Przyszła emerytura – jak ją wyliczyć z użyciem nowego kalkulatora?

Emerytura w Polsce jest ustalana na podstawie składek odprowadzanych przez pracownika i pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, takich jak długość okresu składkowego, wysokość osiągniętego wynagrodzenia oraz wiek przejścia na emeryturę. Obecnie w celu wyliczenia przyszłej emerytury w Polsce, można skorzystać z nowego kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie internetowej PUE ZUS.

Nowy kalkulator w Polsce

Nowy kalkulator dotyczący prognozowanej emerytury został w Polsce wprowadzony w przeciągu ostatnich miesięcy. Kalkulator emerytalny ZUS umożliwia wyliczenie przyszłej emerytury na podstawie wprowadzenia kilku danych, takich jak: data urodzenia, wiek rozpoczęcia pracy, staż pracy, wysokość miesięcznego wynagrodzenia oraz planowany wiek przejścia na emeryturę. Wprowadzone dane umożliwiają oszacowanie wysokości emerytury, która zostanie wypłacana w przyszłości.

Wspomniany kalkulator oblicza prognozowane wysokości emerytur,  które przyznane będą danej osobie po raz pierwszy, wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie mogą być one jednak podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń. Kalkulator emerytalny umożliwia wybór wieku przejścia na emeryturę od 60 lat dla kobiet i od 65 lat dla mężczyzn. Kalkulator daje możliwość wyboru – można przeprowadzić obliczenia w wersji uproszczonej lub zaawansowanej.

W uproszczonej wersji kalkulatora, posiadamy mniejszą kontrolę nad wprowadzonymi danymi i podajemy mniejszą liczbę informacji. W tym przypadku nasze wynagrodzenie (wyrażone w procentach przeciętnego wynagrodzenia w kraju) jest stałe od obecnego czasu do momentu przejścia na emeryturę. W zaawansowanej wersji kalkulatora mamy natomiast większą kontrolę nad wprowadzanymi danymi, ale musimy podać więcej informacji, aby obliczyć szacowaną wartość przyszłej emerytury. W ramach tej wersji można wprowadzić różne wynagrodzenia (wyrażone w procentach przeciętnego wynagrodzenia w kraju) dla poszczególnych lat oraz wykluczyć określone lata z okresu ubezpieczenia poprzez wprowadzenie wynagrodzenia równego zero.

Jak obliczyć przyszłą emeryturę?

Link do kalkulatora można znaleźć tutaj: Kalulator emerytalny – prognozowana emerytura – wersja uproszczona. Następnie należy wprowadzić wymagane dane, takie jak wiek, staż pracy, miesięczne wynagrodzenie oraz planowany wiek przejścia na emeryturę. Po wprowadzeniu tych danych kalkulator wyliczy szacunkową wysokość emerytury, która zostanie wypłacona w przyszłości. Przy pomocy kalkulatora emerytalnego według nowych zasad nie można jednakże obliczyć wysokości emerytur z tzw. starego systemu. Podstawę obliczenia nowej emerytury stanowią natomiast:

  1. kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, które są zapisane na koncie danej osoby w ZUS,
  2. kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  3. kwota środków zapisanych na subkoncie danej osoby w ZUS.

Z dotychczasowych symulacji przeprowadzonych za pomocą kalkulatora wynika, że każdy rok pracy dłużej po osiągnięciu wieku emerytalnego podwyższa przyszłe wypłaty o około 10-15%. Do tego warto pamiętać, iż kalkulator emerytalny przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które nie mają jeszcze przyznanej emerytury. Warto jest zatem skorzystać z tego kalkulatora w sytuacji, zanim jeszcze podejmiemy decyzję o przejściu na emeryturę. Omawiany kalkulator korzysta przy obliczeniach z tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego pod koniec marca każdego roku.

Reasumując, nowy kalkulator emerytalny ZUS jest stosunkowo łatwy w obsłudze i pozwala na szybkie wyliczenie przyszłej emerytury. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla osób, które chcą wiedzieć, na jaką emeryturę będą mogły liczyć w przyszłości i jakie zmiany w ich życiu zawodowym mogą wpłynąć na wysokość emerytury. Sprawdź szczegóły prowadzonych przez nas kursów i szkoleń Kursy – IKiDP

Powiązane artykuły