Jakie koszty uzyskania przychodów odliczymy w umowie zlecenia o i dzieło?

Dorota Mariańska
18 marca 2024

Umowy zlecenia oraz umowy o dzieło stanowią umowy cywilnoprawne, regulowane na gruncie Kodeksu cywilnego. Ustawa o PIT wskazuje nam na różne sposoby dotyczące wyliczania kosztów uzyskania przychodu, a w zależności od rodzaju takiej umowy zastosowanie mają różne sposoby wykazywania kosztów uzyskania przychodów. W umowie zlecenia można obniżyć podstawę opodatkowania o 20 lub 50 procent kosztów uzyskania przychodów. Alternatywnie, można też wykazać faktycznie poniesione koszty, które służyły realizacji zlecenia.

Najczęściej stosowane są jednak standardowe 20 procent kosztów uzyskania przychodów, które są wyliczane na podstawie przychodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe i wypadkowe. Wariant uwzględnienia w rozliczeniu 50% kosztów uzyskania przychodu zarezerwowany jest dla sytuacji, gdy w ramach umowy zlecenia/o dzieło powstaje utwór, a zleceniobiorca przekazuje prawa autorskie do tego utworu zleceniodawcy.

W przypadku umowy o dzieło, zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów są identyczne jak w przypadku umowy zlecenia. Podczas wykonywania dzieła, kluczowym elementem w obliczaniu podatku jest kwota kosztów uzyskania przychodów. Pierwszym krokiem jest obniżenie przychodu z umowy o te koszty podatkowe. Mogą one wynosić 20 procent przychodu, 50 procent przychodu, lub jeśli rzeczywiste koszty uzyskania przychodów przekraczają te limity procentowe, płatnik może zastosować te wskaźniki (20% lub 50%), a podatnik może je dodatkowo zwiększyć.

Ostatnią opcją uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów związanych z umową zlecenia lub umową o dzieło jest ich wykazanie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków. W takiej sytuacji podatnik ma możliwość samodzielnego określenia tych kosztów, jeśli uzna, że są one wyższe niż ustalone stawki ryczałtowe. Dowodami potwierdzającymi poniesione wydatki mogą być np. faktury, różnego rodzaju rachunki czy też umowy.

Szukasz informacji o kosztach uzyskania przychodu? Zapraszamy blog – KUP

Powiązane artykuły

Vinted na celu skarbówki!

Vinted to platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż, kupno i wymianę odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród młodych ludzi,...

Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem...