryzykiem to główne motywacje, które napędzają przedsiębiorstwa do podejmowania decyzji o zmianie swojej struktury podatkowej. Działania te wymagają jednak staranności, by uniknąć niekorzystnych konsekwencji podatkowych i prawnych. Warto pamiętać także o odpowiednim terminie – dla większości z przedsiębiorców czas jest tylko do 20 lutego! Prowadzisz biuro rachunkowe?

Sprawdzaj regularnie nasze artykuły i komentarze Blog – biuro rachunkowe

Powiązane artykuły

Vinted na celu skarbówki!

Vinted to platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż, kupno i wymianę odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród młodych ludzi,...

Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem...