Prezent dla pracownika na Wielkanoc – czy podlega opodatkowaniu?

Dorota Mariańska
8 kwietnia 2024

Wielkanoc to okres, w którym wielu pracodawców decyduje się na przekazanie na rzecz swoich pracowników różnego rodzaju upominków, w tym drobnych prezentów. Prezent dla pracownika na Wielkanoc może być traktowany z punktu widzenia polskiego prawa podatkowego na różne sposoby, w zależności od wartości prezentu oraz kontekstu jego udzielenia.

Wielkanocny prezent dla pracownika

Prezent dla pracownika na Wielkanoc może być postrzegany jako dodatkowy benefit, który może wpłynąć pozytywnie na motywację pracownika oraz atmosferę w miejscu pracy. Trzeba jednak zadać sobie pytanie – jak kształtują się kwestie podatkowe związane z otrzymaniem takiego prezentu przez pracownika – czy musi on z tego tytułu zapłacić podatek?

Zasadą w tym przypadku jest bowiem, iż pracodawca nie jest zobowiązany do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) od upominków wręczanych pracownikom z okazji Świąt Wielkanocnych. Nadto, w przypadku finansowania tych upominków ze środków funduszu socjalnego, możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku podatkowego. Jeśli natomiast upominki te są traktowane jako darowizna, to i tak nie podlegają one przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to z pewnością dobra wiadomość dla osób, które oczekują na wielkanocne prezenty od swojego pracodawcy, ponieważ istnieje duża szansa, że nie będą musiały one podzielić się nimi z fiskusem.

Osoba, która otrzymuje prezent świąteczny w formie darowizny, zasadniczo ma obowiązek zapłacenia podatku od otrzymanego świadczenia, np. pracownik, współpracownik lub osoba trzecia. Niemniej jednak, ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje możliwość zwolnienia, z którego może skorzystać osoba obdarowana. Jeśli beneficjent nie jest spokrewniony z darczyńcą (czyli należy do III grupy podatkowej), kwota wolna od podatku wynosi 5733 zł. Limit ten odnosi się do wartości darowizny otrzymanej od jednego darczyńcy i obejmuje cały rok podatkowy, w którym podatnik otrzymał darowiznę oraz pięć poprzedzających go lat. Jeżeli wartość otrzymanej darowizny przekracza wspomniany limit, to dopiero wtedy podatnik będzie płacił podatek jedynie od nadwyżki ponad określoną kwotę.

Czy zapłacę podatek od prezentu na święta?

Wynika to również z faktu, iż aktualnie organy podatkowe akceptują pogląd wnioskodawców, którzy argumentują, że nie każde świadczenie od pracodawcy musi być uznane za przychód z zatrudnienia. Jeśli dany świadczenie ma charakter nagrody za wykonaną pracę, nie spełnia ono kryteriów darowizny. Natomiast, jeśli przyjęte zostanie, że przekazanie prezentu nie wynika z wykonywanej pracy, można je uznać za darowiznę, co skutkuje brakiem konieczności opodatkowania PIT wartości tego świadczenia. Takie rozstrzygnięcie wynika z zastosowania wyłączenia przedmiotowego, które wyłącza zastosowanie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów, które podlegają przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Dzięki tej regulacji można uniknąć podwójnego opodatkowania tego samego przychodu (podatkiem PIT i podatkiem od spadków i darowizn). Takie stanowisko zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 roku, o sygnaturze akt K 7/13. Trybunał wskazał, że mimo szerokiego zakresu definicji przychodu z pracy, nie wszystkie świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców można uznać za przychód zgodnie z ustawą o PIT. Warto jednak pamiętać, że podejście organów podatkowych do opodatkowania prezentów dla pracowników może się zmieniać z czasem. Dlatego też warto monitorować aktualne stanowisko władz podatkowych w tej sprawie. Nie można wykluczyć, że w przyszłości podejście to ulegnie zmianie.

Warto przy tym zachować dokumentację dotyczącą udzielenia prezentu pracownikowi, zawierającą informacje o jego wartości, dacie udzielenia oraz ewentualnym charakterze wyjątkowym związany z okazją (np. Wielkanoc). W przypadku wątpliwości co do opodatkowania prezentu dla pracownika, zaleca się skonsultowanie się z ekspertem, np. doradcą podatkowym, który może udzielić odpowiednich porad i wskazówek zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi.

Reasumując, prezent dla pracownika na Wielkanoc może być udzielany jako wyraz uznania i dobrych relacji w miejscu pracy. Jednakże, warto pamiętać o zasadach dotyczących opodatkowania i przestrzegać limitów oraz wymagań formalnych, aby uniknąć nieprzewidzianych konsekwencji podatkowych.

Dołącz do Instytutu i korzystaj z wielu praktycznych rozwiązań z podatków i księgowości – IKIDP-rejestracja

Powiązane artykuły

Vinted na celu skarbówki!

Vinted to platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż, kupno i wymianę odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród młodych ludzi,...

Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem...