Podatek od prezentu na komunię

Komunia święta jest ważnym wydarzeniem w życiu wielu polskich rodzin. W ramach tego święta, dzieci otrzymują zazwyczaj prezenty od rodziny i przyjaciół, nierzadko o całkiem dużej wysokości. Często dochodzi także do przekazania gotówki w formie prezentu z tej okazji. W kontekście podatkowym może się pojawić pytanie dotyczące opodatkowania takich prezentów. Czy obdarowujący lub obdarowany powinien zapłacić podatek od prezentu na komunię świętą? Odpowiadamy w dzisiejszym opracowaniu.

Podatek od prezentu komunijnego

W wielu przypadkach prezent na komunię świętą od rodziny i najbliższych może być powodem dużej radości dla dziecka, natomiast dla rodzica tworzy problemy związane z tym, czy wiąże się to z jakimś podatkiem albo czy konieczne jest zgłoszenie urzędowi skarbowemu takiego prezentu.

Od wielu lat prezenty, które są dawane z okazji komunii świętej, przewyższają wartość zwykłego drobiazgu. Coraz częściej mamy do czynienia z dużymi sumami gotówki, prezentami takimi jak rowery, komputery, a nawet quady. Wiąże się to nie tylko ze wzrostem wynagrodzeń, ale również stale rosnącą inflacją. Maj i początek czerwca jest okresem, w których najczęściej odbywają się uroczystości komunii świętych, w związku z czym fiskus może przyjrzeć się tego typu transakcjom.

Prezenty na komunię świętą należy bowiem traktować przede wszystkim jako jeden z rodzajów darowizny. Darowizna w polskim porządku prawnym podlega zaś opodatkowaniu, jednak w tym kontekście warto zwrócić uwagę na konkretne limity. Kluczowe jest na początku określenie tego, w której grupie podatkowej w stosunku do darczyńcy znajduje się obdarowany:

  • I grupa (osoby z najbliższej rodziny, czyli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo) – limit w tym przypadku obecnie wynosi 10.434,00 zł,
  • II grupa (członkowie dalszej rodziny, np. kuzyni i kuzynki, ciotki oraz wujkowie) – limit w tym przypadku wynosi obecnie 7.878,00 zł,
  • III grupa (czyli najdalsi z członków rodziny oraz osoby niespokrewnione, tj. pozostałe osoby) – limit w tym wypadku wynosi aktualnie 5.308,00 zł.

Limity wskazanych kwot w ostatnim czasie uległy zatem podwyższeniu. Po przekroczeniu wskazanego limitu, osoby obdarowane będą zobowiązane do zapłacenia odpowiedniego podatku. Wysokość tego podatku zależy od kwoty przekroczenia oraz przynależności do określonej grupy. Warto zatem zadbać o zgłoszenie takiego prezentu (darowizny) na komunię świętą do właściwego urzędu skarbowego.

Czy i kiedy zgłosić prezent na komunię świętą?

Po zgłoszeniu darowizny, urząd skarbowy poinformuje o kwocie podatku, którą należy uiścić. Ważne jest, aby dokonać zgłoszenia darowizny, aby skorzystać z możliwości zwolnienia z podatku i mieć pewność, że wszystkie formalności zostały wykonane. Warto przy tym jednak pamiętać, że prezenty otrzymane od najbliższej rodziny, niezależnie od ich wartości, nie podlegają opodatkowaniu. Zatem jeżeli prezent dla dziecka pochodzi np. od rodziców, dziadków, rodzeństwa – to wtedy nie ma konieczności zapłaty podatku z tego tytułu, jednak powinno się zgłosić sam ten fakt darowizny fiskusowi.

Zgłoszenia powinny zostać dokonane za pomocą formularza SD-Z2. Jeśli chodzi o nieletnie dziecko, to zgłoszenie takie wykonują oczywiście rodzice lub prawni opiekunowie w imieniu dziecka.

Dodatkowo, samo zgłoszenie darowizny powinno zostać dokonane w ciągu sześciu miesięcy od daty otrzymania prezentu w formie gotówkowej lub rzeczowej. Ważne jest, że do ustalonych wcześniej limitów wliczane są nie tylko ostatnie darowizny przekazane z okazji komunii świętej, ale również wszystkie darowizny od tej samej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok, w którym miało miejsce ostatnie obdarowanie. Warto mieć to na uwadze, jeśli np. wujek lub ciocia już przekazali dziecku poważniejsze prezenty lub większe sumy pieniędzy i zgłosili to wcześniej do urzędu skarbowego.

Podsumowując zatem, prezenty w ramach komunii świętej powinny być traktowane w polskim prawie podatkowym jako darowizna. Warto pamiętać w tym przypadku o tym, kto przekazuje dany prezent (do której grupy podatkowej należy) oraz w jakiej wysokości. Od tego zaś zależy, czy taki podarunek będzie podlegał opodatkowaniu. W przypadku najbliższych osób w rodzinie istnieje zwolnienie, na podstawie którego opłacanie podatku z tego tytułu nie jest konieczne. W każdym przypadku warto jednak zadbać o zgłoszeniu takich darowizn do właściwego urzędu skarbowego za pomocą odpowiedniego formularza.

Interesujesz się podatkami? Zaglądaj regularnie na blog i bądź na bieżąco z najważniejszymi informacjami IKiDP – Blog / podatki

Powiązane artykuły