Wydatki na psa w biurze rachunkowym jako koszty uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy w wielu przypadkach zastanawiają się co, mogą zaliczyć w swojej działalności do kosztów uzyskania przychodu. Często toczą oni także ,,batalie” z Urzędem Skarbowym w zakresie tego, czy dany element można zaliczyć do wspomnianych kosztów. Wiele decyzji fiskusa w tym zakresie jest dość zaskakujących – podobnie ma to miejsce w przypadku interpretacji podatkowej dotyczącej wydatków na psa w biurze rachunkowym.

Co można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Ogólną zasadą w polskim porządku prawnym jest, że jako koszty uzyskania przychodu należy rozumieć wydatki poniesione w celu otrzymania przychodu. Możemy do nich zaliczyć np. koszty remontu, zakup nowych narzędzi niezbędnych do pracy, opłaty za czynsz i media, oprogramowanie komputerowe oraz wiele innych.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie (art. 15 ust. 1). Koszty uzyskania przychodów pomniejszają naszą podstawę opodatkowania, a co za tym idzie – podatek do zapłaty. W wielu przypadkach zatem zaliczanie wydatków przez przedsiębiorców jako ich koszty uzyskania przychodu jest dla nich korzystne z podatkowego punktu widzenia.

W wielu przypadkach jednak urząd skarbowy kwestionuje to, czy dany wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Odliczeniu nie mogą podlegać bowiem co do zasady wydatki na reprezentację, odsetki z tytułu nieterminowych spłat oraz wiele innych. Aby dany wydatek stał się naszym kosztem uzyskania przychodu, warto także zadbać o jego odpowiednie udokumentowanie, które będzie potwierdzało wydatek.

Wydatki na psa w biurze rachunkowym

Stosunkowo duże poruszenie wywołała natomiast interpretacja podatkowa wydana niedawno przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) o nr 0113-KDIPT2-1.4011.757.2021.2.ISL. Sprawa ta dotyczyła księgowej prowadzącej biuro rachunkowe w domu jednorodzinnym, w którym nie przyjmowała ona klientów, ale przechowywała w domu dokumentacje podatkowe, specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem oraz inne narzędzia niezbędne do codziennej pracy.

Bardzo często decydowała się także na osobiste spotkania z klientami, a jej biuro rachunkowe pozostawało w tym czasie bez opieki, co mogło stanowić zagrożenie związane z włamaniem i kradzieżą elementów znajdujących się w siedzibie biura. Wobec powyższego podatniczka zakupiła psa obronnego i przedmiot jej wątpliwości stanowiło to, czy wydatki związane z zakupem psa, jego utrzymaniem oraz leczeniem będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej .

Wobec stanowiska właścicielki biura rachunkowego, dyrektor KIS wydał pozytywną interpretację podatkową. Jak można przeczytać w uzasadnieniu interpretacji: ,,Wydatki na zakup psa będą więc stanowiły jeden z kluczowych, niezwykle istotnych elementów służących do zabezpieczenia źródła przychodów wnioskodawcy, a koszty poniesione na utrzymanie i wyszkolenie psa będą stanowiły ochronę istniejącego źródła przychodów i gwarantowały jego bezpieczne funkcjonowanie, co podniesiono we wniosku”. W ocenie bowiem dyrektora KIS, wydatki na utrzymanie psa, takie jak m.in. jedzenie, szczepienia czy też tresura, mogą zostać  zaliczone do kosztów firmowych, w sytuacji, kiedy biuro rachunkowe znajduje się poza miejscem zamieszkania, a przedsiębiorca nie ma możliwości zatrudnienia firmy ochroniarskiej.

Zadaniem psa jest wówczas zabezpieczenie siedziby biura oraz znajdujących się  na jego terenie dokumentów, narzędzi oraz oprogramowania. Wobec tego, w ocenie dyrektora KIS wydatki związane z psem w tym przypadku kwalifikują się jako koszty uzyskania przychodu, gdyż wydatki związane z zakupem i utrzymaniem psa są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów poprzez zachowanie i odpowiednie zabezpieczenie źródła przychodów. Z uwagi na to wnioskodawczyni mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wydatki związane z utrzymaniem zakupionego psa, tj. wydatki na jego zakup, wyszkolenie, wyżywienie, opiekę weterynaryjną i szczepienia – natomiast co ważne – jedynie w takiej części, w jakiej pies ten będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności, a nie dla celów prywatnych.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Wobec tego, w ocenie fiskusa, aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z psem w biurze rachunkowym, konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

  1. wydatki na psa zostały faktycznie poniesione,
  2. wydatki te są bezpośrednio związane z osiągniętym przez przedsiębiorstwo przychodem,
  3. zostały one odpowiednio udokumentowane (np. w ramach faktur).

Chcesz rozszerzyć swoją wiedzę albo potrzebujesz dodatkowych informacji? Zapisz się na nasze kursy! 

Zobacz szczegóły dotyczące prowadzonych przez nas szkoleń pod linkiem: https://ikidp.pl/kursy/

Powiązane artykuły