Interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.671.2022.4.ID – PIT od publikowania w Internecie treści erotycznych?

Interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.671.2022.4.ID dotyczy zagadnienia podatkowego związanego z publikowaniem treści erotycznych w Internecie w Polsce. Interpretacja ta została wydana przez Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w ramach pisma z dnia 1 grudnia 2022 roku. Problem na gruncie wskazanej interpretacji dotyczył tego, czy osoba publikująca w sieci amatorskie nagrania o charakterze erotycznym, uzyskująca dzięki temu środki finansowe, podlega opodatkowaniu z tego tytułu. Odpowiedzi w tym zakresie udzielił fiskus z uwagi na złożony wniosek o wydanie interpretacji podatkowej. 

PIT od publikowania treści erotycznych? 

W interpretacji stwierdzono, że osoby publikujące treści erotyczne w Internecie w Polsce podlegają obowiązkowi opodatkowania przychodów z tego tytułu. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmuje także przychody związane z działalnością w Internecie, w tym z publikacją treści erotycznych 

Ponadto, interpretacja wskazuje na konieczność prowadzenia ewidencji przychodów oraz odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli przychody z publikacji treści erotycznych osiągane są w sposób ciągły i powtarzalny, czyli stanowią działalność gospodarczą. Warto jednak zauważyć, że publikowanie treści erotycznych w Internecie może wiązać się z pewnymi ograniczeniami i regulacjami wynikającymi z polskiego prawa, w tym m.in. z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz z regulacji zawartych w Kodeksie karnym Należy zatem uważać na charakter publikowanych treści, gdyż publikacja nielegalnych treści erotycznych, takich jak pornografia dziecięca jest surowo karana przez polskie organy ścigania.  

Co podlega opodatkowaniu? 

Cała sprawa związana była ze złożeniem w tym zakresie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej przez mężczyznę, który nagrywał stosunki seksualne ze swoim partnerem. Później (za jego zgodą) publikował takie nagrania w Internecie w różnego rodzaju serwisach przeznaczonych do publikacji tego typu filmów. Portale takie oferowały zaś możliwość wykupienia dostępu do pojedynczych filmów albo miesięcznego pakietu (subskrypcji) za daną kwotę. Następnie takie kwoty za wykupienie filmu albo całej subskrypcji trafiały (po odjęciu prowizji przez portal) do osoby, która publikowała takie firmy na stronie na swoim profilu. Wnioskodawca chciał natomiast uzyskać odpowiedź, czy takie uzyskiwane przez niego przychody podlegają opodatkowaniu, a jeżeli tak – to z jakiego tytułu. Poza tym, wnioskodawca wskazał, że otrzymuje on także przychody w ramach dotacji (napiwków) od osób oglądających oraz z tytułu reklam wyświetlanych w trakcie, przed albo po filmach. 

W ocenie wnioskodawcy przychody pochodzące z wykonywania czynności faktycznych pozostających w konflikcie z zasadami współżycia społecznego są wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, a jego zdaniem internetowy ekshibicjonizm w jego wydaniu narusza zasady współżycia społecznego. Jego stanowisko fiskus uznał jednak za nieprawidłowe. Według interpretacji wskazany artykuł ustawy o PIT dotyczy prostytucji, nie zaś pornografii. 

Wobec tego, fiskus stwierdził, że przychody z publikowania w serwisach internetowych amatorskich filmików pornograficznych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, o ile nie są wykonywane w warunkach tzw. przestępstwa pornograficznego. Tak stwierdziła skarbówka w niedawnej interpretacji podatkowej, zatem osoby takie jak wnioskodawca muszą w Polsce płacić podatek dochodowy od pieniędzy zarobionych na pornograficznych nagraniach opublikowanych w sieci. 

Podsumowując, interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.671.2022.4.ID wskazuje na obowiązek opodatkowania przychodów z publikacji treści erotycznych w Internecie w Polsce oraz na konieczność prowadzenia ewidencji i odprowadzania podatku. Jednocześnie warto pamiętać o obowiązujących regulacjach i ograniczeniach prawnych, które dotyczą publikowania treści erotycznych w Polsce.

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących opodatkowania? Dołącz do nas i zarejestruj się na naszej platformie szkoleniowej Kursy IKiDP – Rejestracja

Powiązane artykuły