Zegarek w interpretacji Dyrektora KIS – KUP czy NKUP?

W kosztach uzyskania przychodów można uwzględnić różne wydatki związane z prowadzeniem działalności, w tym zakup narzędzi i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu. Pytanie brzmi, czy jednym z takich wydatków może być zegarek, który może pełnić zarówno funkcję praktyczną, jak i reprezentacyjną?

Zegarek w kosztach uzyskania przychodów

Na takie pytanie odpowiadał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 9 maja 2023 roku w sprawie o sygnaturze akt 0113-KDIPT1-2.4012.154.2023.4.SM. We wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawca wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług prawnych – Kancelarię Adwokacką. Czas pracy, który decyduje o przychodach i dochodach Wnioskodawcy, Wnioskodawca rozlicza w codziennych rozpiskach, z określoną dokładnością, które są następnie akceptowane i stanowią podstawę do wypłaty honorariów i wystawienia faktur VAT.

Wnioskodawca wskazał, że często spotyka się z klientami bez urządzeń elektronicznych (ze względów bezpieczeństwa) – smartfony, laptopy itd. Często zdarza się także konieczność analizy materiałów niejawnych w prowadzonych sprawach. Przepisy warunkujące prowadzenie kancelarii tajnej wykluczają wejście do określonych miejsc z urządzeniami elektronicznymi. W ocenie wnioskodawcy dla należytego zapisania czasu pracy wymagany jest zegarek, którego w tych okolicznościach wnioskodawca nie może zastąpić telefonem czy laptopem. Jednocześnie wnioskodawca zakupił mechaniczny szwajcarski zegarek, którego mechaniczny mechanizm jest bezobsługowy, a przez to ekonomicznie uzasadniony. W teorii będzie on służył wnioskodawcy praktycznie dożywotnio i ma być on niezawodny.

Co więcej, co także istotne, według wnioskodawcy taki zegarek jest adekwatny do formalnego i urzędowego stroju adwokata, a przez to nie może być uznany za zbytkowy. Według wniosku, zegarka wnioskodawca będzie używał tylko do potrzeb związanych z pracą i wskazanymi zadaniami. Na gruncie tego stanu faktycznego wnioskodawca zadał pytanie dotyczące tego, czy jeśli zegarek stanowi koszt uzyskania przychodu, to czy wnioskodawca może obniżyć kwotę podatku należnego o podatek naliczony za tenże zegarek. Zdaniem wnioskodawcy, zakup przedmiotowego zegarka stanowi koszt uzyskania przychodu i w efekcie Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego, o kwotę podatku VAT naliczonego.

Zegarek w pracy adwokata

W odpowiedzi na wniosek dyrektor KIS wskazał, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę jest prawidłowe. Dyrektor podkreślił, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W okolicznościach niniejszej sprawy skoro – jak wnioskodawca wskazał w opisie sprawy – jego działalność gospodarcza w zakresie usług prawniczych jest opodatkowana stawką 23% VAT i będzie Pan używał zakupiony zegarek tylko do potrzeb związanych z pracą i wskazanymi zadaniami oraz jest on zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, to uznać należy, że warunki, o których mowa w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy zostaną spełnione.

Zegarek może być zatem uznany za narzędzie pracy adwokata, szczególnie jeśli adwokat wykorzystuje go do celów związanych z prowadzeniem spraw, zarządzaniem czasem, a także jako element swojego wizerunku zawodowego. W takim przypadku, zakup zegarka i jego koszty mogą być wliczane w koszty uzyskania przychodów.

Aby zegarek mógł zostać uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów, konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków. Zegarek musi być wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności adwokackiej. Powinien mieć praktyczne zastosowanie, takie jak śledzenie czasu na rozprawach, spotkaniach z klientami, czy terminach ważnych dla spraw. Adwokat powinien posiadać dokumentację potwierdzającą zakup zegarka oraz jego związki z prowadzoną działalnością. Może to być faktura zakupowa lub inny dokument, który potwierdza zakup zegarka. Koszt zakupu zegarka musi być rzeczywisty i mieć rozsądne uzasadnienie ekonomiczne. Adwokat powinien wziąć pod uwagę ceny rynkowe zegarków oraz ich związek z prowadzoną działalnością.

Interesujesz się podatkami i tym, co można a co nie zaliczyć do kosztów podatkowych? Sprawdź nasze artykuły na blogu IKiDP – Blog / Koszty uzyskania przychodu

Powiązane artykuły