Nowa wersja projektu ustawy o KSeF

Wraz z rozwojem technologii oraz postępującą cyfryzacją pojawia się konieczność ciągłego dostosowywania przepisów prawnych do otaczającej nas rzeczywistości. Podobnie ma to miejsce w przypadku cyfryzacji usług publicznych, a także kwestii związanych z tzw. e-fakturowaniem. Obecnie trwają prace nad nową wersją projektu ustawy, która ma wprowadzić szereg zmian w obowiązkach związanych z e-fakturowaniem.

E-fakturowanie – na czym polega?

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań, które mają ułatwić proces wystawiania i przesyłania e-faktur oraz zapewnić lepszą ochronę danych osobowych. Samo zaś e-fakturowanie oznacza po prostu wystawianie faktur w formie elektronicznej. W związku z tym w Polsce już niedługo ma zostać wprowadzony obowiązek wystawiania faktur tylko w ten sposób dla wszystkich przedsiębiorców. Utworzony ma zostać także KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. Ma to być platforma do wystawiania i otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Jakie zmiany w nowej wersji projektu ustawy o e-fakturowaniu?

Wraz z dniem 15 marca 2023 roku został opublikowany projekt ustawy o obowiązkowym korzystaniu z Krajowego Systemu e-Faktur. Autorem projektu tejże ustawy jest Ministerstwo Finansów, a sama ustawa powstała przez wiele miesięcy. W stosunku do zapowiedzi w tym zakresie, w projekcie ustawy zostało wprowadzonych jednak kilka zmian. Poza projektem ustawy, powstały także dwa projekty rozporządzeń wykonawczych dotyczących sposobu korzystania z KSeF oraz transakcji wyłączonych z tej platformy. Wcześniej wyłączenia te miały dotyczyć tylko usług  kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, jednak zostały one rozszerzone o przejazdy płatną autostradą i w niektórych przypadkach także przewóz osób.

Najważniejsze zmiany, jakie zostały wprowadzone na gruncie nowej wersji projektu ustawy dotyczącej e-fakturowania obejmują:

  1. zmiany w zakresie terminów istotnych dla e-fakturowania,
  2. wejście w życie przepisów ustawy dopiero od 1 lipca 2024 roku,
  3. terminu wdrożenia przepisów ustawy dla niektórych podmiotów dopiero od 1 stycznia 2025 roku,
  4. terminu wejścia w życie kar i sankcji związanych z e-fakturowaniem dopiero od 1 stycznia 2025 roku (a także złagodzenie pewnych kar finansowych),
  5. odejście od przepisów związanych z KSeF w relacjach B2C (business-to-consumer – czyli relacji występujących pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi),
  6. poza trybem awaryjnym KSeF przewidziano jeszcze jeden tryb niedostępności KSeF oraz przypadek braku możliwości wystawienia przez podatnika wystawienia faktury ustrukturyzowanej z innej przyczyny aniżeli awaria KSeF,
  7. odejście od instytucji uzgodnienia w zakresie faktur korygujących,
  8. likwidacja not korygujących wystawianych zarówno w KSeF, jak i poza KSeF.

W projekcie ustawy dotyczącym obowiązku e-fakturowania w Polsce przewidziano także regulacje dotyczące elektronizacji WIT, WIP, WIA, WIS (czyli wiążących informacji). Nie było to przewidziane we wcześniejszym projekcie omawianego aktu prawnego, natomiast po nowelizacji zdecydowano się na wprowadzenie zmian w zakresie rozbudowania systemu e-Urząd Skarbowy i PUESC przez umożliwienie obsługi wszystkich wiążących informacji wyłącznie w postaci elektronicznej. Te zmiany mają jednak zostać wprowadzone wcześniej, tj. wraz z początkiem 2024 roku.

Wskazane zmiany zostały uwzględnione z uwagi na przeprowadzone w tym zakresie wcześniejsze konsultacje publiczne. W kolejnych etapach mogą zostać jeszcze wprowadzone kolejne zmiany, zwłaszcza po kolejnych konsultacjach, które mają być prowadzone w tym zakresie.

Reasumując, projekt ustawy dotyczącej e-fakturowania przewiduje szereg zmian, które mają na celu usprawnienie procesu wystawiania i przesyłania faktur oraz zapewnienie większej ochrony danych osobowych podatników. Wprowadzenie jednolitego standardu w zakresie e-fakturowania jest niezwykle ważne i pozwoli na uniknięcie w przyszłości wielu problemów związanych z procesem e-fakturowania. Konieczne jest zatem przeprowadzenie odpowiednich prac w tym zakresie, popartych konsultacjami publicznymi, a do projektu ustawy dotyczącego e-fakturowania może być wprowadzonych jeszcze kilka zmian, zanim wejdzie ona w życie w ostatecznym kształcie.

Jeżeli widzisz, że temat może pomóc Ci w pracy i chcesz być na bieżąco z innym zagadnieniami to zarejestruj się bezpłatnie w platformie Kursy IKiDP – Rejestracja

Powiązane artykuły