Zwrot podatku – kiedy go otrzymam?

Dorota Mariańska
8 kwietnia 2024

Zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) jest ważnym zagadnieniem dla wielu podatników w Polsce. Proces ten może być złożony, ale zrozumienie jego mechanizmu i warunków może pomóc w efektywnym zarządzaniu finansami osobistymi. Kiedy zatem otrzymasz swój zwrot podatku?

Zwrot podatku

Proces zwrotu podatku PIT w Polsce jest zazwyczaj związany z złożeniem corocznej deklaracji podatkowej. Podatnicy składający deklarację PIT-37 (lub inne odpowiednie formularze, w zależności od ich sytuacji) mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Trzeba pamiętać jednak, że ilość czasu potrzebnego na otrzymanie zwrotu podatku nie zależy wyłącznie od momentu złożenia deklaracji, lecz także od sposobu jej wypełnienia oraz wartości nadpłaty. Istnieją dwa główne terminy, w których urząd skarbowy przekazuje zwrot nadpłaty podatku:

  • Termin wynoszący 45 dni dotyczy podatników, którzy skorzystali z elektronicznych formularzy PIT 2023. Bez znaczenia jest, czy deklaracja została złożona poprzez rządowy portal do rozliczeń, czy też przy wykorzystaniu komercyjnego oprogramowania.
  • Natomiast podatnicy, którzy wybrali tradycyjne wypełnienie deklaracji papierowo, będą czekać najdłużej – do 3 miesięcy na zwrot nadpłaty. Dotyczy to tych, którzy dostarczyli wypełnione zeznanie bezpośrednio do biura podawczego urzędu skarbowego lub za pomocą operatora pocztowego.

Co jednak ciekawe, pewna grupa podatników może otrzymać zwrot podatku nawet w ciągu 7 dni. Warunkiem jest, aby kwota nadpłaty nie przekroczyła 5000 zł, a deklaracja mogła zostać zweryfikowana automatycznie, bez udziału pracownika urzędu skarbowego. Podobnie krótki termin oczekiwania dotyczy nadpłat podatku VAT. Z uwagi na to, szybkość otrzymania zwrotu podatku zależy od sposobu wypełnienia deklaracji, wartości nadpłaty oraz możliwości automatycznej weryfikacji przez urząd skarbowy.

Kiedy otrzymam zwrot podatku?

Poza tym, także rodziny wielodzietne otrzymują uprzywilejowany termin oczekiwania na zwrot środków z urzędu skarbowego. Podatnik, który w złożonej deklaracji PIT potwierdzi posiadanie Karty Dużej Rodziny, będzie musiał zaczekać jedynie 30 dni na zwrot podatku. Wielu podatników decyduje się na rozliczenie się z fiskusem już w pierwszych tygodniach nowego roku, jednak należy pamiętać, że pośpiech ten nie skraca czasu oczekiwania na zwrot nadpłaconego podatku. Termin zwrotu środków z deklaracji podatkowych złożonych przed 15 lutego 2024 r. będzie obliczany dopiero od tego konkretnego dnia.

Zasadą jest także, że zwrot nadpłaconego podatku jest dokonywany na konto bankowe wskazane przez podatnika. Okres trzech miesięcy (czyli 90 dni) jest ustalonym terminem, który nie może być dowolnie wydłużony przez organ skarbowy ze względu na kontrolę deklaracji lub jej weryfikację. Organ ten nie ma uprawnienia do zawieszenia terminu lub spowodowania, że czas oczekiwania na zwrot rozpocznie się od nowa w związku z podjętymi działaniami. Natomiast termin ten może być dostosowywany do różnych sytuacji, na przykład:

  • W przypadku korekty deklaracji PIT, zwrot może być dokonany po 2 miesiącach od dokonanej korekty, jednak nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od daty pierwotnego rozliczenia.
  • Czynności sprawdzające mogą spowodować korektę deklaracji, która następuje po zakończeniu tych czynności i wykryciu ewentualnych nieprawidłowości.
  • Kontrola podatkowa, która zakończy się wezwaniem do dokonania korekty w deklaracji PIT, również może wpłynąć na zmianę terminu zwrotu nadpłaconego podatku.

Podsumowując, termin otrzymania zwrotu podatku w Polsce zależy głównie od terminu złożenia deklaracji podatkowej, szybkości działania organu podatkowego oraz ewentualnych kontroli lub innych czynników opóźniających proces rozpatrzenia deklaracji. W większości przypadków, podatnicy mogą oczekiwać zwrotu podatku w ciągu kilku tygodni od złożenia deklaracji. Jednakże, zaleca się monitorowanie stanu rozpatrywania deklaracji poprzez platformy internetowe urzędów skarbowych, co pozwoli na śledzenie postępu w procesie zwrotu podatku.

Szukasz informacji o podatkach? Zapraszam na bloga Blog – Podatki

Powiązane artykuły

Vinted na celu skarbówki!

Vinted to platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż, kupno i wymianę odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród młodych ludzi,...

Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem...