Jak nie zapłacić podatku od darowizny?

Wzrost kwoty wolnej od podatku

Umowa darowizny to umowa, w której darczyńca (osoba, która przekazuje darowiznę) zobowiązuje się przekazać bezpłatnie na rzecz obdarowanego (osoby, która otrzymuje darowiznę) określony przedmiot czy też prawo. Umowa ta jest uregulowana w Kodeksie cywilnym, który określa jej szczególne wymagania oraz procedury związane z jej zawarciem. W przypadku umowy darowizny problematyczne okazują się często jednak kwestie związane z jej opodatkowaniem. Warto zastanowić się zatem nad tym, jak nie zapłacić w praktyce podatku od darowizny i jak w ostatnim czasie wzrosła kwota wolna od podatku przy umowie darowizny.

Podatek od darowizny

Umowa darowizny powinna zawierać określone elementy, a oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione.

Ogólną zasadą jest, że darowizna podlega opodatkowaniu, natomiast nie będzie to miało miejsca w każdym przypadku. Otrzymanie darowizny prowadzi do wzrostu majątku obdarowanego. Jednak z tytułu samej darowizny należy uiścić podatek, którego wysokość wynosi od 3 do 20%, chyba że darowizna podlega zwolnieniu z podatku, co dotyczy wielu rodzajów darowizn, gdzie podatek wynosi 0 zł. Mimo że darowizna przyczynia się do zwiększenia wartości posiadanych dóbr, to kwoty lub majątek otrzymany w formie darowizny nie zawsze są uważane za przychód. Tylko te kwoty, które stanowią przychód, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, który jest wymagany do wykazania w corocznej deklaracji PIT.

Określona wysokość podatku zależy ściśle od wartości darowizny oraz od przynależności darczyńcy i obdarowanego do konkretnych grup podatkowych. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn istnieją trzy grupy podatkowe. I grupa podatkowa obejmuje małżonków, zstępnych (tj. dzieci, wnuki, prawnuki itp.), wstępnych (czyli rodziców, dziadków, pradziadków itp.), pasierbów, zięciów/synowe, rodzeństwo, ojczymów, macochy oraz teściów. II grupa podatkowa obejmuje zstępnych rodzeństwa (np. bratanków, siostrzeńców, ich dzieci i wnuki), rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa (np. bratowa) i rodzeństwo małżonków (np. siostra męża), małżonków rodzeństwa małżonków oraz małżonków innych zstępnych. Natomiast III grupa podatkowa obejmuje wszystkich pozostałych nabywców.

Wzrost kwoty wolnej od podatku od darowizny

Osoby z najbliższej rodziny mogą zatem skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku przy darowiznach. Osoby takie jak małżonek, teść, rodzice, dzieci lub jakakolwiek inna osoba znajdująca się w pierwszej grupie podatkowej są zwolnione z podatku. Aby uniknąć utraty pełnego zwolnienia podatku przy darowiznach pieniężnych od najbliższej rodziny, darczyńca musi jednak dokonać przelewu z własnego konta lub nadać darowiznę przez pocztę.

Przy podatku od darowizny warto także pamiętać o tym, że w ostatnim czasie Sejm RP przyjął nowe przepisy, które zwiększają kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn. Zmiany te wynikają z tzw. ustawy deregulacyjnej, która wprowadza zmiany w kilkunastu aktach prawnych. Przyjęte przez Sejm przepisy zwiększają próg przychodowy dla działalności nieewidencjonowanej oraz zwiększają kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z nowymi przepisami, w I grupie podatkowej, nabycie rzeczy lub praw majątkowych o wartości czystej przekraczającej 36.120 zł od jednej osoby lub 108. 360 zł od kilku osób w ciągu 5 lat będzie zwolnione z podatku. W grupie II podatkowej, nabycie rzeczy lub praw majątkowych o wartości 27.090 zł od jednej osoby lub 81.270 zł od kilku osób będzie podlegać opodatkowaniu. W grupie III podatkowej, limity wyniosą 18.060 zł od jednej osoby lub 54.180 zł od wielu osób.

Wspomniane kwoty uległy podwyższeniu pierwszy raz od dwudziestu lat. Limity od tego czasu zostały podniesione kilkukrotnie. Nowe zasady dotyczące podatku od spadków i darowizn wejdą w życie prawdopodobnie po 14 dniach od ich ogłoszenia. Zgodnie z planem, wyższe kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn będą obowiązywać od 1 lipca 2023 roku.

Sprawdź szczegóły prowadzonych przez nas kursów i szkoleń Kursy – IKIDP

Powiązane artykuły