KAS udostępnił kreator wniosku o wydanie interpretacji podatkowej!

Dorota Mariańska
4 grudnia 2023

Krajowa Administracja Skarbowa (w skrócie KAS) stanowi organ administracji skarbowej i celnej w Polsce. Krajowa Administracja Skarbowa walczy z nieuczciwie działającymi podatnikami, a jednocześnie chroni podatników, którzy rzetelnie rozliczają podatki i wpłacają je do budżetu państwa. Ma ona swoją rolę także w zakresie wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych. Wynika to z tego, iż interpretacje indywidualne wydaje wyspecjalizowany organ Krajowej Administracji Skarbowej – czyli Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Indywidualna interpretacja podatkowa jest istotnym narzędziem dla przedsiębiorców i podatników w Polsce, umożliwiającym uzyskanie jasności co do interpretacji przepisów podatkowych w konkretnych sytuacjach. Taka interpretacja stanowi stanowisko organu podatkowego, wydawane na wniosek podatnika, w sprawie wykładni przepisów podatkowych zastosowanych do konkretnej sytuacji prawnej lub faktycznej. Dla przykładu, interpretacja może być wydana np. gdy podatnik ma wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów w nowej sytuacji, która jeszcze nie została uregulowana przez organy podatkowe. Także przedsiębiorca planujący transakcję o istotnym znaczeniu podatkowym również może ubiegać się o interpretację, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień w przyszłości.

Polega to na tym, iż podatnik do tej pory składał pisemny wniosek na odpowiednim formularzu do właściwego organu podatkowego. Wniosek musiał być szczegółowy i zawierać opis sytuacji oraz pytania dotyczące interpretacji przepisów. Wówczas organ podatkowy analizuje sytuację, może żądać dodatkowych informacji od podatnika i dokonuje analizy przepisów w kontekście przedstawionego przypadku. Następnie dyrektor KIS wydaje pisemną interpretację, która stanowi stanowisko organu w sprawie kwestii zawartych we wniosku.

KAS udostępnił kreator wniosku

Z uwagi na powyższe, indywidualna interpretacja podatkowa jest narzędziem służącym do uzyskania pewności prawnej w kwestiach dotyczących interpretacji przepisów podatkowych w konkretnych sytuacjach. Choć proces uzyskania interpretacji może zająć pewien czas, może to znacząco pomóc przedsiębiorcom w uniknięciu niejasności i ewentualnych konfliktów z organami podatkowymi.

W celu łatwiejszego wydawania przedmiotowych interpretacji oraz skrócenia czasu ich przesyłania oraz procedowania, w ostatnim czasie KAS udostępnił kreator wniosku o wydanie takiej interpretacji. Stworzenie przez Krajową Administrację Skarbową kreatora wniosku o wydanie interpretacji podatkowej jest istotnym krokiem w ułatwieniu procesu składania wniosków przez podatników.

Jest to platforma internetowa udostępniona przez KAS, która umożliwia podatnikom wypełnienie i złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w formie elektronicznej. Podatnicy mogą korzystać z prostego interfejsu online, który prowadzi ich krok po kroku przez proces wypełniania wniosku. Kreator zapewnia zgodność z wymogami formalnymi, co minimalizuje ryzyko błędów w samym wniosku. Eliminuje on również konieczność ręcznego wypełniania papierowych dokumentów, co skraca czas potrzebny na złożenie wniosku oraz jego dostarczenie drogą pocztową. Platforma online umożliwia dostęp do kreatora o każdej porze, co zwiększa wygodę dla podatników.

Korzystanie z dedykowanego kreatora do sporządzania wniosku ORD-IN ma za zadanie ułatwić proces wypełniania dokumentu. Narzędzie zawiera wytyczne, które ułatwiają uzupełnienie kolejnych pól formularza poprzez podanie odpowiednich informacji. Kreator służy jedynie do generowania wniosku ORD-IN. Gotowy dokument użytkownik może elektronicznie podpisać i przesłać na kilka sposobów, np. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na adres ePUAP/KIS/wnioski; albo też jako załącznik do ogólnego pisma w e-Urzędzie Skarbowym. Alternatywnie, zapisany wniosek można wydrukować, podpisać ręcznie i przesłać tradycyjnym sposobem na adres Krajowej Informacji Skarbowej. Kreator dostępny jest pod adresem internetowym: https://ord-in.podatki.gov.pl/

Podsumowując, udostępnienie przez Krajową Administrację Skarbową kreatora wniosku o wydanie interpretacji podatkowej to krok w kierunku ułatwienia procedur dla podatników. Narzędzie online zapewnia prosty i przejrzysty sposób składania wniosków, co może przyspieszyć i usprawnić proces uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej oraz zmniejszyć ryzyko popełnienia błędów formalnych w dokumentach.

Dołącz do Instytutu i bądź w grupie dobrze poinformowanych IKiDP – rejestracja

Powiązane artykuły

Vinted na celu skarbówki!

Vinted to platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż, kupno i wymianę odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród młodych ludzi,...

Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem...