Jakie są dni wolne dla pracownika w Wielkanoc 2023?

Pracownikowi z tytułu zawartego stosunku pracy przysługuje szereg różnego rodzaju praw oraz obowiązków. Większość z nich określonych jest na gruncie Kodeksu pracy, natomiast niektóre wynikają także z innych ustaw, rozporządzeń czy też wewnątrzzakładowych aktów takich jak np. regulamin pracy, układ zbiorowy pracy, porozumienia zbiorowe czy też różnego rodzaju statuty. Kwestie te odnoszą się także do czasu pracy pracownika oraz jego dni wolnych w trakcie roku. W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi, warto przypomnieć to, które dni są wolne dla pracowników w 2023 roku na Wielkanoc.

 

Wielkanoc 2023 – kiedy przypada?

Wielkanoc jest jednym z najważniejszych świąt chrześcijańskich. Jest to to święto ruchome, które nie ma stałej daty, a oblicza się je na podstawie kalendarza księżycowego. W Polsce Wielkanoc wypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Ma to związek z wiosennymi fazami Księżyca, dlatego Wielkanoc wypada zawsze pomiędzy 22 marca, a 25 kwietnia. Wobec tego, w 2023 roku Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego wypada u nas 9 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny 10 kwietnia. Wskazane dni są wolne dla pracowników od pracy.

 

Jakie dni są wolne dla pracownika?

Mimo tego, że to w Kodeksie pracy są zawarte najważniejsze kwestie związane z czasem pracy pracownika (dotyczące np. dziennych norm dobowych czy też udzielania urlopów), to kwestie dotyczące dni ustawowo wolnych od pracy zawarte są w Polsce w ramach ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1920). Zgodnie z art. 1 tego aktu prawnego, dniami wolnymi od pracy są niedziele oraz dni niżej wymienione:

 1. 1 stycznia – Nowy Rok,
 2. 6 stycznia – Święto Trzech Króli,
 3. pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 4. drugi dzień Wielkiej Nocy,
 5. 1 maja – Święto Państwowe,
 6. 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 7. pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 8. dzień Bożego Ciała,
 9. 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 10. 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 11. 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 12. 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 13. 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Warto przy tym także pamiętać, że zgodnie z polskim Kodeksem pracy, w przypadku, gdy święto przypada w niedzielę, to pracownikom nie przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2023 roku, kiedy Wielkanoc przypada na niedzielę, pracodawcy nie są zobowiązani do przyznania dodatkowego dnia wolnego pracownikom.

 

Dni wolne dla pracownika w Wielkanoc 2023

Istotnym jest także, by podkreślić że Wielki Czwartek i Wielki Piątek to dni, które ustawowo nie są wolne od pracy. Wyjątkiem jest Poniedziałek Wielkanocny, który nastąpi zaraz po Wielkiej Niedzieli. W te wskazane dwa dni pracownicy mogą zatem liczyć na dni wolne od pracy, bowiem zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy pierwszy dzień Wielkiej Nocy i drugi dzień Wielkiej Nocy są dniami wolnymi od pracy.

Oczywiście pracodawcy mają prawo przyznać pracownikowi także dodatkowe dni wolne od pracy, które nie są ustawowo określone. Często dzieje się tak np. w przypadku świąt, kiedy pracownicy otrzymują dodatkowe dni wolne, jednak jest to zależne od danego pracodawcy i regulacji w umowie zawartej pomiędzy stronami. Dodatkowe dni wolne mogą wynikać także z dodatkowych przepisów –  np. dotyczących urlopów wypoczynkowych danego pracownika czy też innego rodzaju urlopów.

Jeżeli widzisz, że temat może pomóc Ci w pracy i chcesz być na bieżąco z innym zagadnieniami to zarejestruj się bezpłatnie w platformie Kursy IKiDP – Rejestracja

Powiązane artykuły