Kiedy projekt nowych przepisów o KseF?

Zespół Programu KSeF PRO
18 marca 2024

Nowe przepisy dotyczące KSeF – już po konsultacjach

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to inicjatywa mająca na celu usprawnienie obiegu faktur elektronicznych w Polsce. Ma to zwiększyć efektywność procesu wystawiania, przekazywania, oraz przetwarzania faktur, a także zmniejszyć biurokrację związaną z papierowym obiegiem dokumentów. W ostatnim czasie jednak odroczono jego obowiązkowe wejście w życie, a Ministerstwo przeprowadziło szereg różnego rodzaju konsultacji społecznych w tym zakresie, celem ustalenia nowej daty wejścia w życie tego obowiązku oraz wprowadzenia różnego rodzaju zmian.

KSeF miał zapewnić bardziej efektywny sposób obsługi faktur elektronicznych, dzięki czemu firmy mogą szybciej i sprawniej rozliczać swoje transakcje handlowe. Poprzez przejście na faktury elektroniczne, KSeF miał pomóc w zmniejszeniu ilości dokumentów papierowych oraz ograniczeniu biurokratycznych procedur związanych z ich przetwarzaniem. Przeprowadzony audyt dotyczący systemu wykrył jednak wiele błędów, w związku z czym konieczna okazała się zmiana terminu jego wejścia w życie.

Do tej pory odbyły się następujące spotkania w ramach konsultacji dotyczących Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF):

  • 16 lutego 2024 roku – temat: Bezpieczeństwo i wydajność, gdzie doszło do omówienia kwestii związanych z zabezpieczeniem systemu i oczekiwań dotyczących wysyłania i odbierania paczek faktur, ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach.
  • 16 lutego 2024 roku – temat: Faktury konsumenckie/status nabywcy. Kluczowe okazało się omówienie kwestii związanych z fakturami wystawianymi na rzecz konsumentów, zapewnienia możliwości identyfikacji takich faktur oraz dostępu do nich.
  • 21 lutego 2024 roku – temat: Identyfikator KSeF w płatnościach. Przedmiotem było omówienie obowiązku podawania nr KSeF lub identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu oraz postulatów dotyczących modyfikacji tego obowiązku i odroczenia dla płatności MPP.
  • 21 lutego 2024 roku – temat: Spotkanie z branżą faktoringu – tj. omówienie dostępu do faktur przez faktorów.
  • 22 lutego 2024 roku – temat: Spotkanie z branżą dostawców mediów, czyli omówienie wystawiania faktur w KSeF przez branżę oraz wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury.
  • 22 lutego 2024 roku – temat: Spotkanie z branżą paliwową, tzn. omówienie wystawiania faktur na stacjach paliwowych, w tym możliwości przekazywania wizualizacji faktur na prośbę klienta.
  • 29 lutego 2024 roku – temat: Spotkanie z jednostkami samorządu terytorialnego (JST), które polegało na omówieniu wystawiania faktur przez JST oraz zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur.
  • 29 lutego 2024 roku – temat: Wdrożenie KSeF w etapach, czyli omówienie wprowadzenia obowiązku KSeF z różnicowaniem terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.
  • 1 marca 2024 roku – temat: Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia poznanie oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF.

Kiedy pojawią się nowe regulacje?

W związku z tym, Ministerstwo Finansów planuje przedstawić projekt nowelizacji ustawy o VAT dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur oraz założenia techniczne już w drugiej połowie marca. Termin jest krótki, co sugeruje, że zmiany nie będą znaczące. Istnieje możliwość, że przedsiębiorcy będą mogli dobrowolnie wystawiać faktury w KSeF również dla konsumentów. Ostateczny termin projektu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zostanie podany na przełomie kwietnia i maja 2024 roku, po przeprowadzeniu audytu technicznego systemu.

W trakcie konsultacji pojawiały się postulaty, aby unikać wprowadzania reformy na początku 2025 roku ze względu na prace związane z zakończeniem roku i zmianami w JPK. Propozycje sugerowały daty takie jak 1 kwietnia lub 1 lipca 2025 roku, jednakże jeszcze nie są one potwierdzone. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślają, że wdrożenie KSeF, mimo ewentualnego przesunięcia terminu, jest nieuniknione. Choć pozostało więcej czasu, nie warto odkładać prac wdrożeniowych na ostatnią chwilę.

Nadto, Ministerstwo zaprezentowało też plan szkoleń dla przedsiębiorców, które mają się rozpocząć w urzędach skarbowych na przełomie kwietnia i maja. Głównym celem będzie przekazanie praktycznych informacji dotyczących wykorzystania bezpłatnych narzędzi przygotowanych przez Ministerstwo Finansów, takich jak Aplikacja Podatnika i e-mikrofirmy. W kolejnych miesiącach, aż do odwołania, będą organizowane indywidualne konsultacje dotyczące korzystania z tych bezpłatnych narzędzi. Ponadto, będzie możliwość kontaktu z infolinią. Ministerstwo planuje także webinaria, które będą poświęcone konkretnym tematom i skierowane do różnych grup przedsiębiorstw.

Dołącz do Programu KSeF PRO i wdrażaj z nami KSeF w swojej firmie Program KSeF PRO

Powiązane artykuły