Wchodzą w życie e-paragony w nowej odsłonie!

Dorota Mariańska
24 września 2023

Paragony są elementem, który jest znany praktycznie każdemu z nas. Oprócz nich, istnieją także tzw. e-paragony, czyli elektroniczna wersja zwykłego, klasycznego paragonu. E-paragon, czyli elektroniczny paragon, to cyfrowy zapis dokonanej transakcji, który zastępuje tradycyjny paragon papierowy. W dzisiejszym artykule skupimy się zaś na tym, czym są e-paragony, jakie są ich wady, zalety oraz przyczyny wprowadzenia tego rozwiązania, a także jakie zmiany wchodzą w tym zakresie w Polsce w najbliższym czasie.

Czym są e-paragony?

Jak zostało wspomniane, e-paragon to dokument potwierdzający zakup towarów lub usług, który jest generowany elektronicznie i przechowywany w formie cyfrowej. Może być dostarczany klientowi na różne sposoby, takie jak e-mail, SMS lub przechowywany w aplikacjach mobilnych. Jego wprowadzenie niesie za sobą szereg różnego rodzaju zalet. Przede wszystkim jest to ekonomiczność. E-paragony eliminują koszty drukowania i dystrybucji paragonów papierowych. Druga z zalet to ekologia – czyli redukcja zużycia papieru i zmniejszenie wpływu na środowisko. Kolejna to szybkość i wygoda. Klienci otrzymują e-paragony natychmiast po dokonaniu zakupu, co ułatwia przechowywanie i odnajdywanie dokumentów, które w papierowej formie mogłyby się zagubić. Następna z zalet to łatwiejsza analiza wydatków. E-paragony można łatwo importować np. do aplikacji do zarządzania finansami, co ułatwia monitorowanie i kontrolowanie wydatków przez daną osobę.

Mimo zalet, e-paragony posiadają także odpowiednie wady. Przede wszystkim, korzystanie z e-paragonów wymaga dostępu do urządzeń i technologii, co może być problematyczne dla niektórych klientów. Po drugie, istnieje ryzyko utraty e-paragonów w wyniku awarii sprzętu lub problemów związanych z cyberbezpieczeństwem. Może także dojść do wycieku danych i ujawnieniu danych osobowych konkretnych podmiotów. Po trzecie, konieczna jest edukacja w tym zakresie. Niektórzy klienci, zwłaszcza starsi lub mniej zaznajomieni z technologią, mogą potrzebować czasu na dostosowanie się do korzystania z e-paragonów.

E-paragony w Polsce w nowej odsłonie jeszcze w 2023 roku

Także w Polsce wprowadzane są odpowiednie zmiany w tym zakresie.  Nowelizacje wynikają z wprowadzenia tzw. pakietu SLIM VAT 3. Po zmianach w art. 111 ust. 3a pkt. 1 lit. b wskazany przepis stanowi, że podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny „za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, w tym przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej nabywcy, bez konieczności podawania jego danych osobowych”.

W związku z tym, od dnia 15 września 2023 roku wchodzą w życie przepisy, które umożliwią stosowanie nowej platformy Ministerstwa Finansów, zwanej „HUB-em paragonowym„, która to platforma będzie używana do wystawiania paragonów. Kupujący będą mogli zainstalować na swoim telefonie aplikację, która przydzieli im unikalny identyfikator, umożliwiający odbieranie paragonów, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności, bez konieczności ujawniania swoich danych osobowych. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie sklepy będą korzystać z tego nowego rozwiązania, ponieważ dla sprzedawców będzie to póki co dobrowolne. Rozwiązanie te ma ograniczyć szarą strefę, a także przyczyni się do zmniejszenia formalności i pomoże zautomatyzować rozliczenia VAT.

Z uwagi na wprowadzane zmiany, warto wspomnieć, że są one ukierunkowane dążeniem do coraz większej digitalizacji wielu usług i wyróżnia się kilka przyczyn wprowadzania e-paragonów. Na początku warto wskazać, że wprowadzenie e-paragonów to krok w kierunku nowoczesnej, cyfrowej gospodarki. Jest to także redukcja zużycia papieru i zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne. Ponadto, powoduje to także oszczędności wynikające z eliminacji kosztów związanych z drukowaniem i przechowywaniem tradycyjnych paragonów. E-paragony są również łatwiejsze do przechowywania i organizacji niż paragony papierowe. Możliwość przechowywania e-paragonów w chmurze lub aplikacjach ułatwia natomiast dostęp do historii transakcji.

Reasumując, e-paragony stanowią przykład digitalizacji i modernizacji tradycyjnych procesów. Pomagają zmniejszyć koszty, wpłynąć na ochronę środowiska oraz zwiększyć wygodę klientów. Niemniej jednak, ich wprowadzenie wymaga odpowiednich zabezpieczeń i edukacji klientów, aby zapewnić bezpieczeństwo danych i akceptację tego rozwiązania. Wraz z rozwojem technologii konieczne jest także ciągłe nowelizowanie odpowiednich przepisów prawnych w tym zakresie.

Więcej informacji na temat podatków, szczególnie VAT znajdziesz tutaj VAT

Powiązane artykuły