W 2024 roku to skarbówka sporządzi roczny PIT przedsiębiorcom?

Dorota Mariańska
12 lutego 2024

W 2024 roku wejdzie w życie wiele zmian w polskim systemie podatkowym, a jedną z nich jest planowane wprowadzenie usługi, zgodnie z którą urząd skarbowy będzie sporządzał roczny PIT dla przedsiębiorców. Jak taki proces będzie jednak wyglądał? Czy będzie on dostępny dla wszystkich przedsiębiorców? Czy będzie miał obowiązkowy charakter? W dzisiejszym artykule odpowiadamy na wszelkie wątpliwości.

Sporządzenie PIT

Takie podejście w postaci sporządzania rocznego PIT dla przedsiębiorstw przez Urząd Skarbowy ma na celu ułatwienie procesu składania deklaracji podatkowych, minimalizację błędów oraz zwiększenie efektywności dla przedsiębiorców. Ma ono także w założeniu niejako zredefiniować sposób, w jaki przedsiębiorcy dokonują rozliczeń podatkowych. Zamiast samodzielnego wypełniania rocznych zeznań podatkowych, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy urzędu skarbowego.

Rozwiązanie takie powinno przynieść kilka korzyści dla przedsiębiorców. Po pierwsze, przedsiębiorcy nie będą musieli poświęcać czasu na skomplikowane wypełnianie formularzy PIT. Skarbówka zajmie się tym za nich, co pozwoli na efektywne zarządzanie czasem. Po drugie, zautomatyzowany proces sporządzania PIT przez urząd skarbowy ma potencjał znacząco ograniczyć ryzyko popełnienia błędów podczas rozliczeń podatkowych. To z kolei może przeciwdziałać konsekwencjom kar i sankcji. Wreszcie, przedsiębiorcy mogą uniknąć opóźnień związanych ze składaniem swoich rozliczeń po terminie.

W związku z tym, ustawodawca uznał, że od 2024 r. Krajowa Administracja Skarbowa po raz pierwszy wypełni zeznania roczne przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy będą musieli jednakże uzupełnić takie zeznanie o brakujące dane, a następnie wysłać do systemu. Stanowi to nowość w polskim prawie podatkowym, bowiem do tej pory KAS wypełniała i udostępniała zeznania wyłącznie podatnikom, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej (czyli w zakresie PIT-37, PIT-38, PIT- 28, PIT-36). Pierwsze z zeznań wypełnianych przez KAS dla przedsiębiorców ma dotyczyć poprzedniego, 2023 roku. Zmiany wynikają zaś z nowelizacji z maja 2023 roku, a konkretnie pakietu zmian określonego jako SLIM VAT-3.

Nowe uprawnienia skarbówki

W związku z powyższym, w dniu 15 lutego 2024 roku Krajowa Administracja Skarbowa powinna udostępnić przedsiębiorcom wstępne zeznania za 2023 rok celem ich ewentualnego uzupełnienia (np. o uzyskane w poprzednim roku przychody oraz koszty ich uzyskania, a także o przysługujące przedsiębiorcy pozostałe ulgi podatkowe, które nie zostały automatycznie wskazane w PIT), zatwierdzenia oraz wysyłki do systemu. Jak wskazało bowiem Ministerstwo Finansów: ,,Od 15 lutego 2024 r. osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i działy specjalne produkcji rolnej znajdą w usłudze Twój e-PIT w e-US przygotowane rozliczenia podatkowe za 2023 r. Zeznania będą wypełnione danymi, które posiada Krajowa Administracja Skarbowa”.

Zeznania podatkowe za rok 2023, składane w roku 2024, będą dostępne przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się na zasadach ogólnych, z zastosowaniem stałej stawki podatku dochodowego w wysokości 19 procent lub według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. To jednak nie wszystko. Dokumenty podatkowe zostaną również przygotowane dla podatników, którzy prowadzą działy specjalne w produkcji rolniczej.

Poza tym, jak wskazało Ministerstwo, w zeznaniach będą uzupełnione informacje, które posiada KAS, czyli dane rejestracyjne podatnika, wpłacone przez niego w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy lub kwoty wpłaconego ryczałtu. Uwzględnione będą też wszystkie informacje uzyskane od płatników, jeżeli przedsiębiorca otrzymywał w trakcie roku równolegle dochody np. z pracy na etacie, umowy zlecenia, renty, emerytury, zasiłków. Pod uwagę zostaną wzięte również wszystkie ulgi wskazane w informacjach przekazanych przez płatników. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych będą mieli uwzględnioną także ulgę na dzieci, a wszyscy 1,5 proc. podatku przekazywanego OPP, jeżeli w rozliczeniu za poprzedni rok przedsiębiorca wskazał taką organizację i jeśli nadal znajduje się ona na liście OPP.

Podsumowując, wprowadzenie usługi, w której skarbówka sporządza roczne zeznania podatkowe dla przedsiębiorców, stanowi swoiste novum w polskim systemie podatkowym. Oszczędność czasu, minimalizacja błędów oraz unikanie opóźnień to główne korzyści tego podejścia. Niemniej jednak, należy monitorować reakcje przedsiębiorców i dostosowywać system w miarę ewentualnych wyzwań. Skuteczność tego rozwiązania zależeć będzie od transparentności, bezpieczeństwa danych oraz współpracy między sektorem publicznym a prywatnym.

Dołącz do Instytutu i zapewnij sobie spokój i pewność Platforma IKiDP – Rejestracja

Powiązane artykuły

Nowe towary objęte akcyzą od 2025 roku!

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce wchodzą w życie istotne zmiany dotyczące opodatkowania akcyzą nowych kategorii wyrobów zawierających nikotynę. Nowe regulacje, oparte...