Wzrasta ulga na składkę zdrowotną dla przedsiębiorców na liniowym PIT!

Dorota Mariańska
12 lutego 2024

W ostatnim czasie po nowym roku dochodzi do wielu istotnych zmian na gruncie prawa podatkowego. Ostatnie zmiany w polskim systemie opodatkowania przynoszą różnego rodzaju korzyści dla przedsiębiorców, szczególnie w kontekście wzrostu ulgi na składki zdrowotne – dla przedsiębiorców na tzw. liniowym PIT. W dzisiejszym opracowaniu dokonamy analizy tych zmian oraz zbadamy ich implikacje dla przedsiębiorców w Polsce.

Liniowy PIT

Zasadniczo każdy rozpoczynający działalność przedsiębiorca ma możliwość wyboru sposobu opodatkowania swojego dochodu. Dostępne formy opodatkowania obejmują: podatek dochodowy na zasadach ogólnych w skali podatkowej, podatek liniowy oraz zryczałtowane formy opodatkowania, takie jak ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy karta podatkowa. Podatek liniowy reprezentuje zatem jedną z opcji opodatkowania dochodu przedsiębiorcy.

Wybierając tę formę, dochód podlega opodatkowaniu stałą stawką wynoszącą 19%. Warto zdawać sobie sprawę, że stawka opodatkowania jest niezmienna, niezależnie od wysokości osiąganego dochodu. Jest to aspekt istotny do uwzględnienia podczas decydowania o formie opodatkowania. Podatek liniowy może być zastosowany zarówno przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, jak również przez podatników będących wspólnikami w spółkach, które nie mają statusu osoby prawnej.

Osoby korzystające z podatku liniowego jako formy opodatkowania są zobligowane do wpłacania składki zdrowotnej w wysokości 4,9% od podstawy wymiaru składki. Do jej wyliczenia za dany miesiąc bierze się pod uwagę dochód za miesiąc poprzedni (dla przykładu dochód z grudnia stanowi podstawę składki za styczeń, a odpowiednią kwotę odprowadzamy do dnia 20 lutego). Co więcej, osoby korzystające z podatku liniowego posiadają także uprawnienie do zaliczenia składki do kosztów uzyskania przychodów albo do odliczenia tej składki od dochodu, co prowadzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Ulga na składkę zdrowotną

Istotą zmian oraz omawianej ulgi jest redukcja obciążeń podatkowych związanych z opłacaniem składek zdrowotnych. Wzrost ulgi na firmową składkę zdrowotną stanowi dobrą informację dla przedsiębiorców na liniowym PIT. Zasadą jest bowiem, że przedsiębiorcy na liniowym PIT mogą obecnie zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów albo odliczyć ją od dochodu.

Limit ulgi na firmowe składki zdrowotne został podniesiony – według ogłoszenia ministra finansów na rok 2024, wynosi on teraz 11 600 zł, w porównaniu do 10 200 zł w 2023 r. Warto wskazać, że ulga na składki zdrowotne obowiązuje już jednak od 1 lipca 2022 roku. Korzystać z niej mogą przede wszystkim przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach liniowego podatku dochodowego. Przysługuje ona zarówno na składki opłacone za siebie, jak i za osoby współpracujące, takie jak małżonek czy rodzic.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na zasadzie ryczałtu również mogą skorzystać z ulgi, która umożliwia odliczenie połowy składek zdrowotnych (obejmując także te regulowane za osoby współpracujące) od osiągniętego przychodu. Problemy pojawiają się w przypadku zmiany formy rozliczeń. Przedsiębiorca, decydując się na zmianę zasad opodatkowania (np. przechodząc z liniowego podatku na ryczałt lub odwrotnie), nie ma możliwości odliczenia składki zapłaconej w styczniu za grudzień. Ulga obejmuje jedynie składki opłacone w okresie, w którym przedsiębiorca był objęty tą samą formą rozliczeń, co w momencie ich uiszczenia.

Dodatkowo, przedsiębiorcy, którzy zmienili zasady opodatkowania, nie mają możliwości odliczenia składki zdrowotnej, którą dopłacają w rocznym rozliczeniu. Prawo do odliczenia przysługuje tylko tym przedsiębiorcom liniowym lub ryczałtowcom, którzy kontynuują zasady rozliczeń z poprzedniego roku. Warto jednak zaznaczyć, że ulga nie obejmuje przedsiębiorców opodatkowanych według skali podatkowej.

Reasumując, wzrost ulgi na składkę zdrowotną dla przedsiębiorców w ramach liniowego PIT stanowi krok ku wspieraniu rozwoju sektora przedsiębiorczego w Polsce. Jednakże, aby utrzymać równowagę finansową i społeczno-gospodarczą, konieczne jest skrupulatne monitorowanie skutków tych zmian oraz ewentualne dostosowanie systemu podatkowego do zmieniającej się rzeczywistości.

Szukasz informacji o podatkach? Zapraszam na bloga https://ikidp.pl/category/blog/podatki/

Powiązane artykuły

Vinted na celu skarbówki!

Vinted to platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż, kupno i wymianę odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród młodych ludzi,...

Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem...