Wydatki na siłownię i salę do ćwiczeń w kosztach uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów to instytucja, która dotyczy wydatków ponoszonych przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów. W Polsce regulacje dotyczące kosztów uzyskania przychodów znajdują się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Podstawową zasadą jest to, że koszty te muszą być związane z działalnością podatnika, muszą być udokumentowane i muszą mieć charakter rzeczywisty. Oznacza to, że wydatki muszą mieć związek z prowadzoną działalnością, np. wynajem biura, zakup sprzętu, materiałów czy koszty transportu. Czy jednak do takich kosztów można zaliczyć także np. wydatki na siłownię oraz salę do ćwiczeń?

Wydatki na siłownię i salę do ćwiczeń – rozstrzygnięcie

Kwestie związane z wydatkami na siłownię oraz salę do ćwiczeń oraz ich zaliczeniem do kosztów uzyskania przychodów były rozpatrywane przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który wydał w dniu 13 lutego 2023 roku interpretację w tym przedmiocie (nr 0111-KDIB1-1.4010.777.2022.2.SG). Podstawowym wnioskiem płynącym z tej interpretacji jest to, że koszty utrzymania zakładowej siłowni mogą zostać zaliczone do podatkowych kosztów firmy. W ocenie fiskusa bowiem taka siłownia może pozytywnie wpłynąć na kondycję pracowników i pomóc im w radzeniu sobie ze stresem. Z kolei takie zwiększenie dobrej kondycji pracowników może pozytywnie wpłynąć na wydajność i przychody firmy.

Wniosek o wydanie interpretacji

Wskazana interpretacja została wydana na wniosek spółki informatycznej, która zatrudnia programistów, narażonych na wiele negatywnych czynników wpływających na zdrowie fizyczne i psychiczne. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w branży informatycznej, zajmując się przede wszystkim rozwojem produktów dotyczących działalności marketingowej i reklamowej w Internecie (np. tworzy narzędzia do śledzenia ruchu internetowego oraz doboru odpowiedniej reklamy kontekstowej). Pracownicy branży informatycznej, w tym również pracownicy spółki, która złożyła wniosek, są bowiem narażeni na szereg niekorzystnych dla zdrowia czynników związanych z wielogodzinną pracą biurową przed monitorami komputerowymi bez zmiany pozycji ciała.

Branża ta jest szczególnie narażona na schorzenia związane z układem krążenia, wadami postawy (w tym schorzeniami kręgosłupa), znaczącym pogorszeniem się wzroku, jak również na wysoki poziom stresu związany z pracą pod presją czasu (w związku z terminami narzuconymi przez klientów odnośnie realizacji zamówionych projektów), mocną konkurencją w branży informatycznej/reklamowej oraz wiele innych. Takie szkodliwe czynniki mają bezpośredni wpływ na zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne pracowników, co z kolei przekłada się na spadek ich kreatywności, produktywności, wydajności w pracy. W ocenie wnioskodawcy zaś siłownia i sala do ćwiczeń wpływa pozytywnie na ich zdrowie, pomaga zwalczyć choroby i przyczynia się do wzrostu ich efektywności i dochodów firmy.

Pytanie spółki dotyczyło zaś przede wszystkim tego, czy wydatki poniesione/ponoszone na zakup sprzętu/wyposażenia do siłowni oraz na jej bieżące utrzymanie, w tym na zakup nisko kosztowych materiałów, czynsz i media oraz na wynajęcie opiekuna/trenera dla pracowników, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W ocenie wnioskodawcy środki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako tzw. koszty pośrednie, tj. poniesione/ponoszone w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

W odpowiedzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, iż udostępnienie pracownikom przez Spółkę siłowni i sali do ćwiczeń służy zarówno samym pracownikom, jak również w sposób pośredni pracodawcy. Korzystanie przez pracowników z firmowej siłowni zmniejsza bowiem ryzyko spadku kreatywności, produktywności, wydajności w pracy, a tym samym polepsza zdolność pracowników do świadczenia usług, będących zasadniczym przedmiotem działalności gospodarczej spółki. Tym samym program ten, w sposób pośredni, może potencjalnie przyczynić się do zwiększenia osiąganych przez Spółkę przychodów, gdyż jej podstawowym “kapitałem” są pracownicy, a od ich wydajności w pracy zależą przychody wnioskodawcy.

Podsumowując zatem, na gruncie wskazanej sprawy fiskus uznał, że siłownia poprawia wydajność pracowników, wobec czego spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki na wynajęcie i wyposażenie sali do ćwiczeń jako tzw. ,,pośrednie koszty podatkowe”, tj. poniesione/ponoszone w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów Podatnika. Szerzej temat uzyskania przychodów omawiamy w kursie Reprezentacja i reklama, sponsoring, sprzedaż premiowa oraz świadczenia na rzecz pracowników w VAT i podatkach dochodowych

Powiązane artykuły