Rewolucyjny wyrok TSUE dla kredytów frankowych!

W ostatnich latach trudna sytuacja kredytobiorców we frankach szwajcarskich stała się istotnym problemem dla wielu osób. Wzrost kursu franka szwajcarskiego w stosunku do krajowej waluty spowodował znaczne trudności finansowe dla osób, które zaciągnęły kredyty we frankach. Z uwagi na problemy wielu osób w tym zakresie oraz liczne postępowania sądowe w całej Unii Europejskiej, wyrok w zakresie tzw. kredytów frankowych wydał w ostatnim czasie TSUE, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Można mówić o nim jako o wyroku rewolucyjnym. Dlaczego? Odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Kredyty frankowe

W przeszłości kredyty we frankach szwajcarskich były bardzo atrakcyjne dla polskich kredytobiorców ze względu na niższe oprocentowanie w porównaniu do kredytów w złotówkach. Kredyty we frankach były udzielane w oparciu o kurs walutowy, który nie był stały. Wzrost wartości franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki sprawił, że zadłużenie w walucie obcej znacznie wzrosło dla polskich kredytobiorców. Zmiana kursu franka spowodowała gwałtowny wzrost rat kredytowych dla osób mających kredyty we frankach szwajcarskich. Wiele osób znalazło się w sytuacji, w której nie były w stanie spłacać swoich zobowiązań.

Trudności w regulowaniu rat kredytowych doprowadziły do poważnych problemów finansowych dla kredytobiorców. Wielu z nich musiało zmagać się z długami, windykacją i zagrożeniem utraty nieruchomości. Istnienie kredytów we frankach, których kurs walutowy nie był stały, stwarzało ryzyko nieprzewidywalnych zmian w wysokości zadłużenia dla kredytobiorców. Trudna sytuacja kredytobiorców we frankach szwajcarskich do dziś stanowi wyzwanie zarówno dla samych kredytobiorców, jak i dla rządu i instytucji finansowych. Z uwagi na to i natłok spraw sądowych dotyczących kredytów bankowych, interwencję w tym zakresie musiał podjąć TSUE, wydając wyrok w zakresie spraw frankowych.

Rewolucyjny wyrok TSUE dla frankowiczów

W czerwcu 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, który miał rewolucyjne znaczenie dla osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich. Wyrok ten stanowi przełom w dotychczasowych rozważaniach prawnych dotyczących problemów kredytobiorców i przynosi nową nadzieję dla tysięcy osób zmagających się z trudnościami spowodowanymi zmianą kursu waluty.

Związane jest to z tym, że sądy obecnie otrzymują dużą liczbę pozwów dotyczących wynagrodzeń za korzystanie z kapitału bankowego. Jak dotąd żaden bank nie uzyskał korzystnego i prawomocnego orzeczenia w takich sprawach. Sądy odrzucają żądania banków, uznając je za niezasadne. Jedna ze spraw tego typu trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na wniosek Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia (w trybie pytania prejudycjalnego).

Najważniejszym wnioskiem wynikającym z wyroku TSUE jest to, że banki nie mogą żądać od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Prawo Unii nie stoi na przeszkodzie, aby klienci, w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego z nieuczciwymi warunkami za nieważną, żądali od banku rekompensaty przekraczającej zwrot spłaconych miesięcznych rat. Jednakże, zgodnie z unijnymi przepisami (sprawa C-520/21), banki nie mogą dochodzić podobnych roszczeń od konsumentów. Żądania przekraczające zwrot świadczeń są bowiem niezgodne z prawem unijnym. Wyrok ten jest bardzo korzystny dla klientów banków i znacząco poprawia ich pozycję w ewentualnych procesach i negocjacjach dotyczących ugód.

Z uwagi na to, wyrok TSUE otworzył nowe możliwości dla kredytobiorców, umożliwiając im negocjowanie nowych warunków spłaty kredytu lub przeliczenie go na walutę krajową. To daje nadzieję na złagodzenie trudności finansowych i ułatwienie spłaty zadłużenia. Orzeczenie TSUE spotkało się z entuzjastycznym przyjęciem ze strony osób mających kredyty we frankach szwajcarskich, które widzą w nim szansę na poprawę swojej sytuacji finansowej. Nadto, wyrok ten wywołał szeroką dyskusję na temat problemów związanych z kredytami we frankach szwajcarskich oraz konieczności wprowadzenia zmian w prawie, które chroniłyby konsumentów przed podobnymi nieuczciwymi praktykami w przyszłości.

Reasumując, trudna sytuacja kredytobiorców we frankach szwajcarskich jest wynikiem zmiany kursu walutowego oraz atrakcyjnych warunków kredytowych oferowanych w przeszłości. Wielu kredytobiorców znalazło się w trudnym położeniu finansowym, jednak z pomocą w ostatnim czasie przyszedł im TSUE wydając wyrok w zakresie kredytów frankowych. Obecnie zaś konieczne będzie monitorowanie postępów w egzekwowaniu wyroku TSUE oraz działań podejmowanych przez banki i rządy w celu zabezpieczenia interesów kredytobiorców.

Sprawdź najnowsze propozycje Instytutu IKiDP – Kursy

Powiązane artykuły