Rozliczenia CIT w związku z otrzymaniem przysporzenia z fundacji rodzinnej

Dorota Mariańska
20 listopada 2023

Podatek dochodowy od osób prawnych, znany jako CIT, jest jednym z podatków obowiązkowych dla wielu podmiotów działających na terenie Polski. Rozliczenia CIT stanowią istotny element prowadzenia działalności gospodarczej w kraju. Co ważne, także otrzymanie przysporzenia z fundacji rodzinnej w Polsce ma pewne konsekwencje podatkowe, które muszą być rozważone i odpowiednio rozliczone w ramach podatku CIT.

Rozliczenia CIT w fundacji rodzinnej

Fundacje rodzinne są stosunkowo nowym podmiotem w Polsce, które często zapewniają możliwość kontynuacji (sukcesji) rodzinnego biznesu. Rozliczenia podatkowe w przypadku fundacji rodzinnych mogą różnić się od tych, które dotyczą spółek i przedsiębiorstw Przysporzenie z fundacji rodzinnej to natomiast forma przysporzenia udzielonego przez fundację rodzinna na rzecz beneficjenta, którym mogą być członkowie rodziny fundatora lub inne osoby wskazane w statucie fundacji rodzinnej.

W ostatnim czasie w tego typu sprawie zostało wydane pismo z dnia 24 sierpnia 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.111.2023.1.DP). Wnioskodawca w tej sprawie wskazał, że zostanie fundatorem oraz beneficjentem założonej przez siebie fundacji rodzinnej. Wnioskodawca oraz jego ustawowi spadkobiercy będą otrzymywali od Fundacji rodzinnej środki pieniężne będące świadczeniami w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej oraz w rozumieniu art. 20 ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Fundacja będzie te środki pieniężne wypłacała beneficjentom zgodnie z jej statutem.

Ustawowymi spadkobiercami wnioskodawcy jest małżonek oraz dzieci. Fundator, którym będzie Wnioskodawca, będzie jednym z uprawnionych do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji. Inni beneficjenci Fundacji również będą osobami uprawnionymi do otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji. W skład otrzymywanego od Fundacji mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji będą m.in. wchodziły środki pieniężne. W związku z tym wnioskodawca zadał 3 pytania, wskazując swoje stanowisko:

  1. Czy wypłacając mienie fundacja ma prawo zaliczyć do kosztów w rozumieniu art. 24q ust. 3 i ust. 4 Ustawy CIT wartość środków przekazanych Fundacji? (w ocenie wnioskodawcy – tak).
  2. W razie odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 1 Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem czy obowiązek zapłaty podatku przez Fundację na podstawie art. 24q ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 i 3 Ustawy CIT powstanie dopiero od momentu gdy beneficjenci otrzymają tytułem Mienia więcej niż wartość Środków przekazanych Fundacji? (w ocenie wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku powstanie gdy wypłaty mienia przekroczą wartość tych środków).
  3. Czy wypłacając mienie Fundacja może uznać za przychód w rozumieniu art. 24q ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 Ustawy CIT tylko tą ich część która jest zgodnie z uchwałą o podziale zysków Fundacji lub uchwałą o podziale majątku likwidacyjnego Fundacji finansowana z zysków Fundacji które są w tej uchwale przeznaczone na wypłaty Świadczeń lub Mienia dla beneficjentów? (w ocenie wnioskodawcy – tak).

Otrzymanie przysporzenia z fundacji rodzinnej a rozliczenia CIT

W odpowiedzi na zadane pytania dyrektor KIS wskazał, iż stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób prawnych jest nieprawidłowe. W ocenie fiskusa błędne stanowisko Wnioskodawcy wynika z niewłaściwej wykładni pojęcia przychodu – wypracowanej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego na tle art. 12 ust. 1 Ustawy CIT. Przychodem może być bowiem tylko realne przysporzenie, realne zwiększenie majątku podatnika. Jeśli zatem w sensie ekonomicznym Fundacja będąc jedynie pośrednikiem przekaże beneficjentom wartość 10 000 000 PLN którą otrzymała do fundatora to nie może powstać opodatkowany przychód w Fundacji.

Przychód taki może powstać i powstanie dopiero gdy Fundacja osiągnie zyski w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a następnie zyski te na podstawie uchwały zgromadzenia beneficjentów będą wypłacone beneficjentom jako świadczenia w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy o fundacjach rodzinnych oraz art. 24q ust. 1 pkt 2 i art. 24q ust. 2 Ustawy CIT. Zatem, jeśli Fundacja przez cały okres istnienia per saldo nie osiągnie zysków a jako Mienie wyda tylko to co otrzymała jako środki przekazane Fundacji – to wówczas nie powstanie obowiązek zapłaty podatku na podstawie art. 24q ust. 1 pkt 2 w zw. z 2 Ustawy CIT.

Praktyczne informacje dotyczące fundacji rodzinnej znajdziesz w naszych kursach Kurs fundacja rodzinna lub Kurs rachunkowość fundacji rodzinnej

Powiązane artykuły

Vinted na celu skarbówki!

Vinted to platforma internetowa umożliwiająca sprzedaż, kupno i wymianę odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Jest to popularna aplikacja, szczególnie wśród młodych ludzi,...

Plan kont fundacji rodzinnej i jego założenia

Plan kont fundacji rodzinnej musi być zbieżny z podstawowymi celami dotyczącymi fundacji rodzinnej, czyli po pierwsze gromadzenie mienia, po drugie zarządzanie mieniem...