Przedsiębiorstwo rozliczy wydatki na specjalne wyżywienie dla pracownika

Wielu pracodawców oferuje swoim pracownikom dodatkowe korzyści w postaci specjalnego wyżywienia. Przedsiębiorstwa mogą ponosić pewne wydatki związane z tymi posiłkami i ważne jest, aby wiedzieć, jak takie wydatki są rozliczane. W ramach tego artykułu przyjrzymy się procedurom i przepisom dotyczącym rozliczania wydatków na specjalne wyżywienie dla pracowników w przedsiębiorstwie.

Wydatki na żywienie pracownika

Specjalne wyżywienie dla pracowników odnosi się do dodatkowych posiłków, które pracodawca dostarcza pracownikom w miejscu pracy. Może to obejmować śniadania, obiady, kolacje lub przekąski oferowane w stołówce firmowej, bufecie lub innym miejscu gastronomicznym. W ramach pisma z dnia 17 maja 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (0112-KDIL2-2.4011.178.2023.3.AG) decydował w zakresie cateringu dietetycznego dla pracownika jako przychodu ze stosunku pracy.

O interpretację wystąpiła dentystka, która prowadziła własny gabinet w formie spółki cywilnej i zatrudniała na pół etatu technika analityki medycznej. Z uwagi na to, chciała zapewnić mu wyżywienie o wysokim standardzie – decydując się na zakup cateringu dietetycznego (od 3 do 5 posiłków dziennie). Precyzując, mając na względzie także dbałość o stan zdrowia pracownika, jak również jego szczególne potrzeby żywieniowe, intencją wnioskodawczyni było jest zapewnienie pracownikowi wyżywienia o najwyższym możliwym standardzie. Wnioskodawczyni wskazała, że zapewnienie pracownikowi cateringu dietetycznego w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia wydajności pracy, a zatem jednocześnie – do zabezpieczenia źródła przychodów z działalności gospodarczej.

W ocenie wnioskodawczyni zapewnienie pracownikowi dodatkowych świadczeń (tj. w tym wypadku cateringu dietetycznego) ma na celu poprawić ogólne zadowolenie pracownika z warunków pracy oraz pracodawcy. Precyzując, zapewnienie pracownikowi cateringu sprawi, iż będzie on bardziej zadowolony z warunków pracy; ze stosunku pracodawcy do potrzeb pracownika. W konsekwencji, pracownik nie będzie poszukiwał innego zatrudnienia, co z kolei zabezpieczy źródło przychodów wnioskodawczyni z działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni podkreśliła także, że kieruje się art. 16 Kodeksu pracy, który to dotyczy zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracownika.

Rozliczenie wydatków na specjalne wyżywienie pracownika?

W ocenie wnioskodawczyni wydatki związane z zakupem cateringu dietetycznego dla pracownika oraz z jego dostawą do zakładu pracy, które będzie wnioskodawczyni ponosić, stanowić będą koszt uzyskania przychodu wnioskodawczyni, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Dyrektor KIS podzielił to stanowisko, stwierdzając, że w przypadku opisanym przez wnioskodawczynię zachodzi związek przyczynowo-skutkowy dający podstawy do zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na zakup usług cateringowych dla pracownika. Wydatki, które wnioskodawczyni będzie ponosić w związku z zapewnieniem pracownikowi cateringu dietetycznego (tj. wydatki ponoszone na zakup cateringu oraz koszty usługi dostawy, jeżeli nie będą uwzględnione w cenie zakupu cateringu), będą stanowiły jej koszt uzyskania przychodów.

Wobec tego, wydatki na specjalne wyżywienie dla pracowników mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów przez przedsiębiorstwo. Oznacza to, że można je uwzględnić w rozliczeniach podatkowych. Przedsiębiorstwo powinno jednak przestrzegać zasad księgowych dotyczących rozliczania i dokumentowania wydatków na specjalne wyżywienie. Przede wszystkim, przedsiębiorstwo powinno zachować dokumentację dotyczącą wydatków na specjalne wyżywienie, takie jak faktury, rachunki lub inne dowody płatności. Ponadto, przedsiębiorstwo powinno mieć także wdrożony system raportowania wydatków na specjalne wyżywienie, który umożliwia śledzenie i monitorowanie tych kosztów w sposób przejrzysty i zgodny z przepisami.

Podsumowując, rozliczanie wydatków na specjalne wyżywienie dla pracowników w przedsiębiorstwie wymaga przestrzegania odpowiednich przepisów i procedur. Ważne jest, aby przedsiębiorstwo dobrze zrozumiało prawne ramy dotyczące tych wydatków oraz aby utrzymywało odpowiednią dokumentację i system raportowania. Przestrzeganie tych zasad pomoże przedsiębiorstwu skutecznie zarządzać kosztami i zapewnić transparentność w rozliczaniu wydatków na specjalne wyżywienie dla pracowników.

Interesujesz się podatkami? Sprawdź nasze propozycje na blogu IKiDP- Blog podatki

Powiązane artykuły